Product Documents

Valoració de les inversions productives en l'empresa

J. A. Farinós, A. M. Ibáñez, A. Medal, A. Rodrigo i M. À. Soler

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 46

ISBN: 978-84-370-4705-8

Matèria: economia

Idioma: català

Any ed.: 2001

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 24 cm

Pàgines: 220 pp.

13,00 €

Índex

Índex


Índex
PRESENTACIÓ.
Capítol 1. Criteris clàssics de valoració d’inversions
1.1 Concepte i característiques que defineixen un projecte d’inversió productiva
1.2 La taxa de descompte: el cost d’oportunitat del capital
1.3 Mesures de rendibilitat d’un projecte d’inversió.
1.3.1 Criteris estàtics o aproximats
1.3.2 Criteris dinàmics de valoració
1.4 Mesura de la liquiditat de les inversions: mètode del termini de recuperació
Exercicis proposats
Qüestions d’autoavaluació
Capítol 2. Valoració d’inversions mixtes
2.1 Inversions simples i inversions mixtes
2.2 Concepte de saldo d’un projecte d’inversió. Projectes d’inversió purs i mixts
2.3 Algunes propostes de solució per al càlcul de la taxa de rendibilitat en inversions mixtes
2.3.1 Determinació de la relació funcional entre el cost de capital i la taxa de rendibilitat
2.3.2 Càlcul de la taxa interna de rendibilitat modificada
Exercicis proposats
Qüestions d’autoavaluació
Capítol 3. Valoració d’inversions amb inflació i imposts
3.1 Concepte d’inflació
3.1.1 La inflació i la valoració de les inversions
3.1.2 Inflació externa i inflació interna
3.2 Consideració de l’impost de societats.
Exercicis proposats
Qüestions d’autoavaluació
Capítol 4. Selecció de projectes d’inversió
4.1 Inconsistència dels criteris VAN i TIR en la decisió d’elegir
4.2 Superioritat del valor actual net com a criteri de selecció de projectes d’inversió.
4.3 Selecció de projectes d’inversió amb taxes de reinversió explícites.
4.3.1 La taxa de reinversió explícita com a solució al conflicte selecció de projectes d’inversió
Exercicis proposats
Qüestions d’autoavaluació
Capítol 5. Decisions d’inversió en béns d’equip
5.1 Distribució temporal òptima de les inversions
5.2 Elecció entre equips de curta i llarga durada amb reemplaçament.
5.2.1 Cost anual equivalent
5.2.2 Cadenes de renovació
5.3 Determinació de la vida òptima d’un equip
5.3.1 Model simple de retir
5.3.2 Model de retir amb idèntics reemplaçaments
Exercicis proposats
Qüestions d’autoavaluació
Capítol 6. Selecció d’inversions amb recursos financers limitats
6.1 El problema de la limitació dels recursos financers
6.2 La programació matemàtica com a solució.
6.2.1 El model de Lorie-Savage-Weingartner
6.2.2 Altres possibles restriccions a la programació d’inversions.
6.3 El programa dual del model de Lorie-Savage-Weingartner
Exercicis proposats
Qüestions d’autoavaluació
Capítol 7. Anàlisi d’inversions en ambient de risc
7.1 El risc i el cost d’oportunitat del capital
7.2 El criteri del comportament probabilístic del VAN
7.2.1 Valor esperat i variància dels fluxos nets de caixa
7.2.2 Valor esperat i variància del VAN
7.2.3 Comportament probabilístic del VAN
7.2.4 Algunes lleis de probabilitat útils per als FNC: la distribució triangular i la distribució rectangular.
Exercicis proposats
Qüestions d’autoavaluació

Citació

Ibáñez Escribano, A. M. [Ana M.] & Medal Bartual, M. A. [M. Amparo] (2001). Valoració de les inversions productives en l'empresa. Universitat de València.

Ibáñez Escribano, Ana M. y Medal Bartual, M. Amparo. Valoració de les inversions productives en l'empresa. Universitat de València, 2001.

IBÁÑEZ ESCRIBANO, Ana M. y MEDAL BARTUAL, M. Amparo. Valoració de les inversions productives en l'empresa. Valencia: Universitat de València, 2001. ISBN 978-84-370-4705-8.

Ibáñez Escribano, Ana M. y Medal Bartual, M. Amparo. Valoració de les inversions productives en l'empresa. Valencia: Universitat de València; 2001. 220 p.

Copiar al portapapeles