Product Documents

Thomas Merton's Poetics of Self-Dissolution

Sonia Petisco

Col·lecció: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans, 131

ISBN: 978-84-370-9924-8

Matèria: filologia

Submatèries: fiologia anglogermànica

Any ed.: 2016

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23,5 cm.

Pàgines: 184 pp.

14,00 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

This book includes a collection of essays on the poetry of Thomas Merton (1915-1968), one of the most relevant spiritual masters of the twentieth century. These scholarly inquiries are all glimpses which accurately represent his poetics of dissolution-the dissolution of the old corrupt world in favour of an apocalyptic vision of a new world. Aquest llibre inclou una col·Lecció d'assajos sobre la poesia de Thomas Merton (1915-1968), un dels mestres espirituals més rellevants del segle XX. Totes aquestes recerques acadèmiques deixen entreveure el que representa exactament la seua poètica de desintegració: la descomposició del vell món corrupte a favor d'una visió apocalíptica d'un nou món, categoritzacions abstractes del sobrenatural que donen pas a una experiència íntima i més dinàmica del sagrat en la llar i en el món.