Product Documents

Mujeres y represión franquista

Una guía para su estudio en Valencia

Carlos Fuertes Muñoz, Vicenta Verdugo Martí, coord.

ISBN: 978-84-9133-097-4

Matèria: història

Submatèries: història contemporània

Idioma: castellà

Any ed.: 2017

Enquadernació: rústica

Format: 210 x 297 cm.

Pàgines: 152

24,00 €

Sinopsi

Detalles

Molts dels grans avanços en la recerca sobre la repressió franquista segueixen sense plasmar-se en els llibres de text. Les dones apareixen sota el franquisme com un subjecte passiu, obviant el seu protagonisme i la seua capacitat de resistència. Fruit d'aquesta constatació sorgeix aquesta guia el principal objectiu del qual és proporcionar una síntesi amena però rigorosa i actualitzada de la repressió franquista sobre les dones i de les seues pràctiques de resistència. S'ha realitzat un important treball de localització de textos d'historiadors especialistes, fotografies, documentació d'arxius públics, documentals, còmics, pel·lícules o testimoniatges orals. Al costat d'això, hem proposat diferents activitats amb una finalitat reflexiva i d'aprofundiment, fomentant el treball cooperatiu i tendint ponts amb les inquietuds de l'alumnat actual, amb el seu entorn i amb els problemes del present.