Product Documents

Pierre Vilar

Història total, història en construcció

Arón Cohen, Rosa Congost, Pablo F. Luna, coords.

Col·lecció: Història, 24

ISBN: 978-84-370-6626-4

Matèria: història

Submatèries: teoria de la història i historiografia

Idioma: català

Coeditor: Editorial Universidad de Granada

Any ed.: 2006

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 364 pp.

16,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

La comprensió del passat, pot ajudar-nos a conèixer el present i, per tant, a comprendre'l millor? El nostre món global i liberalitzat, podem penetrar-lo a través del coneixement històric acumulat i de l'anàlisi històrica? La història, és útil per al pensament crític contemporani? Pot enriquir-ne la perspectiva, enfront d'un futur incert? Podem pensar històricament el present? Pierre Vilar no es va limitar pas a respondre afirmativament aquestes preguntes, sinó que va treballar per aportar-hi proves, amb paciència i rigor, lluny de l'esclat efímer dels media. Va voler una història-intel.ligència, una història-comprensió, una història total, en construcció permanent. Però també una història-exigència i una història-esforç: una història allunyada del conformisme intel.lectual i de veritats canòniques i eternes. La seva obra d'historiador i el seu mestratge, forjats al llarg d'una vida de recerca, de reflexió i de transmissió de coneixements, constitueix un llegat ric i divers, encara que hagi obtingut molt més ressò a Catalunya, al conjunt d'Espanya i al món llatinoamericà que no al seu país, França. Realitzat a partir de contribucions presentades per especialistes de diferents països, majoritàriament francesos, aquest llibre vol remarcar la fecunditat dels treballs d'anàlisi històrica de Pierre Vilar, i convida a llegir-los, i a familiaritzar-s'hi, a tots aquells practicants de la història, historiadors, ciutadans i actors del present, que senten la necessitat de comprendre'l.

Índex

Índex

INTRODUCCIÓ, Comitè d’iniciativa de l’Atelier Pierre Vilar

PRIMERA PART. PIERRE VILAR AVUI

Actualitat de Pierre Vilar, actualitat del marxisme

Una història social «total»: rigor teòric i ciència del real a Pierre Vilar

SEGONA PART. ANÀLISI HISTÒRICA, ANÀLISI DE LES ESTRUCTURES DE LES SOCIETATS

Pierre Vilar i l’anàlisi històrica, Rosa Congost

Perspectives marxistes i crítica de la història idealista (a l’entorn de la Conferència d’Estocolm de 1962)

El concepte de mode de producció segons Pierre Vilar, Guy Lemarchand

Producció, productivitat i preus en la història en construcció de PierreVilar

TERCERA PART. L’HISTORIADOR SOBRE EL TERRENY

Pierre Vilar i Espanya: un terreny d’experimentació,

L’estat brasiler (1930-1954) en l’enfocament vilarià de la qüestió nacional

Els modes de producció sotmesos a la prova de les relacions de producción reals: capitalisme i assalariats a l’Amèrica Llatina

QUARTA PART. HISTÒRIA I CIÈNCIES SOCIALS: CRÍTIQUES I CONSTRUCCIÓ

Els fenòmens poblacionals en l’anàlisi històrica de Pierre Vilar

Història i economia a l’obra de Pierre Vilar,

Pierre Vilar i la història social

Utopia d’un projecte i limitacions d’una pràctica: l’art social a França entre dues revolucions

Debat

CINQUENA PART. L’HISTORIADOR I L’ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA

Reflexions sobre el valor exemplar per als joves investigadors de la importància conferida per Pierre Vilar al vocabulari de l’anàlisi històrica

Aportacions teòriques, conceptuals i pràctiques de Pierre Vilar als processos d’ensenyament i aprenentatge de la disciplina històrica,

Luis Carlos Ortiz

BIBLIOGRAFIES I ÍNDEXS

Bibliografia general

Principals publicacions de Pierre Vilar citades a les comunicacions incloses en aquesta obra

Índex de noms

Citació

Cohen, A. [Arón] & Congost, R. [Rosa] & Luna, P. F. [Pablo F.] (2006). Pierre Vilar. Història total, història en construcció. Universitat de València.

Cohen, Arón y Congost, Rosa y Luna, Pablo F. Pierre Vilar. Història total, història en construcció. Universitat de València, 2006.

COHEN, Arón y CONGOST, Rosa y LUNA, Pablo F. Pierre Vilar. Història total, història en construcció. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6626-4.

Cohen, Arón y Congost, Rosa y Luna, Pablo F. Pierre Vilar. Història total, història en construcció. Valencia: Universitat de València; 2006. 364 p.

Copiar al portapapeles