Product Documents

Martí de Viciana: Libro segundo de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y su reino

Joan Iborra, ed.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 8

ISBN: 978-84-370-9117-4

Matèria: història

Submatèries: història moderna

Idioma: castellà

Any ed.: 2013

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 470 pp.

34,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Els volums que integren aquesta crònica ens han pervingut malgrat els entrebancs i els dificultats històriques. Dels quatre llibres que conformen l'obra, tan sols n'hi romanen tres, ja que el Libro primero, dedicat suposadament a la ciutat de València, només és conegut a través de les nombroses al·lusions incloses per Viciana als altres llibres cronístics. En canvi, es conserven nombroses còpies manuscrites del Libro segundo dedicat a la noblesa, malgrat ser el llibre més perseguit de la producció vicianesca. Es tracta d'una història dels llinatges aristocràtics valencians que ben aviat va suscitar l'interès d'historiadors i bibliòfils per la raresa dels exemplars, la dificultat de reunir l'obra íntegra i els entrebancs que s'interposaren entre la ferma voluntat de publicació de l'autor i la nosa que produí entre la noblesa del País Valencià.

Índex

Índex

Índex

Armes, fets, llinatges. Introducció a la Crònica de València

Aproximació biogràfica a l’historiador Martí de Viciana

Tradició bibliogràfica i manuscrita de la Crònica de València

Libro segundo

Libro Tercero

Libro Quarto

A propòsit de les edicions del Libro segundo

Fortuna bibliogràfica del Libro segundo

La Crónica de la ínclita ciudad de Valencia y su reino

El Libro primero

El Libro segundo

El Libro tercero

El Libro quarto

Ideologia i intencionalitat

Llengua i estil

es fonts historiogràfiques d’Aragó i Catalunya ante unionem

Antecedents historiogràfics

La renovació historiogràfica

Aragó i Navarra

El casal de Barcelona

La nostra edició

Bibliografia

LIBRO SEGUNDO DE LA CHRÓNICA DE LA ÍNCLITA Y CORONADA CIUDAD DE VALENCIA Y DE SU REINO

Censura y licencia del Sancto Officio de la Inquisición de Valencia para imprimirse y venderse la presente obra

Onofre Almudévar en alabanças de toda la Chrónica a modo de epílogo

Al illustríssimo señor don Carlos de Borja, duque de Candía, marqués de Lombay, etc.

Al illustríssimo señor don Carlos de Borja, duque de Candía, en alabanças del auctor y de su obra, mícer Oliver hazía este soneto

Al illustríssimo señor don Carlos de Borja, duque de Candía y marqués de Lombay, etc. soneto dedicatorio de Onofre Almudévar en la verdadera Chrónica de Martín de Viciana

PRÓLOGO DEL AUCTOR

De la origen y suscesso de la ínclita familia de Borja

Del marquesado de Lombay

Del marquesado de Navarrés

PRÓLOGO DEL AUCTOR EN EL TRACTADO DE LAS ARMAS Y EN TODO EL LIBRO DE CAVALLERÍA TRACTADO DE LAS ARMAS E INSIGNIAS MILITARES

