Pal·ladi: Tractat d'agricultura

Traducció catalana medieval de Ferrer Saiol

Edició a cura de Raimon Sebastian, Antoni Furió i Ferran Garcia-Oliver

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 82

ISBN: 978-84-1118-070-2

Matèria: història

Idioma: català

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 262

22,50 €

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Ferrer Saiol, protonotari de la reina Elionor de Sicília, va traduir al català l’any 1385 el ‘Tractat d’agricultura’ de l’autor llatí Pal·ladi Rutili Taure Emilià. Tot i que el manuscrit autògraf de la traducció no ha perviscut, se’n conserva una còpia a la Biblioteca Serrano Morales de València, a partir de la qual presentem aquesta edició.

La traducció està constituïda per tretze llibres i un proemi escrit per Ferrer Saiol. El primer llibre desenvolupa temes generals sobre l’activitat agronòmica difícils d’encabir en els llibres següents, com ara són la ubicació de la finca agrícola, els materials de construcció, els espais al voltant de la finca, la cria de bestiar menor i major, o la prevenció de plagues i de fenòmens atmosfèrics adversos. Els dotze llibres restants segueixen els mesos de l’any amb l’activitat agronòmica que s’hi ha de dur a terme i es desenvolupen més o menys extensament depenent de les feines que s’han de realitzar al camp.

Índex

Índex

Estudi introductori

Ferrer Saiol

La traducció de Ferrer Saiol

El ms. 6437 de la Biblioteca Serrano Morales

El ms. 10211 de la Biblioteca Nacional de España

Estudi comparatiu dels manuscrits

La nostra edició

Bibliografia

 

PAL·LADI: TRACTAT D’AGRICULTURA

Prohemi

[Libre primer]

Janer

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Joliol

Agost

Septembre

Octubre

Nohembre

Dehembre

 

Índex antroponímic

Índex temàtic

Índex toponímic

Citació

Sebastian, R. . [Raimon ] , F. [Furió] , A. i. [Antoni i Garcia-Oliver] , F. [Ferran] , (. [] (eds.) (2022). Pal·ladi: Tractat d'agricultura . Traducció catalana medieval de Ferrer Saiol. Universitat de València.

Sebastian, Raimon , Furió, Antoni i Garcia-Oliver, Ferran, (eds.). Pal·ladi: Tractat d'agricultura . Traducció catalana medieval de Ferrer Saiol. Universitat de València, 2022.

SEBASTIAN, Raimon , Furió, Antoni i Garcia-Oliver, Ferran, (eds.). Pal·ladi: Tractat d'agricultura . Traducció catalana medieval de Ferrer Saiol. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-1118-070-2.

Sebastian, Raimon , Furió, Antoni i Garcia-Oliver, Ferran, (eds.). Pal·ladi: Tractat d'agricultura . Traducció catalana medieval de Ferrer Saiol. Valencia: Universitat de València; 2022. 262 p.

Copiar al portapapeles