Product Documents

Salut, malaltia i cultura

José Luis Fresquet Febrer, Carla P. Aguirre Marco

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 88

ISBN: 978-84-370-6328-7

Matèria: medicina

Idioma: català

Any ed.: 2006

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 248 pp.

16,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Els sabers i la pràctica mèdica han atorgat de sempre un pes excessiu a la salut i a la malaltia concebudes com a fenòmens exclusivament biològics. Els professionals de la medicina haurien d'afrontar els problemes de salut des d'una perspectiva integradora, que valore els factors somàtics, psíquics, socials i culturals característics de l'entorn immediat. Aquesta obra, mitjançant una anàlisi transcultural, intenta que els futurs professionals de la medicina coneguen també l'existència d'idees, creences, pràctiques, valors, vocabulari. relacionats amb la salut i amb la malaltia, perquè la medicina és, al cap i a la fi, una ciència eminentment social. Els autors són tots dos professors titulars d'Història de la Medicina en la Universitat de València i investigadors de l'Institut d'Història de la Ciència i Documentació (UVEG-CSIC). José Luis Fresquet Febrer, autor de dos llibres i de diversos articles, centra la seua àrea d'estudi en la terapèutica, tot incloent-hi el vessant popular. Carla P. Aguirre Marco imparteix docència als estudiants de medicina, infermeria i odontologia, i les seues investigacions, que tracten temes de medicina valenciana -tant la científica com la popular-, inclouen estudis sobre el mestissatge cultural.

Índex

Índex

Índex
Introducció
Capítol 1. Les ciències socials i la medicina
1. Medicina i societat: les dues grans línies de la relació entre les ciències socials i la medicina
2. Les ciències socials estudien la medicina com a sistema mèdic: la ciència sociomèdica
2.1 Objectius de l’estudi social de la medicina. Camps d’estudi de les disciplines o ciències sociomèdiques
2.2 Quan començaren les ciències socials a estudiar la medicina?
3. Les ciències socials aplicades a la medicina. Les disciplines medicosocials

3.1 Les ciències socials són ciències bàsiques de la medicina
3.2 Les grans disciplines medicosocials: la medicina legal i la medicina social o salut pública
4. La medicina social o salut pública
4.1 L’epidemiologia
4.2 La patologia social: malaltia social. Causes socials
4.3 La medicina assistencial: l’organització social de l’assistència
4.4 La medicina preventiva, higiene pública i social. L’organització social de la prevenció
5. La novetat de la medicina social
5.1 De la dietètica a la higiene pública
5.2 De la higiene pública a la social
5.3 La constitució de la patologia social
5.4 La constitució de la medicina social o salut pública
Exercicis i lectures obligades per a la discussió a l’aula
Documents per a l’estudi de casos
Capítol 2. La salut i la malaltia en la medicina científica i moderna
1. Dimensió biològica i dimensió social de la salut i la malaltia
2. La salut. Definicions i criteris
2.1 La definició de salut de l’Organització Mundial de la Salut els seus problemes. El concepte de normalitat
2.2 El concepte de salut de la medicina científica moderna: criteris objectius, subjectius i socioculturals
2.3 Maneig i aplicació dels criteris de salut
3. La malaltia
3.1 El concepte actual de malaltia
3.2 Malaltia social. Les repercussions socials de les malalties
3.3 Mecanismes de producció de les repercussions socials d’una malaltia
4. La salut i la malaltia com a procés ecològic
4.1 La «tradició ecològica» en medicina i la novetat actual
4.2 Factors determinants de la malaltia individual: herència i ambient

