Modalitat i evidencialitat en català antic

Un acostament cognitiu a les perífrasis verbals amb deure i amb haver

Andreu Sentí Pons

Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner, 87

ISBN: 978-84-9883-934-0

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Coeditor: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Any ed.: 2017

Enquadernació: rústica

Format: 13,7 x 19,5 cm.

Pàgines: 340

18,00 €

Sinopsi

Detalles

Les perífrasis verbals són una mostra extraordinària dels processos de canvi lingüístic en les llengües romàniques. Des de verbs lèxics amb significats concrets fins a auxiliars modals, deure i haver han tingut canvis sintàctics i semàntics importants. Aquest llibre explica la gramaticalització de les perífrasis i en català antic (segles XI-XVI) i dona una explicació cognitiva al sorgiment de valors modals, evidencials i temporals. Es tracta d’un estudi de corpus que combina les aportacions teòriques de la Gramàtica Cognitiva, com ara la dinàmica de forces i la subjectivació, les aproximacions pragmàtiques al canvi semàntic i la teoria del prototip per a explicar el procés de polisemització. En definitiva, és una mirada atenta a dues categories semàntiques complexes que encara no han estat del tot ben definides: la modalitat i l’evidencialitat.