Product Documents

Psicobiologia de l'esport i de l'activitat física

Ferran Suay i Lerma, ed.

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 107

ISBN: 978-84-370-6898-5

Matèria: ciències, psicologia i ciències de l'educació

Submatèries: biologia, psicologia

Idioma: català

Any ed.: 2008

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 240 pp.

18,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

L'avenç de les ciències de la vida i la divulgació de les seues aportacions han fet que el gran públic es familiaritze amb les perspectives biològiques en molts àmbits del coneixement. L'esport, com a fenomen de masses de gran abast mediàtic, no és alié a aquest fet, i els conceptes biològics han esdevingut habituals en els mitjans de comunicació. Les anàlisis i els enfocaments de caire biològic són necessaris per a entendre, i modificar quan cal, el comportament de les persones que practiquen l'esport o, més genèricament, l'activitat física. En aquest volum es presenten les contribucions de diversos estudiosos vinculats a les universitats de la nostra àrea lingüística, que han fet un esforç per aproximar als estudiants de Psicologia o de Ciències de l'Esport, alguns dels temes més rellevants d'aquest camp d'estudi.

Índex

Índex

Índex
INTRODUCCIÓ
BLOC I
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA DE L’ESPORT
Capítol 1. Introducció a la psicobiologia de l’esport i de l’activitat física, Ferran Suay i Jaume Cruz
1. Concepte de psicobiologia de l’esport i de l’activitat física
2. Breu aproximació històrica
2.1 Antecedents de la PBEAF
2.2 Les ciències aplicades a l’esport
2.3 Història recent
3. Distinció entre esport, exercici i activitat física
4. Interès de l’activitat física i de l’esport en l’estudi de la conducta humana
4.1 Els mecanismes neurobiològics que possibiliten el benestar psicològic
4.2 El control neurobiològic de les conductes emocionals
4.3 L’estudi de la conducta addictiva i del dopatge
4.4 La modulació del dolor mitjançant estratègies no farmacològiques
4.5 El paper de l’exercici físic en el procés d’envelliment
5. Psicobiologia aplicada: intervenció en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport
Bibliografia
Capítol 2. L’esforç físic i el seu impacte, Ferran Suay
1. L’esforç físic
1.1 Perspectiva evolutiva de l’esforç físic
1.2 Metabolisme dels diferents tipus d’esforç
1.2.1 La via anaeròbia: alàctica i làctica
1.2.2 La via aeròbia: consum d’oxigen
1.3 Volum i intensitat de l’esforç
2. L’impacte de l’esforç: resposta endocrina a l’esforç agut
2.1 Sistema simpaticoadrenal
2.2 Sistema hipotalamohipofisiari
2.3 Insulina i glucagó
3. L’impacte de l’esforç: la percepció de l’esforç
3.1 La percepció de l’esforç: un concepte psicobiològic
3.2 Factors que afecten la percepció de l’esforç
3.2.1 Determinants fisiològics
3.2.2 Influències psicològiques
3.2.3 Possibilitats de modular la PE
3.3 Escales per avaluar la percepció de l’esforç
3.3.1 Utilitats de les escales de PE
Bibliografia
BLOC II
EXERCICI FÍSIC I SALUT
Capítol 3. Activitat física, conducta alimentària i salut, Lluís Capdevila
1. Estil de vida actiu i salut
2. Activitat física o exercici físic?
3. Components de la condició física saludable
4. Avaluació del nivell d’activitat física
4.1 El registre setmanal d’activitat física
4.2 Valoració de la condició física a partir de la variabilitat de la freqüència cardíaca
5. Activitat física i regulació de la ingesta
5.1 Activitat física, esport i trastorns de la conducta alimentària
5.2 L’activitat física com a eina de prevenció i tractament de l’excés de pes i de l’obesitat
Bibliografia
Capítol 4. Efectes ansiolítics i antidepressius de l’exercici físic, Ferran Suay
1. Efectes aguts i crònics de l’exercici físic
1.1. Efectes sobre l’estrès
1.2. Efectes aguts i crònics
1.2.1. Efectes ansiolítics i antidepressius
1.3. Caràcter de la relació entre exercici i benestar
2. Principals mecanismes explicatius
2.1 Model termogènic
2.2 Adaptació hormonal
2.3 Funció serotonèrgica central
2.4 Acció gènica sobre els factors neurotròfics
Bibliografia
BLOC III
ESPORT DE COMPETICIÓ
Capítol 5. Caracterització psicoendocrina de la competició esportiva, Alícia Salvador, Ferran Suay i Raquel Costa
1. Resposta psicoendocrina a la competició
1.1 Catecolamines
1.2 Hormones dependents de l’eix hipotalamohipofisari
1.2.1 Eix hipotalamohipofisotesticular
1.2.2 Eix hipotalamohipofisoadrenal
2. Diferències entre competició i esforç no competitiu
3. Funcionalitat de la resposta hormonal anticipatòria
Bibliografia
Capítol 6. La competició esportiva com a conducta agressiva humana, Ferran Suay, Raquel Costa i Alícia Salvador
1. Conducta agressiva, agressivitat i violència en l’esport
2. Dominància i submissió
3. Resposta hormonal i conducta agressiva en la competició.
3.1 Efectes de la victòria i de la derrota
3.2 Estudis amb primats: la hipòtesi biosocial
