Teaching American Literature in Spanish Universities

Carme Manuel Cuenca, ed.

Col·lecció: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans, 2

ISBN: 978-84-370-5340-0

Matèria: filologia

Submatèries: fiologia anglogermànica

Any ed.: 2002

Pàgines: 150 pp.

15,00 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

Un dels aspectes més valuosos d'aquest llibre és que comença enllaçant, a través dels dos primers articles, l'educació universitària amb el seu nivell immediatament anterior: l'escola secundària; una connexió que sovint s'oblida amb seriosos resultats per a tots dos. En aquest sentit, Benito Camacho Martín, l'autor d'un dels articles, realitza una anàlisi lúcida i en certa manera dogmàtic sobre el declivi de l'ensenyament de literatura a les escoles de secundària, tant en hores dedicades com en coneixements adquirits. Els altres articles -alguns en anglès i uns altres en castellà- tracten diferents aspectes de l'ensenyament de literatura nord-americana, amb una èmfasi manifesta en materials del segle XX i, sobretot, en la literatura afro-americana; de fet, el llibre resultarà particularment útil per als professors d'això últim.