Mestres de mestres. 2ª edició

150 anys de formació de mestres valencianes

M. del Carmen Agulló Díaz, Blanca Juan Agulló

ISBN: 978-84-1118-137-2

Matèria: estudis feministes, història, psicologia i ciències de l'educació

Submatèries: teoria i ensenyament, història contemporània

Idioma: català

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 28 cm

Pàgines: 388

35,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

El 5 d’octubre de 1867 s’inaugurava la Escuela Normal de Maestras de València amb el suport de la Universitat, l’Ajuntament i la Diputació de València. Al llarg de 150 anys, aquesta institució pública, seglar i, en el seu origen, de caràcter específicament femení, ha format les mestres que han educat les dones en les escoles valencianes. El recorregut per la seua història ens mostra el doble compromís pedagògic i social de professores i alumnes, els esforços per convertir-la en un centre renovador i de prestigi en el primer terç del segle XX, la desfeta durant el franquisme i les dificultats per la recuperació pedagògica fins arribar a l’actual Facultat de Magisteri. Al mateix temps, ens permet una mirada a l’evolució de la societat valenciana i les tensions produïdes entre els models de dona més innovadors i aquells més tradicionals. Tot plegat, unes pàgines de la història de l’educació valenciana, fins ara desconegudes, on les dones van ser les protagonistes indiscutibles.

Biografía

M. del Carmen Agulló Díaz  (Xinzo de Limia, Ourense, 1957). Llicenciada en Psicologia i doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació, és professora titular de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de València i imparteix docència en Magisteri i Pedagogia. Els seus àmbits de recerca són la història de l’educació de les dones, en especial al País Valencià durant la Segona República i el franquisme, i la recuperació del patrimoni historicoeducatiu valencià. És vicepresidenta de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’IEC.

Blanca Juan Agulló  (Montaverner, València, 1983). Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València i postgrau en Gestió de Museus per la Universitat Pompeu Fabra, ha publicat diversos articles sobre innovació educativa, la recuperació del patrimoni historicoeducatiu valencià i la història de l’Escola Normal femenina de València (1867-1967).

Índex

Índex

PRÒLEG: UNA HISTÒRIA ÈPICA

INTRODUCCIÓ

SIGLES

1. ELS DIFÍCILS INICIS I LA CONSOLIDACIÓ DE LA NORMAL (1867-1900)

1.1 «La necesidad es evidente, la posibilidad manifiesta»: la Universitat impulsa la creació

de la Normal

1.2 L’espai: la Casa de la Enseñanza del Arzobispo Mayoral

1.3 L’evolució del currículum i la seua adequació a les necessitats d’una formació femenina

1.4 Dels primers claustres a un claustre femení

1.5 Les alumnes pioneres

1.6 El dia a dia de la Normal

1.7 L’escola annexa a la Normal

2. CONSERVADORISME IDEOLÒGIC I MODERNITAT PEDAGÒGICA ALS INICIS

DEL SEGLE XX (1901-1931)

2.1 Catòlics i republicans: el debat polític i social que repercutí en la Normal

2.2 «Local insano más propio para desván que para escuela»: el declivi de l’edifici

2.3 Cap a la unificació del currículum

2.4 Els claustres de professores a la cerca de l’excel·lència professional

2.5 Les alumnes: la consolidació d’una carrera femenina

2.6 La Normal per dins: una època de modernitat pedagògica

2.7 Una normal amb incidència en la societat valenciana

3. LA REVOLUCIÓ EN L’ESCOLA NORMAL DEL MAGISTERI PRIMARI DE VALÈNCIA (1931-1936)

3.1 Nous contextos, nova legalitat, noves pràctiques educatives

3.2 D’un espai insuficient, incòmode i insalubre a un de digne, el col·legi dels Jesuïtes

3.3 Cap a la professionalització de les mestres: el Pla Professional

3.4 S’obriren els cadenats: aires de llibertat en el Claustre

3.5 El protagonisme de l’alumnat: matrícula, associacionisme i reivindicacions estudiantils

3.6 Una escola Normal que és jardí i taller

3.7 Una Normal amb implicació social

4. EDUCAR EN TEMPS DE GUERRA (1936-1939)

4.1 Madrid, València, Barcelona, capitals de la República

4.2 Comença la itinerància: dels Jesuïtes a l’Albereda

4.3 La formació antifeixista de l’alumnat de la Normal

4.4 La depuració republicana de professorat i alumnat

4.5 Un alumnat col·laborador en l’obra de cultura general

4.6 El professorat mobilitzat al servei de l’Escola

4.7 La intervenció de la Normal en una societat en guerra

5. ANYS EN BLAU I GRIS: EL PRIMER FRANQUISME (1939-1945)

5.1 «Nada quedó de abril»: la deslegitimació de les polítiques educatives republicanes

