Product Documents

Usos artesans i industrials de plantes a la Comunitat Valenciana / Usos artesanos e industriales de plantas en la Comunitat Valenciana

Isabel Mateu Andrés, José Plumed Sancho, coords.

ISBN: 978-84-9133-406-4

Matèria: ciències

Submatèries: biologia

Idioma: català, castellà

Coeditor: Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat

Any ed.: 2021

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 218

24,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Les plantes han sigut indispensables per a l’espècie humana al llarg de tota la seua existència. Li han proporcionat aliment, medecines, combustible, eines i habitatge, a més d’elements simbòlics per als rituals religiosos o funeraris. A pesar que la seua utilització ha retrocedit després de la invenció dels materials sintètics, molts usos de les plantes continuen plenament vigents i fins i tot en retornen alguns que resulten més amigables amb el medi. Aquest llibre repassa la relació històrica i actual amb els humans de cinc importants vegetals: la canya, el lledoner, la palmera, l’alzina surera i els del gènere Salix L. (salzes, sargueres i vimeteres).

Índex

Índex

 Índice

 

00. Introducció Introducción

01. Biologia de la canya Biología de la caña

02. Origen, ecologia i cultiu de la canya Origen, ecología y cultivo de la caña

03. Senill i canya. Usos en la fletxa del temps Carrizos y caña. Usos en la flecha del tiempo

04. Usos tradicionals de la canya Usos tradicionales de la caña

05. La canya en les tradicions religioses La caña en las tradiciones religiosas

06. Fabricació de joguets de canya Fabricación de juguetes de caña

07. Instruments musicals de canya Instrumentos musicales de caña

08. Fabricació de llengüetes per a instruments de vent Fabricación de lengüetas para instrumentos de viento

09. Biologia, ecologia i cultiu del lledoner Biología, ecología y cultivo del almez

10. A l’ombra del lledoner A la sombra del almez

11. Usos del lledoner Usos del almez

12. Artesania del lledoner Artesanía del almez

13. Biologia de la palmera datilera Biología de la palmera datilera

14. Origen, ecologia i cultiu de la palmera datilera Origen, ecología y cultivo de la palmera datilera

15. La palmera: resistència i vida La palmera: resistencia y vida

16. La producció dels dàtils La producción de los dátiles

17. Usos tradicionals de la palmera datilera Usos tradicionales de la palmera datilera

18. Artesania de la palma blanca Artesanía de la palma blanca

19. Tradicions religioses de la palma Tradiciones religiosas de la palma

20. Biologia, ecologia i distribució de la surera Biología, ecología y distribución del alcornoque

21. El suro en la Història El corcho en la Historia

22. Usos industrials i artesanals de la surera Usos industriales y artesanales del alcornoque

23. Recol.lecció del suro Recolección del corcho

24. Tractament i maneig del suro per a ús industrial i artesanal Tratamiento y manejo del corcho para uso industrial y artesanal

25. Fabricació de taps de suro Fabricación de tapones de corcho

26. Biologia, ecologia i distribució del gènere Salix L. Salzes, sargueres y vimeneres Biología, ecología y distribución del genero Salix L. Sauces, sargas y mimbreras

27. Cultiu del vimen Cultivo y manejo del mimbre

28. Amb aquests vimens Con estos mimbres

29. Maneig del vimen per a l’artesania Manejo del mimbre para artesanía

30. Els múltiples usos dels salzes Los múltiples usos de los sauces

31. Cistelleria de vimen Cestería de mimbre

Bibliografia Bibliografía

Citació

Mateu Andrés, I. [Isabel] & Plumed Sancho, J. [José ] (coords.) (2021). Usos artesans i industrials de plantes a la Comunitat Valenciana / Usos artesanos e industriales de plantas en la Comunitat Valenciana. Universitat de València.

Mateu Andrés, Isabel y Plumed Sancho, José (coords.). Usos artesans i industrials de plantes a la Comunitat Valenciana / Usos artesanos e industriales de plantas en la Comunitat Valenciana. Universitat de València, 2021.

MATEU ANDRÉS, Isabel y PLUMED SANCHO, José (coords.). Usos artesans i industrials de plantes a la Comunitat Valenciana / Usos artesanos e industriales de plantas en la Comunitat Valenciana. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 978-84-9133-406-4.

Mateu Andrés, Isabel y Plumed Sancho, José (coords.). Usos artesans i industrials de plantes a la Comunitat Valenciana / Usos artesanos e industriales de plantas en la Comunitat Valenciana. Valencia: Universitat de València; 2021. 218 p.

Copiar al portapapeles