Speaking in Tongues: Language Across Contexts and Users

Luis Pérez González, ed.

Col·lecció: English in the World Series, 2

ISBN: 978-84-370-5848-1

Matèria: filologia

Submatèries: comunicaciò i traducció, fiologia anglogermànica

Idioma: anglès

Any ed.: 2003

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 22,5 cm.

Pàgines: 326 pp.

20,00 €

Sinopsi

Detalles

Speaking in Tongues, the second volume of the English in the World series, places the reader at the heart of investigations into the nature and process of translation in an internationalized scenario where: the consolidation of multilateral institutions and multinational corporations struggle between globalization and localization; the information and communication technologies are both the means to enhance translation productivity and the main source of jobs for professional translators; the new media and communication technologies provide a whole range of ways to interact with other, both in leisure and academic settings. The scope of the book ranges from Systemic Functional Linguistics to Discourse Analysis, from Intercultural Rhetoric to Poststructuralism. The collection of articles has been edited to recognise the range of perspectives looking to this field and is of direct interest both to any linguist, translator or other social scientist working in the study of interlingual communication and to those designing and buying translation techologies for porfessional purposes.

Speaking in Tongues, el segon volum de la sèrie English in the World, situa al lector al centre de les recerques sobre la naturalesa i el procés de traducció en un escenari internacionalitzat on: la consolidació de les institucions multilaterals i les corporacions multinacionals lluiten entre la globalització i la localització; les tecnologies de la informació i la comunicació són alhora els mitjans per millorar la productivitat de la traducció i la principal font d'ocupació per als traductors professionals; els nous mitjans de comunicació i les tecnologies de la comunicació proporcionen una àmplia gamma de formes d'interactuar amb uns altres, tant en l'oci com en l'àmbit acadèmic. 
El llibre abasta des de la Lingüística Funcional Sistémica fins a l'Anàlisi del Discurs, des de la Retòrica Intercultural fins al Postestructuralismo. La col·lecció d'articles ha estat editada per reconèixer el ventall de perspectives que s'albiren en aquest camp i és d'interès directe tant per a qualsevol lingüista, traductor o un altre científic social que treballe en l'estudi de la comunicació interlingual com para els qui dissenyen i compren tecnologies de traducció amb finalitats professionals.

Citació

Pérez González, L. [Luis] (2003). Speaking in Tongues: Language Across Contexts and Users. Universitat de València.

Pérez González, Luis. Speaking in Tongues: Language Across Contexts and Users. Universitat de València, 2003.

PéREZ GONZáLEZ, Luis. Speaking in Tongues: Language Across Contexts and Users. Valencia: Universitat de València, 2003. ISBN 978-84-370-5848-1.

Pérez González, Luis. Speaking in Tongues: Language Across Contexts and Users. Valencia: Universitat de València; 2003. 326 p.

Copiar al portapapeles