Imago, 1

Revista de emblemática y cultura visual

AA. DD.

ISSN: 2171-01747-1

Matèria: art

Submatèries: teoria i ensenyament

Enquadernació: rústica

Pàgines: 160 pp.

20,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquesta revista naix al si de la Societat Espanyola d'Emblemàtica amb la finalitat de crear un espai editorial d'àmbit internacional i d'alt prestigi que sigui el referent hispànic de l'estudi de l'emblemàtica i de les manifestacions relacionades amb ella: els seus orígens i influència en altres formes culturals, en tots els períodes, països i llengües. Així mateix, de totes aquelles manifestacions culturals basades en la retòrica visual. Aquest número recull els articles: «Pastores en los libros de emblemas españoles» de M.D. Alonso Rey, «Imagología: un emblema holandés del siglo XVIII sobre la imagen del español», de R. Amaral Jr, «El 'apareamiento oral' (oris coitus) de las serpientes y su simbología en la literatura emblemática neolatina», de B. Antón Martínez, «La formación de la imagen de los siete príncipes. Descripción diacrónica, fuentes y hermenéutica», de S. Doménech Garcia, «Emblemática mariana. Flores de Miraflores de fray Nicolás de la Iglesia», de Reyes Escalera Pérez, «Las imágenes de la textualidad tipográfica. Brevete sobre el Format-Büchlein (Graz, 1670-1677)», de V. Infantes de Miguel, «La celda del padre Salamanca en el Convento de la Merced de Cuzco. Guía conceptual de la vida religiosa mercedaria en el altiplano peruano del setecientos», de J. M. Morales Folguera, i «Una vida en imágenes: los daily photo projects y la retórica del instante» de L. Vives-Ferrándiz Sánchez.

Citació

AA. DD.Imago, 1. Revista de emblemática y cultura visual. Universitat de València.

AA. DD. Imago, 1. Revista de emblemática y cultura visual. Universitat de València.

AA. DD. Imago, 1. Revista de emblemática y cultura visual. Valencia: Universitat de València. ISBN 2171-01747-1.

AA. DD. Imago, 1. Revista de emblemática y cultura visual. Valencia: Universitat de València; 160 p.

Copiar al portapapeles