Recerques, 80

AA.DD.

ISSN: 0210-380x

Matèria: economia, història

Idioma: català

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 23 cm

Pàgines: 212

16,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquest primer número de 2022 de ‘Recerques’ conté un recull miscel·lani d’articles. Comença amb el text de Pedro Rújula “Contrarrevolució primerenca al Trienni Liberal: Saragossa, 14 de maig de 1820”, que se suma a les aportacions d'aquesta temàtica del número monogràfic anterior. Després, s’inclouen els articles de Rosa Maria Gil “El somni del Cuerpo de Arquitectos Municipales de España, una experiència associativa professional de clara voluntat tecnocràtica 1928-1950”; de Conchi Villar “Treballar ‘a les llaunes’: polítiques de contractació, condicions laborals i gènere a la indústria metal·lúrgica de Barcelona, 1920-1978”; de Carles Gorini Santo “Confiscació, Guerra Civil i repressió al ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona”; d’Agustí Agramunt i Ramon Arnabat “Castigar, atemorir i silenciar. L’abast de la primera repressió franquista a Catalunya (1938-1948)”; i, finalment, el de Miquel Quetglas, Carles Manera, Ferran Navinés i José Pérez-Montiel “Els costos de transició a economies de serveis: el cas de l’economia balear com una invitació al debat”. El número es completa amb un seguit de ressenyes de novetats bibliogràfiques.

Índex

Índex

Contrarevolució primerenca al Trienni Liberal: Saragossa, 14 de maig de 1820

Early counter-revolution on the Liberal Triennium: Zaragoza, 14 May, 1820

per Pedro Rújula

El somni del Cuerpo de Arquitectos Municipales de España, una experiència associativa professional de clara voluntat tecnocràtica 1928-1950

The dream of the Cuerpo de arquitectos municipales de España, a professional associative experience with a clear technocratic will 1928-1950

per Rosa Maria Gil Tort

Treballar «a les llaunes»: polítiques de contractació, condicions laborals i gènere a la indústria metal·lúrgica de Barcelona, 1920-1978

Working «at the tin cans»: Hiring policies, working conditions and gender in Barcelona metalurgical industry, 1920-1978

per Conchi Villar

Confiscació, Guerra Civil i repressió al ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona

Confiscation, civil war and represion on the Sant Feliu de Guíxols to Girona railway

per Carles Gorini Santo

Castigar, atemorir i silenciar. l’abast de la primera repressió franquista a Catalunya (1938-1948)

Punish, frighten and silence. The scope of the first Francoist repression in Catalonia (1938-1948)

per Agustí Agramunt Bayerri i Ramon Arnabat Mata

Els costos de transició a economies de serveis: el cas de l’economia balear com una invitació al debat

The costs of transition to service economies: the case of the Balearic economy as an invitation to debate

per Carles Manera, Ferran Navinés, José Pérez-Montiel i Miquel Quetglas Oliver

RESSENYES

Antoni Mas Forners: Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de l’illa de Mallorca (segles xiv-xvii)

per Ricard Soto Company

Francesc Valls Junyent: La Cataluña atlántica. Aguardiente y tejidos en el arranque industrial catalán, Saragossa

per Miquel Gutiérrez Poch

Montserrat Duch, Ramon Arnabat i Antoni Gavaldà (ed.): La Catalunya associada (1868-1938)

per Francesc Andreu Martínez Gallego

Helena Andrés Granel: Maternidad consciente y voluntaria. Eugenesia y emancipación femenina en el anarquismo español, 1900-1939

per Susanna Tavera García

Miguel Ángel Ruiz Carnicer (dir.): Una juventud en tiempo de dictadura. El Servicio Universitario del Trabajo (SUT), 1950-1969

per Jaume Claret

Nota sobre els autors

Citació

AA.DD. (2022). Recerques, 80. Universitat de València.

AA.DD. Recerques, 80. Universitat de València, 2022.

AA.DD. Recerques, 80. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 9770210380803.

AA.DD. Recerques, 80. Valencia: Universitat de València; 2022. 212 p.

Copiar al portapapeles