Product Documents

¿Por qué Europa?

Fundamentos medievales de un camino singular

Michael Mitterauer

Traducció: Elisa Renau

Col·lecció: Història, 53

ISBN: 978-84-370-7181-7

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: castellà

Any ed.: 2008

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 400 pp.

25,00 €

Sinopsi

Detalles

L'ampliació de la Unió Europea planteja de nou la qüestió de la gènesi d'Europa com a espai cultural amb trets comuns derivats de la seua història. El problema del "camí singular d'Europa" i dels factors que l'han condicionat ocupa des de fa dècades diverses ciències -història, sociologia, area studies i altres. Michael Mitterauer ofereix una resposta nova i sorprenent en comparar Europa amb unes altres cultures, especialment amb la cultura islàmica i amb la Xina. I s'aparta així dels plantejaments fins ara predominants, el seu camí ens condueix a unes arrels que es remunten als primers temps de l'edat mitjana. Mitterauer ensenya a mirar fins i tot als historiadors més avesats. Aquest estudi es converteix en un llibre que va molt més enllà d'Europa i aborda els problemes bàsics de la globalització.

Índex

Índex

Introducción

1. Centeno y avena. La revolución agraria de la Alta Edad Media.

2. «Villicatio» y mansos. Las raíces feudales de las estructuras  sociales europeas

3. La familia centrada en el núcleo conyugal y el parentesco bilateral.  La flexibilidad social a través del debilitamiento de las relaciones de linaje

4. Feudalismo y organización estamental. Una vía singular hacia el  feudalismo

5. Iglesia papal y órdenes universales. La cristiandad occidental  como comunidad religiosa altamente organizada

6. Cruzadas y protocolonialismo. Las raíces del expansionismo europeo

7. Predicación e imprenta. Formas iniciales de comunicación de masas

Conclusión: «Qué encadenamiento de circunstancias...?». Factores del singular camino de Europa en sus interrelaciones

Abreviaturas

Bibliografia

Citació

Mitterauer, M. [Michael] & Renau, E. [Elisa] (2008). ¿Por qué Europa?. Fundamentos medievales de un camino singular. Universitat de València.

Mitterauer, Michael y Renau, Elisa. ¿Por qué Europa?. Fundamentos medievales de un camino singular. Universitat de València, 2008.

MITTERAUER, Michael y RENAU, Elisa. ¿Por qué Europa?. Fundamentos medievales de un camino singular. Valencia: Universitat de València, 2008. ISBN 978-84-370-7181-7.

Mitterauer, Michael y Renau, Elisa. ¿Por qué Europa?. Fundamentos medievales de un camino singular. Valencia: Universitat de València; 2008. 400 p.

Copiar al portapapeles