Product Documents

Regreso al Edén de Paco Roca

Un viatge a la València de postguerra

Alvaro Máximo Pons Moreno

ISBN: 978-84-9133-439-2

Matèria: història, sociologia i política

Idioma: català, castellà

Any ed.: 2022

Enquadernació: cartoné

Format: 20,5 x 27,8 cm

Pàgines: 256

31,00 €

Sinopsi

Detalles

A través d’una sèrie de textos a càrrec de diversos especialistes sobre els temes que s’aborden, directament o indirectament, en la història gràfica “Regreso al Edén”, de Paco Roca, i en l’exposició homònima organitzada per la Universitat de València, s’analitzen aspectes de la postguerra com ara són la situació de la dona, el mercat negre, la cultura material, la ciutat i la fotografia com a eina per a l’evocació d’aqueix passat. Aquesta història d’una jove humil, que viu en la València de la postguerra, permet aprofundir en una època poc coneguda on, després de la derrota de la República en 1939, la imposició del règim franquista, la fam, la carestia i la repressió condicionaren la vida quotidiana de la majoria de la població. També es reflexiona sobre el mateix llenguatge del còmic i la seua idoneïtat a l’hora d’aproximar‐se a la memòria històrica, i sobre la trajectòria de Paco Roca. A més dels esbossos previs de l’autor, s’hi inclou material gràfic dels anys quaranta.

Índex

Índex

ÍNDEX

 

PRESENTACIÓ

Rectora Universitat de València i Vicerectora de Cultura i Esport

ANTÒNIA I LA VALÈNCIA DE POSTGUERRA. UNA CIUTAT  ENTREVISTA A TRAVÉS DE LES VINYETES

José Mª Azkárraga Testor

UN NOU FEUDALISME. VISIONS DEL PRIMER FRANQUISME

Gutmaro Gómez Bravo

UN EXVOT DE SALS DE PLATA I PAPER PER A LA SUPERVIVÈNCIA

Concha Baeza

LA POSTGUERRA FRANQUISTA EN FEMENÍ: DONES, FAM I REPRESSIÓ

Ana Aguado · Vicenta Verdugo

AUTARQUIA, ESTRAPERLO I MERCAT NEGRE EN LA VALÈNCIA DELS ANYS QUARANTA

Josep Sorribes i Monrabal

REGRESO AL EDÉN: UNA APROXIMACIÓ ALS UNIVERSOS MATERIALS I PERSONALS DE LA POSTGUERRA

Andrea Moreno Martín · Juan Salazar Bonet

L’ÈPOCA DE PACO ROCA

Álvaro Pons

NAIXEMENT D'UNA HISTÒRIA GRÀFICA

Paco Roca

Citació

Pons Moreno, A. M. [Alvaro Máximo ] (2022). Regreso al Edén de Paco Roca. Un viatge a la València de postguerra. Universitat de València.

Pons Moreno, Alvaro Máximo. Regreso al Edén de Paco Roca. Un viatge a la València de postguerra. Universitat de València, 2022.

PONS MORENO, Alvaro Máximo. Regreso al Edén de Paco Roca. Un viatge a la València de postguerra. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9133-439-2.

Pons Moreno, Alvaro Máximo. Regreso al Edén de Paco Roca. Un viatge a la València de postguerra. Valencia: Universitat de València; 2022. 256 p.

Copiar al portapapeles