De la honor

De la origen de las insignias e armas

Quién puede traher armas et de la postura dellas

Cómo se han de tomar nuevas armas

Cómo y en quién passan las armas

Quién puede timbrar et qué tal ha de ser el timbre

Los metales y colores en armas

Los colores principales son quatro

Cómo se han de assentar las armas en el escudo et otras partes

Qué significan las armas et cómo se han de assentar en todos lugares

Qué cosa es blasón y blasonar

COMIENÇA EL LIBRO DE TODAS LAS FAMILIAS MILITARES DE LA CIUDAD Y REINO DE VALENCIA

De la familia de Aguilar

De la familia de Ayala

De la familia de Açagra

De la familia de Aldana

De la familia de Aragonés de Puigmoltó

De la familia de Anglesola

De la familia de Alegre

De la familia de Arbuxech

De la familia de Aguiló

De la familia de Arrufat

DE LA REAL CASA Y ESCLARECIDA GENEALOGÍA DE ARAGÓN

Del excellentíssimo don Hernando de Aragón, duque de Calabria

Del excellentíssimo don Alonso de Aragón

De la família de Andrés

De la familia de Antist

De la familia de Añón

De la familia de Artés

De la familia de Armengol

De la familia de Almunia

De la familia de Artacho

De la familia de Alavaña

De la familia de Avellaneda

De la familia de Ávila

De otra familia de Ávila

De la familia de Barberá

De la familia de Baeça

De la familia de Berenguer

De la familia de Brihuega

De la familia de Bas

De la familia de Beaumont

De la familia de Bonastre

De la familia de Bonivern

De la familia de Blay

De la familia de Blanes

De la familia de Bernad

De la familia de Burguño

De la familia de Bou

De la familia de Brusca y Dezpuig

De la familia de Buil

De la familia de Bonig

De la familia de Bellvís

De la familia de Bosch

De otra familia de Bosch

De la familia de Bataller

De la familia de Beneyto

De otra familia de Beneyto

De la familia de Roiz de Cascant

De otra familia de Cascant

De la familia de Castelló

De la familia de Corella

De la familia de Caro

De la familia de Cruilles

De la familia de Cárdenes

De la familia de Coloma

De la familia de Castillo

De la familia de Claramunt

De otra familia de Claramunt

De la familia de Çahera

De la familia de Crespí

De la familia de Castellví

De la familia de Cucaló

De la familia de Cervelló

SEGUNDA PARTE DE LA CRÓNICA DE LA ÍNCLITA Y CORONADA CIUDAD DE VALENCIA Y DE SU REINO COMPILADA

POR MARTÍN DE VICIANA 2ª IMPRESIÓN

PRÓLOGO DEL AUCTOR EN EL LIBRO DE LA CAVALLERÍA EN EL QUAL SE DA INTELLIGENCIA DE TODA LA OBRA

De la familia de Aragón

De la familia de Cárdenes

De la familia de Coloma

De la familia de Aguilar

De la familia de Crespí

De la familia de Castellví

De la familia de Cucaló

De la familia de Açagra

De la familia de Claramunt

De la familia de Bonastre

De la familia de Bonivern

De la familia de Blanes

De la familia de Burguño

De la familia de Alegre

De la familia de Miralles

De la familia de Bou

De la familia de Ortís

De la familia de Brusca y Dezpuig

De la familia de Brihuega

De la família de Andrés

De la familia de Antist

De la familia de Azlor

De la familia de Agramunt

De la familia de Arziniega

De la familia de Anglesola

De la familia de Almunia

De la familia de Castelló

De la familia de Dezprats

De la familia de Fenollet

De la familia de Ferrándiz de Mesa

De la familia de Monsoriu

De la familia de Martínez de Vera

De la familia de Miró

De la familia de Mataredona

De la familia de Marzilla

De la familia de Tárrega

De la familia de Sans

De la familia de Sotto

De la familia de Bellvís

De la familia de Beneyto

De otra familia de Beneyto

De la familia de Roiz de Cascant

De otra familia de Cascant

De la familia de Corella

De la familia de Bas

De la familia de Ávila

De la familia de Tallada

De la familia de Barberá

De la familia de Baeça

De la familia de Suasola

De la familia de Alavaña

De la familia de Ruiz de Assín

De la familia de Rojas y de Sandoval

De la familia de Irles

De la familia de Gómez de Villamayor

