Transmisión y recepción primarias de la poesía del "mester de clerecía"

Pablo Ancos

Col·lecció: Parnaseo, 20

ISBN: 978-84-370-9066-5

Matèria: filologia

Submatèries: filologia espanyola

Idioma: castellà

Any ed.: 2013

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23 cm.

Pàgines: 354 pp.

20,00 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

A l'hora d'aproximar-se a la producció literària d'èpoques passades, convé tenir en compte que les maneres de transmetre i de rebre la literatura han variat considerablement al llarg de la història. Avui, per exemple, solem accedir a la literatura medieval a través de productes impresos o electrònics. En aquest llibre s'intenta determinar, en la mesura del possible i a partir fonamentalment d'evidències textuals internes, la forma primària de difusió i de recepció dels poemes en quaderna via del segle XIII. A partir d'ací, es proposen possibles contextos receptius coetanis per al grup d'obres examinat i s'estudien i interpreten alguns dels trets constatables en els textos conservats tenint en compte les seues formes primàries transmissió i de recepció.