El papel de la mujer en las políticas de desarrollo rural

Visión comparada de casos de estudio en Andalucía e Inglaterra

José Javier Serrano Lara

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 30

ISBN: 978-84-9133-278-7

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Any ed.: 2020

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 248

18,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Les àrees rurals europees han patit un procés de canvi socioeconòmic des de la dècada dels cinquanta fins a principis dels setanta. És en aquesta dècada quan es desenvolupa un canvi de paradigma en les polítiques rurals, que evolucionen des d’un enfocament sectorial cap a un altre més integrat i amb una doble vessant, social i econòmica. Amb la reforma dels Fons Estructurals (1988), sorgeix la iniciativa comunitària LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l’Économie Rurale). Dins d’aquesta política s’inclou el concepte de capital social i també el terme de xarxes socials, i la rellevància de la perspectiva de gènere hi ha sigut creixent des de la seua posada en marxa fins a l’actualitat, però es desconeixia si aquest procés ha sigut suficient per a aconseguir una integració equitativa entre homes i dones en la participació d’aquest programa i en els processos de desenvolupament. Entre les conclusions d’aquest treball es destaca la falta d’una major integració de les dones en aquests processos. En les àrees espanyoles no s’ha aconseguit vincular un important nombre de dones; mentre que, en el cas de l’àrea britànica, la integració de les dones és més paritària. Per tant, en tots dos casos encara queda un llarg camí per recórrer en matèria d’igualtat i equitat entre tots dos sexes.

Índex

Índex

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: UN MARCO PARA EL ESTUDIO DE LAS DINÁMICAS  DE DESARROLLO EN ÁREAS RURALES

1. Justificación del tema de estudio

2. Hipótesis y objetivo

3. Enfoque metodológico  

3.1. Muestra y áreas de estudio seleccionadas

3.2. Técnicas de investigación: cuestionario y recogida de datos

3.3. Procedimientos metodológicos

4. Estructura de la investigación  

CAPÍTULO 2. EL MUNDO RURAL: DE LA CRISIS A LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

1. El desarrollo rural: concepto, políticas y estrategias

1.1. El origen del desarrollo rural

1.1.1. Antecedentes: del corte sectorial al desarrollo rural integrado

1.1.2. El concepto de desarrollo rural

1.1.3. La integración del desarrollo rural a escala europea: del desarrollo rural al desarrollo territorial

1.1.4. La integración del desarrollo rural a escala española: la Ley de Agricultura de Montaña

1.2. Los programas de desarrollo rural

1.3. El programa europeo de desarrollo rural LEADER

1.3.1. ¿Qué es, por que surge y dónde se aplica LEADER?

1.3.2. Características de LEADER

1.3.3. La evolución de los programas LEADER

1.3.4. Beneficios y programes de la aplicación de LEADER

1.4. El programa español de desarrollo rural PRODER

1.4.1. ¿Qué es y por qué surge PRODER?

1.4.2. Características de PRODER

1.4.3. La evolución de los programas PRODER

1.5. Diferencias entre los programas LEADER y PRODER

1.6. La aplicación de los programas LEADER y PRODER en las zonas rurales de España y Andalucía

1.6.1. La aplicación de los programas de desarrollo rural LEADER y PRODER en España

1.6.2. La aplicación de los programas de desarrollo rural LEADER y PRODER en Andalucía

1.7. La aplicación de los programas LEADER en las zonas rurales de Reino Unido e Inglaterra

1.7.1. La aplicación de los programas de desarrollo rural LEADER en Reino Unido

1.7.2. La aplicación de los programas de desarrollo rural LEADER en Inglaterra

2. La perspectiva de género en el desarrollo rural

2.1. Antecedentes y conceptualización

2.2. La perspectiva de género en la legislación europea y española

2.3. Género, áreas rurales y LEADER: un largo camino por recorrer

CAPÍTULO 3. EL CAPITAL SOCIAL Y LAS REDES SOCIALES COMO FUENTE DE  DESARROLLO

1. La red social como manifestación del capital social

2. Del desarrollo rural al capital social ¿Por qué capital social en áreas rurales?

3. Aproximación a los indicadores de Análisis de Redes Sociales (ARS)

CAPÍTULO 4. UNA APROXIMACIÓN A LAS ZONAS DE ESTUDIO: ANDALUCÍA E  INGLATERRA

1. Las áreas rurales andaluzas: Guadix, Levante Almeriense y SSOS

2. Los programas de desarrollo LEADER y PRODER: Guadix, Levante Almeriense y SSOS

3. Las áreas rurales de Inglaterra: Plain Action

4. Los programas de desarrollo LEADER: de “Sustain the Plain” a “Plain Action”

CAPÍTULO 5. COMPOSICIÓN SOCIAL DE LAS ÁREAS RURALES ¿ESTÁN LAS MUJERES INTEGRADAS EN LAS DINÁMICAS Y PROCESOS DE DESARROLLO RURAL?

1. Presencia e implicación de las mujeres y su visibilidad como miembros de la junta directiva de los GAL

2. Mujeres como fuentes de capital social: asesoramiento informal en relación al desarrollo rural

3. Dimensión de género: comportamiento diferencial en la red social

3.1. Caracterización de los actores relevantes y sus relaciones sociales

3.2. El papel de las habilidades sociales en la sociored

4. Dimensión de género: posicionamiento diferencial en la red social

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

 

 

Citació

Serrano Lara, J. J. [José Javier] (2020). El papel de la mujer en las políticas de desarrollo rural. Visión comparada de casos de estudio en Andalucía e Inglaterra. Universitat de València.

Serrano Lara, José Javier. El papel de la mujer en las políticas de desarrollo rural. Visión comparada de casos de estudio en Andalucía e Inglaterra. Universitat de València, 2020.

SERRANO LARA, José Javier. El papel de la mujer en las políticas de desarrollo rural. Visión comparada de casos de estudio en Andalucía e Inglaterra. Valencia: Universitat de València, 2020. ISBN 978-84-9133-278-7.

Serrano Lara, José Javier. El papel de la mujer en las políticas de desarrollo rural. Visión comparada de casos de estudio en Andalucía e Inglaterra. Valencia: Universitat de València; 2020. 248 p.

Copiar al portapapeles