African American Women's Literature in Spain

Translation and Reception

Sandra Llopart Babot

Col·lecció: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans, 192

ISBN: 978-84-1118-168-6

Matèria: filologia

Submatèries: fiologia anglogermànica

Idioma: anglès

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23,5 cm

Pàgines: 342

18,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

This volume brings forward a descriptive approach to the translation and reception of African American women’s literature in Spain. Drawing from a multidisciplinary theoretical and methodological framework, it traces the translation history of literature produced by African American women, seeking to uncover changing strategies in translation policies as well as shifts in interests in the target context, and it examines the topicality of this cohort of authors as frames of reference for Spanish critics and reviewers. Likewise, the reception of the source literature in the Spanish context is described by reconstructing the values that underlie judgements in different reception sources. Finally, this book addresses the specific problem of the translation of Black English into Spanish. More precisely, it pays attention to the ideological and the ethical implications of translation choices and the effect of the latter on the reception of literary texts.

Aquest volum presenta un enfocament descriptiu de la traducció i recepció de la literatura de dones afroamericanes a Espanya. A partir d’un marc teòric i metodològic multidisciplinari, traça la història de la traducció de la literatura produïda per dones afroamericanes, tractant de descobrir estratègies canviants en les polítiques de traducció, així com canvis d’interessos en el context de destí, i examina l’actualitat d’aquesta cohort d’autores com a marc de referència per a crítics i ressenyadors espanyols. Així mateix, es descriu la recepció de la literatura de partida en el context espanyol mitjançant la reconstrucció dels valors que subjauen als judicis en diferents fonts de recepció. Finalment, aquest llibre aborda el problema específic de la traducció de l’anglès afroamericà a l’espanyol. Més concretament, para atenció a les implicacions ideològiques i ètiques de les opcions de traducció i l’efecte d’aquestes últimes en la recepció de textos literaris.

Biografía

Sandra Llopart Babot 

Índex

Índex

INTRODUCTION 

PART I TRANSLATION STUDIES AND TRANSLATED LITERATURE

Literary Reception, Translation Studies and Comparative Literature

Descriptive Translation Studies

The Translation of Linguistic Variation

Methodological Considerations 

PART II FACTORS AND STRATEGIES OF RECEPTION IN SPAIN

Towards a Spanish Translation History of African American Women’s Literature

Contexts of Comparison and Frames of Reference

Critical Discourse: Changing Values and Interests 

PART III THE SPANISH TRANSLATIONS OF THE COLOR PURPLE AND BELOVED

The Literary Use of Black English in North American Fiction

Analysis and Contextualization: Alice Walker’s The Color Purple and Toni Morrison’s Beloved

Translatological Study 

CONCLUSION

REFERENCES

Citació

Llopart Babot, S. [Sandra] (2023). African American Women's Literature in Spain. Translation and Reception. Universitat de València.

Llopart Babot, Sandra. African American Women's Literature in Spain. Translation and Reception. Universitat de València, 2023.

LLOPART BABOT, Sandra. African American Women's Literature in Spain. Translation and Reception. Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-1118-168-6.

Llopart Babot, Sandra. African American Women's Literature in Spain. Translation and Reception. Valencia: Universitat de València; 2023. 342 p.

Copiar al portapapeles