Product Documents

Recerques, 79

AA.DD.

ISSN: 0210-380x

Matèria: economia, història

Idioma: català

Any ed.: 2021

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 23 cm

Pàgines: 220

16,00 €

Sinopsi

Detalles

Número monogràfic sobre el Trienni Liberal coordinat per Ramon Arnabat amb motiu dels dos-cents anys dels esdeveniments. Inclou els articles «El reialisme a la Catalunya del Trienni Liberal (1820-1823)» de Ramon Arnabat; «Rafael del Riego, heroi i màrtir de la revolució de 1820: per una nova aproximació biogràfica», de Víctor Sánchez Martín; «L’impacte de la revolució de 1820 i la "branca meridional" del liberalisme europeu», de Jens Späth; «L’Observateur Espagnol ou le Guide des Libéraux. L’acció de la premsa espanyola progovernamental per a evitar la intervenció francesa», de Jordi Roca Vernet; i «Revolució i contrarevolució a les terres de Lleida (1820-1823)», d'Antoni Sánchez Carcelén. A més, conté una nota de debat de Joan Fuster Sobrepere: «Nacionalització i regionalisme en els orígens de la Catalunya contemporània: a propòsit de la lectura de Joan-Lluís Marfany». En aquest número, també es recorden els historiadors Josep Pujol i Josep Maria Benaul.

Índex

Índex

Sumari / Contents

EL TRIENNI LIBERAL

Ramon Arnabat (coord.)

 

El reialisme a la Catalunya del Trienni Liberal (1820-1823)

Realism in Catalonia in the Liberal Triennium (1820-1823)

per Ramon Arnabat

 

Rafael del Riego, heroi i màrtir de la revolució de 1820: per una nova aproximació biogràfica

Rafael del Riego, hero and martyr of the 1820’s revolution: for a new biographical approach

per Víctor Sánchez Martín

 

L’impacte de la revolució de 1820 i la «branca meridional» del liberalisme europeu

The Impact of the 1820 Revolution and the «Mediterranean Branch» of European Liberalism

per Jens Späth

 

L’Observateur Espagnol ou le Guide des Libéraux. L’acció de la prensa espanyola progovernamental per a evitar la intervenció francesa

L’Observateur Espagnol ou le Guide des Libéraux. The action of the Spanish pro-government press to prevent French intervention

per Jordi Roca Vernet

 

Revolució i contrarevolució a les terres de Lleida (1820-1823)

Revolution and counter-revolution in Lleida area (1820-1823)

per Antoni Sánchez Carcelén

 

NOTA DE DEBAT

 

Nacionalització i regionalisme en els orígens de la Catalunya contemporània:a propòsit de la lectura de Joan-Lluís Marfany

Nationalization and regionalism at the origens of contemporary Catalonia: about the reading of Joan-Lluís Marfany

per Joan Fuster Sobrepere

 

RESSENYES

 

Ferran Garcia-Oliver (ed.), Una comunitat humana al llarg de la història: La Safor. Estudis dedicats a Vicent Olaso Cendra

per Guillermo López Juan

 

Àngels Solà Parera (ed.), Artesanos, gremios y género en el sur de Europa (siglos xvi-xix)

per Mercè Renom Pulit

 

Josep Capdeferro Pla i Jaume Ribalta Haro: Banyuts catalans. L’adulteri i la Casa de les Egipcíaques a la Barcelona moderna

per Francisco Javier Sánchez-Cid

 

Jesús Burgueño Rivero i M. Mercè Gras Casanovas, Atles de la Catalunya senyorial: Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860)

per Josep Maria Rabella i Vives

 

Rosa Congost, Les lliçons d’història. El jove Pierre Vilar (1924-1939)

per Agustí Alcoberro

 

José Ángel Sánchez Asiaín: La financiación de la Guerra Civil española. Una aproximación histórica

Francisco Comín Comín i Miguel Martorell Linares: La hacienda pública en el franquismo. La guerra y la autarquía (1936-1959)

per Mercedes Cabrera

Folker Hansen, La economía del cáñamo en la España Suroriental. El cultivo, manipulación y transformación del cáñamo en su significado para la estructura social de la vegas. Traducción, estudio introductorio y notas de Jesús Millán García-Varela

per Enric Saguer

 

OBITUARIS

 

In memoriam Josep Pujol Andreu (1956-2019)

per Enric Saguer Hom

 

In memoriam Josep Maria Benaul i Berenguer (1951-2020)

per Jordi Catalan Vidal

 

Nota sobre els autors

Citació

AA.DD. (2021). Recerques, 79. Universitat de València.

AA.DD. Recerques, 79. Universitat de València, 2021.

AA.DD. Recerques, 79. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 9770210380797.

AA.DD. Recerques, 79. Valencia: Universitat de València; 2021. 220 p.

Copiar al portapapeles