Product Documents

Senyors, bandolers i vassalls

La fautoria del duc Francesc de Borja i els sucessos de Polinyà (1545)

Vicent Garés Timor, Xavier Úbeda Revert, eds.

Colección: Fonts Històriques Valencianes, 63

ISBN: 978-84-370-9996-5

Materia: historia

Submaterias: historia moderna

Idioma: catalán

Año ed.: 2016

Encuadernación: rústica

Formato: 19 x 27 cm

Páginas: 346 pp.

22,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinópsis

Detalles

Los llamados «sucesos de Polinyà» fueron uno de los episodios históricos más desconocidos y turbios acontecidos a la baronía de Corbera: la resistencia de las autoridades locales, vasallos del duque de Gandia, al oficial enviado por el virrey para capturar unos bandoleros condenados a muerte en ausencia. Protegidos por el duque Francesc de Borja, cosa que suponía que este miembro de la más alta nobleza había incurrido en el delito de «fautoría», los fugitivos se encontraban en Polinyà cuando los oficiales reales fueron para capturarlos. La oposición de los oficiales municipales y del vecindario a la detención de los bandoleros, conduciría a una respuesta represiva por parte del virrey, que se saldó con la ejecución de varias personas vulnerando las garantías procesales forales. Esta obra recoge la documentación producida por estos hechos y por las posteriores denuncias presentadas por los parientes de las víctimas.

Indice

Indice

Estudi introductori

Posant el fil a l’agulla: l’aparellament del diplomatari

Al voltant del diplomatari: trets, estructura i usos

Ciant en els temps: indrets, contextos i protagonistes

Les llampades del mirall: acarar i col·lacionar

Bibliografia

Abreviatures i sigles

Diplomatari

1. Pragmàtica mitjançant la qual Carles V ordena a tots els bandolers del regne de València que signen paus i treves [1543, desembre, 5. València]

2. Comissió del duc de Calàbria per pendre Bartomeu Gomis, Pere Gomis, Joan Gomis, Joan Arnau i Joan Moreno [1544, gener, 15. València]

3. Comissió del duc de Calàbria perquè es publique crida de trenta dies contra Bartomeu Gomis, Pere Gomis, Joan Gomis, Joan Arnau i Joan Moreno [1544, febrer, 4. València]

4. Comissió del duc de Calàbria per pendre a Vicent Segura, acusat de l’assassinat de Pau Monterde [1544, agost, 30. València]

5. Comissió del duc de Calàbria per a executar els béns de Miquel Olzina i dels seus capllevadors [1545, maig, 11. València]

6. Comissió del duc de Calàbria per executar els béns dels bandolers acusats de la mort de Joan Moreno [1545, setembre, 22. València]

7. Comissió del duc de Calàbria per prendre els bandolers acusats de la mort de Joan Moreno [1545, desembre, 5. València]

8. Relació feta pel duc de Calàbria dels oficials que l’han acompanyat a la baronia de Corbera i dels actes realitzats, perquè se’ls paguen els serveis prestats [1545, desembre, 24. València]

9. Memoràndum del duc de Calàbria al príncep Felip, mijançant el qual l’informa dels assumptes als que ha hagut de fer front [1546, gener, 5. València]

10. Còpia enviada al Consell d’Aragó del procés instant davant la Reial Audiència contra els habitants d’Albalat, Polinyà, Riola i Sinyent [1546, gener, 12. València]

11. Carta de la duquessa de Gandia al príncep Felip mitjançant la qual li suplica que repare els greuges ocasionats en la baronia de Corbera [1546, gener, 12. Gandia]

12. Carta del duc de Gandia al príncep Felip mitjançant la qual li suplica que repare els greuges ocasionats en la baronia de Corbera [1546, gener, 12. Gandia]

13. Comissió del duc de Calàbria perquè es publique a Albalat, Polinyà, Riola i Sinyent la crida de trenta dies contra els acusats de resistència [1546, gener, 18. València]

