Tots a l'escola?

El sistema educatiu liberal en la Lleida del XIX

Quintí Casals Bergés

Col·lecció: Oberta, 133

ISBN: 978-84-370-6554-0

Matèria: història, psicologia i ciències de l'educació

Submatèries: història contemporània

Idioma: català

Any ed.: 2006

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 23 cm

Pàgines: 340 pp.

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Tots a l'escola? és un títol que juga amb la ironia de les intencions educatives liberals de la primera meitat del segle XIX. El llibre pretén explicar els avenços en matèria educativa del XIX espanyol des de la crítica objectiva que permet la distància del temps. La lectura del text descobreix un evident esforç legal del liberalisme per implantar l'ensenyament general, crear el mitjà i reorganitzar el superior, però també palesa una limitació, perceptible en l'estudi local de Lleida a l'hora de concretar les infraestructures materials i humanes planificades. Amb tot i amb això, fou mèrit dels liberals vuitcentistes la plasmació del sistema educatiu espanyol contemporani, el qual, com s'aprecia en aquest volum, resultà del debat i l'enfrontament entre les tendències polítiques del moment. Aquest treball fou guardonat amb el XXII Premi Ferran Soldevila de Biografies i Investigacions Històriques convocat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

Índex

Índex

ÍNDEX

Pròleg

INTRODUCCIÓ

EL CONTEXT ESTATAL

L’educació de la població: una prioritat legal del nou Estat liberal

Liberals i absolutistes davant l’educació (1808-1833)

Revolució liberal i educació (1833-1843)

El sistema educatiu liberal espanyol (1844-1868)

Primeres mesures concretes per normalitzar l’educació

Cultura, pensament i la seva influència en la pedagogia espanyola fins a 1868

El Romanticisme

El tradicionalisme

L’eclecticisme

El krausisme

EL CONTEXT PROVINCIAL

Objectius educatius inicials del liberalisme lleidatà

El discurs pedagògic de la intel·lectualitat lleidatana

L’ENSENYAMENT DE PRIMERES LLETRES

Antecedents de l’ensenyament primari a Lleida

La creació d’Escoles Normals

La instrucció primària liberal: el cas de Lleida

Condicions generals i règim disciplinari a les escoles de primària

Idioma, metodologia i currículum escolar liberal

Els resultats

L’educació de la dona

Les escoles d’adults

El mestre d’escola en l’època liberal

El salari

La consideració social del mestre i l’educació, en fase de revisió?

Algunes conclusions sobre l’ensenyament primari en la primera època liberal.

L’ENSENYAMENT SECUNDARI

L’ensenyament secundari en la política educativa liberal

Antecedents de l’ensenyament secundari a Lleida

La creació de l’institut d’ensenyament secundari de Lleida

Infraestructura, professors i alumnes del centre

La Biblioteca Provincial

Recursos pedagògics i didàctics

Consolidació de l’institut a les comarques de Ponent.

L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI

Origen de les universitats espanyoles

Alguns apunts sobre l’origen de la Universitat de Lleida

La reforma universitària liberal

La universitat: la part romàntica de la identitat de Lleida

Les raons de Cervera

Posicionament de Lleida

ALTRES INICIATIVES EDUCATIVES

CONCLUSIONS

ANNEX

BIBLIOGRAFIA

 

ÍNDEX

Pròleg

INTRODUCCIÓ

EL CONTEXT ESTATAL

L’educació de la població: una prioritat legal del nou Estat liberal

Liberals i absolutistes davant l’educació (1808-1833)

Revolució liberal i educació (1833-1843)

El sistema educatiu liberal espanyol (1844-1868)

Primeres mesures concretes per normalitzar l’educació

Cultura, pensament i la seva influència en la pedagogia espanyola fins a 1868

El Romanticisme

El tradicionalisme

L’eclecticisme

El krausisme

EL CONTEXT PROVINCIAL

Objectius educatius inicials del liberalisme lleidatà

El discurs pedagògic de la intel·lectualitat lleidatana

L’ENSENYAMENT DE PRIMERES LLETRES

Antecedents de l’ensenyament primari a Lleida

La creació d’Escoles Normals

La instrucció primària liberal: el cas de Lleida

Condicions generals i règim disciplinari a les escoles de primària

Idioma, metodologia i currículum escolar liberal

Els resultats

L’educació de la dona

Les escoles d’adults

El mestre d’escola en l’època liberal

El salari

La consideració social del mestre i l’educació, en fase de revisió?

Algunes conclusions sobre l’ensenyament primari en la primera època liberal.

L’ENSENYAMENT SECUNDARI

L’ensenyament secundari en la política educativa liberal

Antecedents de l’ensenyament secundari a Lleida

La creació de l’institut d’ensenyament secundari de Lleida

Infraestructura, professors i alumnes del centre

La Biblioteca Provincial

Recursos pedagògics i didàctics

Consolidació de l’institut a les comarques de Ponent.

L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI

Origen de les universitats espanyoles

Alguns apunts sobre l’origen de la Universitat de Lleida

La reforma universitària liberal

La universitat: la part romàntica de la identitat de Lleida

Les raons de Cervera

Posicionament de Lleida

ALTRES INICIATIVES EDUCATIVES

CONCLUSIONS

ANNEX

BIBLIOGRAFIA

 

Citació

Casals Bergés, Q. [Quintí] (2006). Tots a l'escola?. El sistema educatiu liberal en la Lleida del XIX. Universitat de València.

Casals Bergés, Quintí. Tots a l'escola?. El sistema educatiu liberal en la Lleida del XIX. Universitat de València, 2006.

CASALS BERGÉS, Quintí. Tots a l'escola?. El sistema educatiu liberal en la Lleida del XIX. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6554-0.

Casals Bergés, Quintí. Tots a l'escola?. El sistema educatiu liberal en la Lleida del XIX. Valencia: Universitat de València; 2006. 340 p.

Copiar al portapapeles