Product Documents

Mecànica de fluids

A. Vicent Orchillés, Margarita Sanchotello

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 95

ISBN: 978-84-370-6562-5

Matèria: ciències

Submatèries: química

Idioma: català

Any ed.: 2007

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 236 pp.

16,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Mecànica de fluids és un curs introductori a l'estudi de la circulació de fluids per l'interior de conduccions i d'aparells utilitzats en les indústries de procés. L'obra té sobretot un caràcter aplicat però no abandona mai el rigor que ha de caracteritzar qualsevol publicació cientificotècnica. La major part dels capítols es complementen amb exercicis resolts i incorporen eines pedagògiques útils per a la resolució ràpida dels problemes més complicats. Els procediments emprats constitueixen una base per a l'anàlisi de qualsevol unitat on es produesquen pèrdues d'energia mecànica. Un volum, al capdavall, de gran ajuda per als estudiants d'Enginyeria Química i d'altres enginyeries que en algun moment s'apropen a l'estudi de la mecànica dels fluids. A. Vicent Orchillés és professor titular d'Enginyeria Química a la Universitat de València en les àrees de la mecànica de fluids i el control de processos. És autor de nombrosos articles i comunicacions sobre la catàlisi orientada a l'obtenció de combustibles «nets», i ha participat en molts projectes d'investigació tant d'organismes públics com d'empreses privades. Margarita Sanchotello és professora titular d'Enginyeria Química de la Universitat de València en l'àrea de les operacions bàsiques, a la qual està orientada la seua investigació. És coautora d'una Introducció a l'Enginyeria Química i autora de nombroses publicacions científiques i comunicacions. Així mateix, ha participat en diversos projectes d'investigació tant publics com privats.

Índex

Índex

Índex
INTRODUCCIÓ
Nomenclatura
Capítol 1. Conceptes bàsics
1.1 Lleis fonamentals
1.2 Mecanismes de transport
1.3 Equació de velocitat per al transport molecular de quantitat de moviment. Llei de Newton per a la viscositat
1.4 Equacions de velocitat per al transport turbulent
Capítol 2. Equacions fonamentals per al moviment de fluids
2.1 Introducció
2.2 Equacions fonamentals.
2.3 Equació de transport per a la pèrdua d’energia mecànica
2.4 Problemes
Capítol 3. Circulació de fluids per l’interior de conduccions. Flux intern
3.1 Introducció
3.2 Perfil de velocitats en una conducció de secció circular
3.3 Mètodes d’estimació del coeficient de fregament en conduccions de secció circular
3.4 Circulació no isoterma
3.5 Conduccions de secció no circular
3.6 Problemes
Capítol 4. Circulació de fluids incompressibles per l’interior de conduccions
4.1 Introducció
4.2 Balanç d’energia
4.3 Equacions de disseny
4.4 Casos pràctics en el disseny de conduccions per a líquids
4.5 Xarxes de conduccions. Resolució de problemes
4.6 Problemes
Capítol 5. Aparells per a la impulsió de líquids. Bombes
5.1 Introducció
5.2 El sistema
5.3 La bomba
5.4 Interacció bomba-sistema
5.5 Selecció del tipus de bomba per a una operació
5.6 Problemes
Capítol 6. Circulació de fluids compressibles. Compressors
6.1 Introducció
6.2 Equacions per al disseny de canonades
6.3 Velocitat màxima de circulació d’un gas. Flux estrangulat
6.4 Equip per al moviment de fluids compressibles
6.5 Problemes
Capítol 7. Flux extern
7.1 Coeficient d’arrossegament
7.2 Flux sobre plaques planes
7.3 Flux sobre cossos cilíndrics
7.4 Flux sobre esferes
7.5 Flux en aparells utilitzats per a la transmissió de calor entre dues fases
7.6 Problemes
Capítol 8. Flux en medis porosos
8.1 Característiques dels medis porosos
8.2 Pèrdues d’energia mecànica per fricció en medis porosos
8.3 Columnes de rebliment
8.4 Filtració
8.5 Llits fluïditzats
8.6 Problemes
Capítol 9. Flux bifàsic gas-líquid
9.1 Introducció
9.2 Tipus de flux
9.3 Equacions bàsiques per al flux bifàsic gas-líquid en tubs
9.4 Model homogeni per a la mescla gas-líquid
9.5 Models de flux separat
9.6 Problemes
Apèndixs.
A. Exemples resolts a través de Mathcad
B. Propietats dels rebliments d’ús industrial
C. Propietats termodinàmiques de l’aigua i del vapor d’aigua saturats
BIBLIOGRAFIA.
ÍNDEX ANALÍTIC

Citació

Orchillés, A. V. [A. Vicent] & Sanchotello, M. [Margarita] (2007). Mecànica de fluids. Universitat de València.

Orchillés, A. Vicent y Sanchotello, Margarita. Mecànica de fluids. Universitat de València, 2007.

ORCHILLÉS, A. Vicent y SANCHOTELLO, Margarita. Mecànica de fluids. Valencia: Universitat de València, 2007. ISBN 978-84-370-6562-5.

Orchillés, A. Vicent y Sanchotello, Margarita. Mecànica de fluids. Valencia: Universitat de València; 2007. 236 p.

Copiar al portapapeles