14. Relació feta pel duc de Calàbria al lloctinent de tresorer general, perquè li siga pagat el salari a Gonçal de Céspedes i als seus ministres [1546, gener, 18. València]

15. Memoràndum del duc de Calabria al seu criat Pere d’Olaso sobre assumptes que ha de tractar amb Francesc de los Cobos a Madrid [1546, gener, 28. Utiel]

16. Carta del príncep Felip al duc de Calàbria indicant-li la manera de procedir respecte al delicte de lesa majestat comés pels vassalls del duc de Gandia [1546, març, 12. Madrid]

17. Carta del duc de Calàbria al príncep Felip mitjançant la qual li trasllada la seua opinió sobre els assumptes del regne de València [1546, abril, 2. Valencia]

18. Registre de la sentència del Consell d’Aragó respecte a la resistència feta als oficials reals pels vassalls del duc de Gandia [1546, abril, 18. Madrid]

19. Comissió del duc de Calàbria perquè s’executen els béns dels assassins de Joan Moreno [1546, novembre, 20. València]

20. El príncep Felip concedeix el perdó a Jaume Eiximeno i altres per la resistència feta als oficials reials [1547, octubre, 26. Montsó]

21. El príncep Felip reconeix a Francesc de Borja tots els privilegis que fins ara tenia sobre la vila i honor de Corbera [1547, octubre,

26. Montsó]

22. Testimoniatge de Francesc Lluís Novella, en el juí de residència contra Joan Francesc Benavent [1549, setembre, 21. València]

23. Testimoniatge de Sebastià Santacreu en el juí de residència contra misser Joan Francesc Benavent [1550, abril, 17. València]

24. Clam posat per Pere Andreu contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 5. València]

25. Clam posat per Miquel Garcia de Cieza, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 7. València]

26. Clam posat per Antoni Martorell, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 15. València]

27. Clam posat per Isabel Torremotxa, contra Joan Francesc Be- navent en el juí de residència [1550, juliol, 15. València]

28. Clam posat per Rafel Durà, jurat i síndic d’Albalat de la Ribera, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 21. València]

29. Clam posat per Rafel Prats, jurat i síndic de Riola, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 21.  València]

30. Clam posat per Guillem Rosselló, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 21. València]

31. Clam posat per Joan Sanchis i Joan Rosselló, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 21. València]

32. Testimoniatge d’Agustí Salelles, en el juí de residència contra Joan Francesc Benavent [1550, agost, 2. València]

33. Testimoniatge de CarlesTorrelles, en el juí de residència contra Joan Francesc Benavent [1550, agost, 20. València]

34. Comissió del duc de Sabbioneta perquè s’executen els béns de Miquel Olzina i dels seus capllevadors, descendents i detenidors [1576, novembre, 14. València]

Índex antroponímic

Índex onomàstic

Citación

Garés Timor, V. [Vicent] & Úbeda Revert, X. [Xavier] (2016). Senyors, bandolers i vassalls. La fautoria del duc Francesc de Borja i els sucessos de Polinyà (1545). Universitat de València.

Garés Timor, Vicent y Úbeda Revert, Xavier. Senyors, bandolers i vassalls. La fautoria del duc Francesc de Borja i els sucessos de Polinyà (1545). Universitat de València, 2016.

GARÉS TIMOR, Vicent y ÚBEDA REVERT, Xavier. Senyors, bandolers i vassalls. La fautoria del duc Francesc de Borja i els sucessos de Polinyà (1545). Valencia: Universitat de València, 2016. ISBN 978-84-370-9996-5.

Garés Timor, Vicent y Úbeda Revert, Xavier. Senyors, bandolers i vassalls. La fautoria del duc Francesc de Borja i els sucessos de Polinyà (1545). Valencia: Universitat de València; 2016. 346 p.

Copiar al portapapeles