Recerques, 61

AA.DD.

ISSN: 0210-380X

Matèria: història

Submatèries: història medieval, història moderna

Enquadernació: rústica

Pàgines: 164 pp.

16,00 €

Sinopsi

Detalles

En aquest número s'hi poden trobar els següents articles: «La connexió hispano-francesa: intercanvis d'energia elèctrica i cooperació nuclear, c. 1950-1990» d'Esther M. Sánchez Sánchez; «Aixovar, diners i contraban. L'equipatge dels moriscs expulsats segons els registre de béns de Castella» de Manuel Lomas Cortés; «Anàlisi comparativa dels bans d'expulsió dels moriscs» de Rafael Benítez Sánchez-Blanco; «El poble gitano («O Romano Them»: esbós històric d'una identitat étnica provada en la persecució» de Salvador Carrasco Calvo; «Patologies polítiques i construcció nacional: l'Espanya inquisitorial i l'Alemanya nazi» de Christiane Stallaer i «Identificacions de frontera: glòria i oblit dels jueus de Melilla (1862-1945)» de Maite Ojeda Mata. A més, s'hi inclouen ressenyes de C. Ferragud, A. J. Pérez Cueva, P.l Díaz Marín, D. Parra Montserrat, J. Murgades, A. Sallés i M. Prat Sabartés.

Citació

AA.DD.Recerques, 61. Universitat de València.

AA.DD. Recerques, 61. Universitat de València.

AA.DD. Recerques, 61. Valencia: Universitat de València. ISBN 0210-380X-61.

AA.DD. Recerques, 61. Valencia: Universitat de València; 164 p.

Copiar al portapapeles