3.3 Estudis amb esportistes: falsament de la hipòtesi biosocial
Bibliografia
Capítol 7. Psicobiologia de l’entrenament, Ferran Suay i Eugenio Bonete
1. Entrenament esportiu: conceptes bàsics
1.1 Càrrega externa i càrrega interna
1.2 Fatiga, adaptació i supercompensació
1.2.1 La fatiga com a resposta immediata
1.2.2 Tipus de fatiga
1.2.3 Adaptació aguda i crònica
1.2.4 Els límits de l’entrenament
2. Sistemes d’entrenament
2.1 L’estat de saturació
3. Sobreentrenar i estar sobreentrenat
3.1 Què és la síndrome de sobreentrenament?
3.2 Símptomes característics
3.3 Detecció de la síndrome de sobreentrenament
3.4 Resposta hormonal i immunitària al sobreentrenament
3.4.1 Resposta simpatosuprarenal al sobreentrenament
3.4.2 Resposta hipotalamohipofisiària al sobreentrenament
3.4.3 Cortisol i sobreentrenament
3.4.4 Sistema immunitari i sobreentrenament
3.5 Resposta psicològica al sobreentrenament
Bibliografia
Capítol 8. Ajudes ergogèniques i dopatge en l’esport de rendiment, Miquel Torregrosa, Jaume Cruz i Ferran Suay
1. Les exigències de l’alt rendiment
2. El problema de la definició de dopatge
3. Per què prenen drogues els esportistes?
4. Principals categories de substàncies dopants
5. Efectes en la conducta dels agents hormonals dopants
6. Intervenció psicològica sobre el dopatge
6.1 Assessorament preventiu a l’esportista i el seu entorn
6.2 Assessorament en el tractament i la recuperació d’un positiu per dopatge
7. Consideracions finals
Bibliografia
BLOC IV
INTERVENCIÓ PSICOBIOLÒGICA EN L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA
Capítol 9. Prescripció d’exercici físic per a la salut, Jordi Pellicer Ferran Suay
1. La prescripció d’exercici des de l’àmbit de la psicologia
2. Avaluació de la salut en un entorn no mèdic
3. Resposta de l’organisme a l’exercici físic
3.1 Metabolisme energètic durant l’exercici
3.2 Resposta cardiovascular
4. Directrius per a la prescripció d’exercici
4.1 Exercici aeròbic
4.1.1 Sistemes, mètodes i mitjans d’entrenament aeròbic
4.2 Tonificació muscular
4.2.1 Sistemes, mètodes i mitjans d’entrenament de la força
5. Prescripció d’exercici en poblacions especials
Bibliografia
Capítol 10. Control psicobiològic de l’exercici físic i l’entrenament, Eugenio Bonete, Manuel Moya i Ferran Suay
1. Control d’entrenament. Què cal controlar?
2. Selecció de marcadors
2.1 Adaptació a l’esport i als esportistes
2.2 Marcadors disponibles
2.2.1 Marcadors relacionats amb el rendiment
2.2.2 Marcadors psicològics
2.2.3 Marcadors biològics
2.2.3.1 Fisiològics
2.2.3.2 Hormonals i hematològics
3. Prescripció i registres d’exercici
3.1 Prescripció de la càrrega
3.1.1 Determinació de llindars d’esforç i monitorització de la freqüència cardíaca
3.1.2 Prescripció de l’exercici mitjançant la percepció d’esforç
3.2 Elaboració dels registres: els diaris d’entrenament
3.2.1 Disseny d’un diari d’entrenament
3.2.2 Control i quantificació de la intensitat
4. Valoració de l’impacte dels programes d’exercici físic
4.1 Avaluació dels registres
Bibliografia
Capítol 11. Control de la resposta emocional en la competició: les imatges mentals, Joan Palmi
1. La resposta emocional en l’esport
1.1 Aproximació al concepte d’emoció
1.2 Emocions i pràctica esportiva
1.3 Resposta emocional davant de la competició
2. Les imatges mentals en l’esport
2.1 Teories explicatives
2.1.1 Teoria psiconeuromuscular
2.1.2 Teoria cognitiva simbòlica
2.1.3 Teoria de l’estat òptim
2.1.4 Teories globals
2.2 Característiques de les imatges mentals
2.3 Programes d’entrenament de les imatges mentals
2.3.1 Pràctica de conducta visual motora
2.3.2 Altres programes
2.3.3 Programa Pràctica Imaginada (PI)
3. Conclusions
Bibliografia
Capítol 12. Control de l’ansietat en competició, Gemma Sanginés
1. L’ansietat afecta el rendiment
2. Activació i ansietat
3. Concepte de ZIFO (zona individual de funcionament òptim)
4. Avaluació de l’ansietat en l’esport
4.1 Nivell cognitiu
4.2 Nivell Motor
4.3 Nivell fisiològic
5. Tècniques de control de l’activació simpàtica
5.1 Tècniques respiratòries.
5.1.1 Respiració abdominal
5.1.2 Respiració completa
5.2 Relaxació progressiva
5.3 Bioretroalimentació (biofeedback)
6. Tècniques basades en aspectes cognitius
6.1 Instruccions a un mateix.
6.2 Parada de pensament
6.3 Treball d’atenció
6.4 Reestructuració cognitiva
7. Altres tècniques
7.1 Rutines de competició
7.2 Intenció paradoxal
Bibliografia
ACTIVITATS ASSOCIADES

Citació

Suay i Lerma, F. [Ferran] (2008). Psicobiologia de l'esport i de l'activitat física. Universitat de València.

Suay i Lerma, Ferran. Psicobiologia de l'esport i de l'activitat física. Universitat de València, 2008.

SUAY I LERMA, Ferran. Psicobiologia de l'esport i de l'activitat física. Valencia: Universitat de València, 2008. ISBN 978-84-370-6898-5.

Suay i Lerma, Ferran. Psicobiologia de l'esport i de l'activitat física. Valencia: Universitat de València; 2008. 240 p.

Copiar al portapapeles