Product Documents

Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat y regne de València

Dietari (1585-1629)

Josep Lluís Lozano Lerma

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 50

ISBN: 978-84-370-8155-7

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2012

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 1.156 pp.

55,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Entre la prosa memorialista escrita en català durant l'Època Moderna, el «Dietari» de mossèn Pere Joan Porcar té un lloc rellevant, tant pel seu abast cronològic -unes quatre dècades a cavall dels segles XVI i XVII-- i les informacions que aporta sobre les vicissituds històriques de la ciutat i el regne, com per les dades que forneix sobre la llengua emprada aleshores. Hi trobem un corpus impagable de notícies sobre el món eclesiàstic, costums, rumors, abusos de poder, fets luctuosos, pasquins, conflictes sobre preeminències i celebracions diverses. Tot plegat, es tracta d'un recull de fets diaris o esdeveniments, més o menys importants, heterogenis, de vegades anecdòtics, que generava una societat valenciana, un societat regressiva, subalterna i deprimida, però que alhora manté la seua identitat particular dins de la Monarquia Hispànica.

Índex

Índex

Estudi introductori                                                                                                       

Dietari                                                                                                                          

Dades biogràfiques                                                                                                       

Aficions del dietarista                                                                                                     

El pare Simó                                                                                                                   

L’expulsió del moriscos                                                                                                   

Origen del dietari                                                                                                           

Consideracions sobre el text memoralístic de Porcar                                                        

Estudi lingüístic                                                                                                               

Criteris d’edició                                                                                                            

Bibliografia                                                                                                                  

Dietari de mossén Pere Joan Porcar                                                                            

Apèndixs                                                                                                                     

Índex de rúbriques                                                                                                       

Índex antroponímic                                                                                                     

Índex toponímic                                                                                                           

Citació

Lozano Lerma, J. L. [Josep Lluís] (2012). Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat y regne de València. Dietari (1585-1629). Universitat de València.

Lozano Lerma, Josep Lluís. Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat y regne de València. Dietari (1585-1629). Universitat de València, 2012.

LOZANO LERMA, Josep Lluís. Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat y regne de València. Dietari (1585-1629). Valencia: Universitat de València, 2012. ISBN 978-84-370-8155-7.

Lozano Lerma, Josep Lluís. Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat y regne de València. Dietari (1585-1629). Valencia: Universitat de València; 2012. 1.156 p.

Copiar al portapapeles