De la familia de Tamarit

De la familia de Sarriá

De la familia de Velazco

De la familia de Tonda

De la familia de Serna

De la familia de Caro

De la familia de Cruilles

De la familia de Añón

De la familia de Berenguer

De la familia de Armengol

De la familia de Bernad

De la familia de Bonig

De la familia de Bosch

De la familia de Bataller

De la familia de Beaumont

De la familia de Aragonés de Puigmoltó

De la familia de Lucerga

De la familia de Roiz

De la familia de Ros

De la familia de Rull

De la familia de Rossell

De la familia de Gaçón

De la familia de Doménech

De la familia de Dezpens y de Cubells

De la familia del Vado

De la familia de Exarch

De la familia de Esplugues

De la familia de Sanct Ramón

De la familia de Seva

De la familia de Inse de Sant Joan

De la familia de Siurana

De la familia de Escrivá

De la familia de Grillet

De la familia de Sanctángel

De la familia de Llanos

De la familia de Urumbella

De la familia de Uhart

De la familia de Venrell

De la familia de Viudes

QUADERN CONSIDERAT LA TERCERA EDICIÓ

De quién y cómo pueden traher armas

Elección de nuevas armas

Del timbrar y timbre

De los metales y colores

Los assientos de las armas en diversos lugares

Orden de blasonar

De la hidalguía, nobleza y cavallería

Los xiiii casos de traición

De alevosía

De tres casos de menos valer

Dize Marcial

COMIENÇA EL LIBRO DE TODAS LAS FAMILIAS MILITARES POR EL ORDEN DEL A.B.C. GUARDANDO LA ORDEN EN CADA LETRA, SEGÚN DE QUIEN PRIMERO TOMÉ LA HISTORIA

De la familia de Aguilar

De la familia de Azlor

De la familia de Ayala

De la familia de Alabiano

De la familia de Alçamora

De la familia de Agramunt

De la familia de Arziniega

De la familia de Albiçu

De la familia de Açagra

LLIBRE CONSIDERAT LA QUARTA EDICIÓ

De la familia de Aragón

De la familia de Alegre

De la familia de Albión

De la familia de Ezprats

De la familia de Doménech

De la familia Dezpens y de Cubells

De la familia de Exarch

De la familia de Esplugues

De la familia de Escrivá

De la familia de Fenollet

De la familia de Ferrándiz de Messa

De la familia de Gómez de Villamayor

De la familia de Gaçón

De la familia de Grillet

De la familia de Irles

De la familia de Inse de San Juan

De la familia de Luzerga

De la familia de Llanos

De la familia de Monsorío

De la familia de Martínez de Vera

De la familia de Miró

De la familia de Mataredona

De la familia de Marzilla

De la familia de Miralles

De la familia Roiz de Cascant

De la familia de Roiz de Assín

De la familia de Rojas y Sandoval

De la familia de Roiz, maestre de Mendoza

De la familia de Ros

De la familia de Rull

De la familia de Rosell

De la familia de Sans

De la familia de Soto

De la familia de Suasola

De la familia de Sarriá

De la familia de Serna

De la familia de Sant Ramón

De la familia de Seva

De la familia de Siurana

De la familia de Santángel

De la familia de Ortiz

De la familia de Tárrega

De la familia de Tallada

De la familia de Tamarit

De la familia de Tonda

De la familia de Velasco

De la familia del Vado

De la familia de Urrumbella

De la familia de Venrrell

De la familia de Vives

TABLA DE LAS FAMILIAS Y LINAJES QUE CONTIENE ESTE LIBRO Y SEGUNDA PARTE DE LA CHRÓNICA DE VALENCIA

Citació

Iborra Gastaldo, J. [Joan] (2013). Martí de Viciana: Libro segundo de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y su reino. Universitat de València.

Iborra Gastaldo, Joan. Martí de Viciana: Libro segundo de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y su reino. Universitat de València, 2013.

IBORRA GASTALDO, Joan. Martí de Viciana: Libro segundo de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y su reino. Valencia: Universitat de València, 2013. ISBN 978-84-370-9117-4.

Iborra Gastaldo, Joan. Martí de Viciana: Libro segundo de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y su reino. Valencia: Universitat de València; 2013. 470 p.

Copiar al portapapeles