5.2 Un nou espai per a antigues pràctiques

5.3 «Hacia Dios y el Imperio por la Escuela»: una Normal falangista

5.4 «No tienen lugar en la Nueva España»: la depuració normalista

5.5 «Atentos al servicio de la Nueva España»: la depuració de l’alumnat

5.6 Memòria d’una Normal grisa

6. LA NORMAL TORNA A SER FEMENINA: TEMPS DE SILENCI I PENÚRIA (1945-1964)

6.1 Temps de penúria, silenci i consolidació del nacionalcatolicisme

6.2 La riuada ens durà un edifici de nova planta

6.3 Les escoles de Magisteri, llars per a modelar educadores de la infantesa

6.4 Tornant als orígens: l’Escola del Magisteri de València Arzobispo Mayoral

6.5 «Estudiants, a estudiar»

6.6 «Formando mujeres para Dios, para la patria y para el hogar»

6.7 El dia a dia en la Normal: «Ser ordenadamente laboriosas»

6.8 Un llarg exili interior

7. DE MESTRES A PROFESSORES D’EGB: UNA DÈCADA GENS PRODIGIOSA (1964-1971)

7.1 ¿En España empieza a amanecer?

7.2 «Inauguració, oració, acomiadament i tancament» del nou edifici

7.3 De mestres a professores d’Educació General Bàsica

7.4 Modernitat i tradició en els claustres mixtos

7.5 Les últimes promocions d’alumnat no universitari

7.6 La tecnocràcia entra en l’Escola

8. TEMPS DE LLUITA I IL·LUSIONS EN LA TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA (1972-1993)

8.1 Un apassionant viatge cap a Ítaca

8.2 Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia

8.3 Els edificis de Magisteri: la història interminable

8.4 Llums i ombres en la incorporació a la Universitat

8.5 El professorat: d’ajornar a renovar

8.6 Quan la utopia semblava possible

8.7 Una Escola valenciana i en valencià

8.8 Vint anys viscuts apassionadament

8.9 Femenines i feministes: alumnes i professores en temps de canvi

9. D’UN TEMPS QUE JA ÉS UN POC NOSTRE, D’UN PAÍS QUE JA ANEM FENT

(1994-2017)

9.1 L’educació és un arma carregada de futur

9.2 El perfil de mestres al segle XXI

9.3 Punt i seguit d’una història encara per escriure

9.4 El Campus d’Ontinyent: quan fórem Alícia

9.5 Mirant el futur en clau de dones

10. ORGULL I PREJUDICI

BIBLIOGRAFIA I FONTS DOCUMENTALS

1. Bibliografia

2. Fonts arxivístiques

3. Premsa i revistes

ÍNDEXS

Taules

Gràfics

Il·lustracions

Índex onomàstic

AGRAÏMENTS

Citació

Agulló Díaz, M. d. [M. del Carmen] & Juan Agulló, B. [Blanca] (2023). Mestres de mestres. 2ª edició. 150 anys de formació de mestres valencianes. Universitat de València.

Agulló Díaz, M. del Carmen y Juan Agulló, Blanca. Mestres de mestres. 2ª edició. 150 anys de formació de mestres valencianes. Universitat de València, 2023.

AGULLÓ DÍAZ, M. del Carmen y JUAN AGULLÓ, Blanca. Mestres de mestres. 2ª edició. 150 anys de formació de mestres valencianes. Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-1118-137-2.

Agulló Díaz, M. del Carmen y Juan Agulló, Blanca. Mestres de mestres. 2ª edició. 150 anys de formació de mestres valencianes. Valencia: Universitat de València; 2023. 388 p.

Copiar al portapapeles