4.3 Factors determinants de la salut i la malaltia en les poblacions humanes. La distribució de l’herència en els grups humans i la seva relació amb la geografia, l’economia i la cultura: el cas de la intolerància de l’adult a la lactosa
Exercicis
Capítol 3. La salut i la malaltia al món
1. La desigual distribució de la salut, la malaltia i la mort en els grups humans: factors que la determinen
2. Períodes epidemiològics: nivell de desenvolupament i malalties dominants en una societat al llarg del temps
2.1 Primeres causes de mort, mortalitat infantil i esperança de vida en néixer. Evolució a Espanya, a la Comunitat Valenciana i al món desenvolupat.
3. Nivell de desenvolupament socioeconòmic, geografia i malalties dominants en les diferents societats actuals
3.1 Primeres causes de mort
3.2 Esperança de vida en néixer
3.3 Mortalitat infantil
3.4 Geografia
4. La distribució de la salut, la malaltia i la mort en una societat actual determinada: sexes, edats i classes socials a la Comunitat Valenciana. Diferències i semblances amb altres societats actuals
4.1 Sexes
4.2 Edats
4.3 Classes socials
5. Cultura i malaltia: factors culturals que determinen la distribució desigual de la salut, la malaltia i la mort al món
5.1 L’alimentació i la nutrició
5.2 L’aigua, el vestit, l’habitatge i els «estils de vida»
5.3 El treball
5.4 La medicina: l’accés material, el cultural i la medicina «tradicional»
Casos
Exercicis
Capítol 4. La resposta social i cultural a la malaltia: els sistemes mèdics
1. Tipus de societats
2. Diferents tipus de societats, diferents tipus de cultures
2.1 El concepte de cultura
2.2 El canvi cultural
2.3 Etnocentrisme i relativisme cultural.
3. Concepte de sistema mèdic
4. Les creences magicoreligioses
5. Els sistemes mèdics empiricocredencials
6. Altres maneres d’explicar la realitat exemptes de creences magicoreligioses
7. La ciència moderna
8. Altres classificacions dels sistemes mèdics
9. Promoció de les medicines tradicionals
10. Noves estratègies de l’OMS
11. Pluralitat i pluralisme mèdic. Interacció dels sistemes mèdics
Exercicis
Capítol 5. La medicina dels pobles indígenes o aborígens actuals
1. Primitius, aborígens o indígenes
2. La medicina en els grups indígenes
3. Les idees i les pràctiques sobre les persones sanes en les societats indígenes o aborígens
3.1 Els coneixements sobre l’anatomia i les funcions
3.2 Els ritus de pas
4. La malaltia
5. El tractament de les malalties
6. La interacció de la medicina moderna amb les medicines indígenes
7. Dels sabers indígenes a la biopirateria
Exercicis
Capítol 6. La medicina popular. Aspectes generals
1 El concepte de «popular»
2. La medicina popular
2.1 Definició
2.2 La medicina popular des d’una perspectiva històrica
2.3 L’estudi de la folkmedicina
2.4 El contingut de la folkmedicina
Exercicis
Capítol 7. La medicina popular. Concepció de les estructures i les funcions del cos. La malaltia
1. El coneixement ordinari
2. Les formes i les parts del cos
3. Les funcions
4. Els estils de vida saludable
5. Socialització i cicle vital
5.1 El cas d’infants no socialitzats
5.2 El cicle vital
6. La malaltia
6.1 Com arriba un subjecte a sentir-se malalt?.
6.2 Quina és la resposta de qui se sent malalt? Com respon el subjecte al fet de sentir-se malalt?
7. El rol de malalt i la malaltia com a «experiència viscuda»
8. Idees i pràctiques del poble mèdic relatives a les malalties
9. Causes de malaltia que provenen de la societat
10. Les causes de malaltia sobrenaturals
Exercicis
Capítol 8. Visió popular del tractament de les malalties
1. El tractament en la medicina científica moderna i la perspectiva del malalt
2. Tractament en l’àmbit familiar
2.1 L’automedicació
2.2 Matèria mèdica popular
2.3 Productes estranys a la tradició pròpia
2.4 Recurs a pràctiques de tipus màgic i religiós
2.5 Petita «cirurgia familiar»
3. El recurs a pràctics de la medicina popular
4. El recurs a la medicina científica moderna. Conducta del malalt que busca ajuda en la medicina
5. Migració i medicina: noves visions de la salut i de la malaltia en el nostre entorn
Exercicis
Capítol 9. Les medicines complementàries
1. Una temptativa de definició
2. Importància de les medicines complementàries
3. La situació de les medicines complementàries a Europa
3.1 Els usuaris
4. Per què recorren els malalts a les medicines complementàries?
4.1 Les raons
5. Els pràctics o professionals
6. La situació de les medicines complementàries a Espanya
6.1 Qui són aquests pràctics?
6.2 Quin és el patró de la gent que recorre a aquestes medicines?
7. L’acupuntura
8. La fitoteràpia
9. L’homeopatia
10. L’osteopatia i la quiropràxia
11. La medicina natural
12. El futur de les medicines complementàries
Exercicis
Capítol 10. Els sistemes mèdics científics clàssics: present i futur de la medicina xinesa
1. Medicina clàssica i medicina moderna en l’actualitat
2. Els sistemes mèdics científics: les medicines científiques clàssiques i la medicina científica moderna
3. L’origen de les medicines científiques clàssiques
4. Els continguts de les medicines científiques clàssiques
5. La medicina clàssica índia o aiurvèdica
6. La medicina clàssica xinesa
6.1 L’origen i els fonaments de la medicina clàssica xinesa
6.2 El cos humà. L’organologia i les grans funcions corporals: l’alè vital, la circulació, els ritmes i la secreció espermàtica
6.3 La patologia i la clínica
6.4 La lluita contra la malaltia: la conservació de la salut i el tractament de les malalties
7. La medicina xinesa en l’actualitat: el sistema sanitari plural xinès
7.1 La situació actual
7.2 El desenvolupament del sistema sanitari xinès fins al model d’Alma-Ata (1978)
7.3 La crisi actual del model d’Alma-Ata i el futur de la medicina clàssica xinesa
Exercicis
Bibliografia
General
Específica

Citació

Aguirre Marco, C. P. [Carla P.] & Fresquet Febrer, J. L. [José Luis] (2006). Salut, malaltia i cultura. Universitat de València.

Aguirre Marco, Carla P. y Fresquet Febrer, José Luis. Salut, malaltia i cultura. Universitat de València, 2006.

AGUIRRE MARCO, Carla P. y FRESQUET FEBRER, José Luis. Salut, malaltia i cultura. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6328-7.

Aguirre Marco, Carla P. y Fresquet Febrer, José Luis. Salut, malaltia i cultura. Valencia: Universitat de València; 2006. 248 p.

Copiar al portapapeles