Product Documents

Una introducció a l'economia pública

Juan Carlos Dalmau, Asensi Descalç

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 111

ISBN: 978-84-370-7381-1

Matèria: economia

Idioma: català

Any ed.: 2009

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 272 pp.

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Ja des dels primers economistes clàssics, el sector públic ha estat un dels camps problemàtics més interessants en què ha centrat el seu interès la perspectiva econòmica. Aquesta obra, adreçada no únicament a estudiants sinó a un ampli ventall de lectors interessats, presenta l'economia pública en les societats democràtiques modernes d'una forma original i no exempta d'una determinada visió crítica. A més de caracteritzar el sector públic de la manera més abstracta possible, s'estudien les possibilitats de corregir els errors i les limitacions dels mercats en el seu funcionament, errors que es poden produir en tots els àmbits d'actuació, com ara la presa de decisions col·lectives o l'execució a través dels aparells burocràtics; s'analitza el problema dels objectius públics en el disseny dels impostos, o el paper de les empreses públiques, entre altres temes.

Índex

Índex

PRESENTACIÓ

Capítol 1. Introducció. El sector públic: caracterització econòmica

1.1 La perspectiva econòmica

1.2 El camp problemàtic de l’economia: sector privat, sector públic i tercer sector

1.3 Característiques econòmiques del sector públic

1.4 Qui conforma el sector públic? Els distints nivells del sector públic

1.5 Hisenda pública, economia del sector públic o economia pública

Qüestions a debatre

Bibliografia

Capítol 2. Eficiència econòmica i fallades del mercat

2.1 Eficiència econòmica: concepte d’òptim paretià

2.1.1 La competència perfecta com a òptim paretià

2.1.2 Equitat versus eficiència en l’assignació de recursos

2.2 Justificació de la intervenció pública

2.2.1 Concepte de fallades del mercat

2.2.2 Les fallades del mercat com a condició necessària i suficient de la intervenció pública

2.3 Modalitats de fallades del mercat

Qüestions a debatre

Bibliografia

Capítol 3. Anàlisi de les principals fallades del mercat (I): monopoli natural i efectes externs

3.1 El monopoli natural

3.1.1 Característiques bàsiques del monopoli natural

3.1.2 Solucions al monopoli natural

3.2 Els efectes externs del mercat

3.2.1 Definició i característiques bàsiques dels efectes externs

3.2.2 Tipus d’efectes externs

3.2.3 Implicacions assignatives i distributives dels efectes externs

3.2.4 La interiorització dels efectes externs

Qüestions a debatre

Bibliografia

Capítol 4. Anàlisi de les principals fallades del mercat (II): béns públics i necessitats tutelars

4.1 Béns públics

4.1.1 Definició de béns públics

4.1.2 Característiques dels béns públics

4.1.3 Provisió eficient de béns públics

4.1.4 El free rider o usuari que no paga

4.1.5 Tipologia de béns públics

4.2 Necessitats tutelars

4.2.1 Definició de necessitats tutelars

4.2.2 Característiques de les necessitats tutelars

4.2.3 Tipologia de les necessitats tutelars

4.2.4 El respecte a la sobirania del consumidor

Qüestions a debatre

Bibliografia

Capítol 5. Possibilitats i limitacions del sector públic (I): fallades en la formació i revelació de preferències

5.1 L’assignació òptima i les fallades en el sector públic

5.2 Fallades relatives al procés de formació de les preferències col·lectives dels individus

5.2.1 El nivell d’informació individual i la il·lusió fiscal

5.2.2 El nivell d’interès i la responsabilitat individual

5.3 Fallades relatives al procés de revelació de les preferències col·lectives dels individus

Qüestions a debatre

Bibliografia

Capítol 6. Possibilitats i limitacions del sector públic (II): fallades en la presa de decisions col·lectives i en la seua execució

6.1 Fallades en el procés de presa de decisions col·lectives

6.1.1 Costos de la presa de decisions col·lectives

6.1.2 Anàlisi de la regla de la majoria simple

6.2 Fallades relatives al procés d’execució de les decisions col·lectives

6.2.1 Concepte d’organisme burocràtic

6.2.2 Relacions entre la burocràcia i la societat

Qüestions a debatre

Bibliografia

Capítol 7. El pressupost públic

7.1 Concepte i objectius del pressupost públic

7.2 Fases del pressupost públic

7.3 Els principis pressupostaris clàssics

7.4 La crisi del pressupost clàssic

7.5 L’organització de la informació pressupostària a Espanya

Qüestions a debatre

Bibliografia

Capítol 8. Les dimensions i el creixement del sector públic

8.1 Les dimensions de fet del sector públic. Indicadors de mesura

8.2 El creixement del sector públic. Indicadors de mesura

8.3 Les dimensions òptimes del sector públic

8.4 Factors explicatius del creixement del sector públic

8.5 La malaltia de costos o «mal de Baumol»

Qüestions a debatre

Bibliografia

Capítol 9. El deute públic

9.1 Concepte i objectius del deute públic

9.2 Les modalitats del deute públic

9.3 El cicle del deute públic

9.4 Els efectes econòmics del deute públic

9.4.1 Posició clàssica i neoclàssica

9.4.2 El corrent keynesià

9.4.3 La postura de Buchanan

9.4.4 L’enfocament de les expectatives racionals

Qüestions a debatre

Bibliografia

Capítol 10. Empresa pública i política de privatitzacions

10.1 Concepte i modalitats d’empresa pública

10.2 Funcions o objectius de l’empresa pública

10.2.1 Raons històriques de l’empresa pública

10.2.2 Raons teòriques per a l’existència d’un sector públic empresarial

10.3 Comparació de la gestió amb l’empresa privada

10.3.1 Per què no minimitza costos l’empresa pública

10.3.2 Aspectes crítics de la gestió privada

10.4 Les polítiques de privatitzacions

10.4.1 Qüestions relatives als ingressos fiscals de la privatització

10.4.2 Formes alternatives de privatització.

Qüestions a debatre

Bibliografia

Capítol 11. Aspectes bàsics de la imposició

11.1 Incidència impositiva

11.1.1 Impost específic sobre un producte

11.1.2 Impost sobre un factor productiu

11.2 Eficiència impositiva

11.2.1 Excés de gravamen mesurat per la variació equivalent

11.2.2 Excés de gravamen mesurat amb corbes de demanda i oferta

11.3 El criteri d’equitat

11.3.1 El principi del benefici

11.3.2 El principi de la capacitat de pagament

Qüestions a debatre

Bibliografia

GLOSSARI

ÍNDEX ANALÍTIC

Citació

Dalmau Lliso, J. C. [Juan Carlos] & Descalç, A. [Asensi] (2009). Una introducció a l'economia pública. Universitat de València.

Dalmau Lliso, Juan Carlos y Descalç, Asensi. Una introducció a l'economia pública. Universitat de València, 2009.

DALMAU LLISO, Juan Carlos y DESCALÇ, Asensi. Una introducció a l'economia pública. Valencia: Universitat de València, 2009. ISBN 978-84-370-7381-1.

Dalmau Lliso, Juan Carlos y Descalç, Asensi. Una introducció a l'economia pública. Valencia: Universitat de València; 2009. 272 p.

Copiar al portapapeles