Product Documents

Senyors, bandolers i vassalls

La fautoria del duc Francesc de Borja i els sucessos de Polinyà (1545)

Vicent Garés Timor, Xavier Úbeda Revert, eds.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 63

ISBN: 978-84-370-9996-5

Matèria: història

Submatèries: història moderna

Idioma: català

Any ed.: 2016

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 346 pp.

22,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Els anomenats «successos de Polinyà» foren un dels episodis històrics més desconeguts i tèrbols esdevinguts a la baronia de Corbera: la resistència de les autoritats locals, vassalls del duc de Gandia, a l’oficial enviat pel virrei per capturar uns bandolers condemnats a mort en absència. Protegits pel duc Francesc de Borja, cosa que suposava que aquest membre de la més alta noblesa havia incorregut en el delicte de «fautoria», els fugitius es trobaven a Polinyà quan els oficials reials hi anaren per capturar-los. L’oposició dels oficials municipals i del veïnat a la detenció dels bandolers conduiria a una resposta repressiva per part del virrei, que se saldà amb l’execució de diverses persones vulnerant les garanties processals forals. Aquesta obra recull la documentació produïda per aquests fets i per les posteriors denúncies presentades pels parents de les víctimes.

Índex

Índex

Estudi introductori

Posant el fil a l’agulla: l’aparellament del diplomatari

Al voltant del diplomatari: trets, estructura i usos

Ciant en els temps: indrets, contextos i protagonistes

Les llampades del mirall: acarar i col·lacionar

Bibliografia

Abreviatures i sigles

Diplomatari

1. Pragmàtica mitjançant la qual Carles V ordena a tots els bandolers del regne de València que signen paus i treves [1543, desembre, 5. València]

2. Comissió del duc de Calàbria per pendre Bartomeu Gomis, Pere Gomis, Joan Gomis, Joan Arnau i Joan Moreno [1544, gener, 15. València]

3. Comissió del duc de Calàbria perquè es publique crida de trenta dies contra Bartomeu Gomis, Pere Gomis, Joan Gomis, Joan Arnau i Joan Moreno [1544, febrer, 4. València]

4. Comissió del duc de Calàbria per pendre a Vicent Segura, acusat de l’assassinat de Pau Monterde [1544, agost, 30. València]

5. Comissió del duc de Calàbria per a executar els béns de Miquel Olzina i dels seus capllevadors [1545, maig, 11. València]

6. Comissió del duc de Calàbria per executar els béns dels bandolers acusats de la mort de Joan Moreno [1545, setembre, 22. València]

7. Comissió del duc de Calàbria per prendre els bandolers acusats de la mort de Joan Moreno [1545, desembre, 5. València]

8. Relació feta pel duc de Calàbria dels oficials que l’han acompanyat a la baronia de Corbera i dels actes realitzats, perquè se’ls paguen els serveis prestats [1545, desembre, 24. València]

9. Memoràndum del duc de Calàbria al príncep Felip, mijançant el qual l’informa dels assumptes als que ha hagut de fer front [1546, gener, 5. València]

10. Còpia enviada al Consell d’Aragó del procés instant davant la Reial Audiència contra els habitants d’Albalat, Polinyà, Riola i Sinyent [1546, gener, 12. València]

11. Carta de la duquessa de Gandia al príncep Felip mitjançant la qual li suplica que repare els greuges ocasionats en la baronia de Corbera [1546, gener, 12. Gandia]

12. Carta del duc de Gandia al príncep Felip mitjançant la qual li suplica que repare els greuges ocasionats en la baronia de Corbera [1546, gener, 12. Gandia]

13. Comissió del duc de Calàbria perquè es publique a Albalat, Polinyà, Riola i Sinyent la crida de trenta dies contra els acusats de resistència [1546, gener, 18. València]

14. Relació feta pel duc de Calàbria al lloctinent de tresorer general, perquè li siga pagat el salari a Gonçal de Céspedes i als seus ministres [1546, gener, 18. València]

15. Memoràndum del duc de Calabria al seu criat Pere d’Olaso sobre assumptes que ha de tractar amb Francesc de los Cobos a Madrid [1546, gener, 28. Utiel]

16. Carta del príncep Felip al duc de Calàbria indicant-li la manera de procedir respecte al delicte de lesa majestat comés pels vassalls del duc de Gandia [1546, març, 12. Madrid]

17. Carta del duc de Calàbria al príncep Felip mitjançant la qual li trasllada la seua opinió sobre els assumptes del regne de València [1546, abril, 2. Valencia]

18. Registre de la sentència del Consell d’Aragó respecte a la resistència feta als oficials reals pels vassalls del duc de Gandia [1546, abril, 18. Madrid]

19. Comissió del duc de Calàbria perquè s’executen els béns dels assassins de Joan Moreno [1546, novembre, 20. València]

20. El príncep Felip concedeix el perdó a Jaume Eiximeno i altres per la resistència feta als oficials reials [1547, octubre, 26. Montsó]

21. El príncep Felip reconeix a Francesc de Borja tots els privilegis que fins ara tenia sobre la vila i honor de Corbera [1547, octubre,

26. Montsó]

22. Testimoniatge de Francesc Lluís Novella, en el juí de residència contra Joan Francesc Benavent [1549, setembre, 21. València]

23. Testimoniatge de Sebastià Santacreu en el juí de residència contra misser Joan Francesc Benavent [1550, abril, 17. València]

24. Clam posat per Pere Andreu contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 5. València]

25. Clam posat per Miquel Garcia de Cieza, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 7. València]

26. Clam posat per Antoni Martorell, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 15. València]

27. Clam posat per Isabel Torremotxa, contra Joan Francesc Be- navent en el juí de residència [1550, juliol, 15. València]

28. Clam posat per Rafel Durà, jurat i síndic d’Albalat de la Ribera, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 21. València]

29. Clam posat per Rafel Prats, jurat i síndic de Riola, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 21.  València]

30. Clam posat per Guillem Rosselló, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 21. València]

31. Clam posat per Joan Sanchis i Joan Rosselló, contra Joan Francesc Benavent en el juí de residència [1550, juliol, 21. València]

32. Testimoniatge d’Agustí Salelles, en el juí de residència contra Joan Francesc Benavent [1550, agost, 2. València]

33. Testimoniatge de CarlesTorrelles, en el juí de residència contra Joan Francesc Benavent [1550, agost, 20. València]

34. Comissió del duc de Sabbioneta perquè s’executen els béns de Miquel Olzina i dels seus capllevadors, descendents i detenidors [1576, novembre, 14. València]

Índex antroponímic

Índex onomàstic

Citació

Garés Timor, V. [Vicent] & Úbeda Revert, X. [Xavier] (2016). Senyors, bandolers i vassalls. La fautoria del duc Francesc de Borja i els sucessos de Polinyà (1545). Universitat de València.

Garés Timor, Vicent y Úbeda Revert, Xavier. Senyors, bandolers i vassalls. La fautoria del duc Francesc de Borja i els sucessos de Polinyà (1545). Universitat de València, 2016.

GARÉS TIMOR, Vicent y ÚBEDA REVERT, Xavier. Senyors, bandolers i vassalls. La fautoria del duc Francesc de Borja i els sucessos de Polinyà (1545). Valencia: Universitat de València, 2016. ISBN 978-84-370-9996-5.

Garés Timor, Vicent y Úbeda Revert, Xavier. Senyors, bandolers i vassalls. La fautoria del duc Francesc de Borja i els sucessos de Polinyà (1545). Valencia: Universitat de València; 2016. 346 p.

Copiar al portapapeles