Product Documents

Nobleza y poder político en el Reino de Valencia

Carlos López Rodríguez

Col·lecció: Història, 10

ISBN: 978-84-370-6163-4

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: castellà

Any ed.: 2005

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 452 pp.

25,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Entre el començament del regnat d'Alfons el Magnànim (1416) i la conquesta de Nàpols (1442), tota una època i una generació van quedar marcades per aquest llarg quart de segle d'esforç militar constant. Al mateix temps, aquest període ha estat assenyalat com el moment àlgid del pactisme entre la monarquia i les classes feudals. Però la guerra, l'expansió territorial i les nombroses reformes institucionals i de les pràctiques de govern van coincidir amb una extraordinària efervescència de la noblesa valenciana, que, tanmateix, va ser una de les forces socials que més van coadjuvar a la formació de la monarquia absoluta. La inquietud de la noblesa només sembla calmar-se després de les últimes Corts convocades per Alfons V en 1443-1446. El suport aristocràtic al que no era en principi més que un fort poder polític centralitzat entorn de la Corona va ser determinant perquè, amb el temps, la monarquia feudal acabàs mutant-se en una forma política precursora de l'Estat. A aclarir la naturalesa de les contradiccions de la noblesa, el seu dinamisme al llarg de tres dècades, les seues repercussions sobre la societat medieval valenciana i la seua influència sobre els orígens de la monarquia absoluta està dedicat aquest llibre.

Índex

Índex

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

ABREVIATURAS

I. LA SITUACIÓN DE LA NOBLEZA EN EL REINO DE VALENCIA

1. LA FORMACIÓN DE UNA NOBLEZA AUTÓCTONA Y DE SUS PRIVILEGIOS

2. LA IDEOLOGÍA CABALLERESCA

3. LA COMPOSICIÓN DEL ESTAMENTO MILITAR

a) Los barones

b) Los caballeros

4. JERARQUÍA Y MOVILIDAD INTERNA

5. LA ECONOMÍA SEÑORIAL: LOS INGRESOS

a) Estructura de la renta señorial

b) Estancamiento de la renta señorial

6. LA ECONOMÍA SEÑORIAL: LOS GASTOS

7. ENFRENTAMIENTOS ENTRE NOBLES

a) La lucha por la fuerza de trabajo

b) Conflictos por la herencia, el patrimonio y las jurisdicciones señoriales

c) La defensa del honor

II. LA PROYECCIÓN POLÍTICA DE LA NOBLEZA VALENCIANA

8. GUERRAS NOBILIARIAS FRENTE A PAZ PÚBLICA

a) La paz pública

b) El arbitraje

c) La opinión a favor de la paz pública

d) La actuación de la Corona

9. EL BRAZO MILITAR EN LAS CORTES DESDE 1417 HASTA 1429

a) Las Cortes de Valencia de 1417-18

b) Las Cortes de Valencia de 1419

c) Las Cortes de Traiguera y Sant Mateu de 1421

d) Las Cortes de Valencia y Morvedre de 1428, y de Traiguera y Sant Mateu de 1429

10. LOS BANDOS NOBILIARIOS Y EL GOBIERNO DEL REINO

(1416-1429)

a) Los oficios reales

b) Las elecciones a la Diputación del General

c) La nobleza ante las elecciones municipales

11. HACIA LA FORMACIÓN DE NUEVOS BANDOS (1430-1436)

12.BANDOS DURANTE LAS CORTES DE VALENCIA DE 1437-38

13. LAS CORTES DE VALENCIA DE 1443-46

14. LA DISPUTA POR EL PODER ENTREBARONES Y CABALLEROS

15. BANDOS NOBILIARIOS, INSTITUCIONES Y PODER POLÍTICO

APÉNDICE

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE NOMBRES DE PERSONAS Y LUGARES

Citació

López Rodríguez, C. [Carlos] (2005). Nobleza y poder político en el Reino de Valencia. Universitat de València.

López Rodríguez, Carlos. Nobleza y poder político en el Reino de Valencia. Universitat de València, 2005.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos. Nobleza y poder político en el Reino de Valencia. Valencia: Universitat de València, 2005. ISBN 978-84-370-6163-4.

López Rodríguez, Carlos. Nobleza y poder político en el Reino de Valencia. Valencia: Universitat de València; 2005. 452 p.

Copiar al portapapeles