Los notarios y su documentación. Diplomática notarial valenciana

Vicent Pons Alós

ISBN: 978-84-9133-536-8

Matèria: història, medicina

Submatèries: història medieval

Idioma: castellà

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 23 x 16,5 cm

Pàgines: 360

19,50 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Les noves orientacions de la Diplomàtica no sols han ampliat el seu camp d’estudi més enllà de les cancelleries reials i la pontifícia amb l’anàlisi de la documentació d’altres escrivanies, incloses les notarials, sinó que hi han introduït un nou enfocament: la contextualització del document dins de la societat en la qual es produeix. La present monografia parteix de l’estudi dels col·legis notarials valencians en l’època foral, de l’anàlisi de la pràctica notarial i de la prosopografia dels notaris durant els regnats de Pere IV, Joan I i Martí l’Humà, època de consolidació de l’‘auctoritas’ del notari, per a aprofundir en l’estudi dels notaris apostòlics i, especialment, en una tipologia de document notarial: el testament en la València medieval. Des d’una visió general del testament i les seues variants, s’aprofundeix en l’estudi de casos concrets d’últimes voluntats, com ara el testament oral o nuncupatiu, el breu de comiat i la pretesa invalidació del testament de misser Joan Mercader per demència. S’hi inclou també un estudi de la formació dels arxius notarials valencians fins a la situació actual. El llibre suposa una aportació a la comprensió del notariat valencià des de la pràctica, definida com a estudi de l’aplicació dels preceptes normatius que regeixen l’exercici de la fe pública, la relació entre notari i clients, el comportament dels notaris com a grup social i especialment les clienteles notarials, el desconeixement de les quals constitueix un dels punts foscos que llastren la història notarial.

Índex

Índex

Prólogo

Publicaciones

ESTUDIOS

Los colegios notariales valencianos en la época foral

La práctica notarial valenciana medieval. Los libros de los notarios

Los notarios valencianos en época de Pedro IV y Juan I (1351-1396). Aproximación a su prosopografía

Me fonc donada la auctoritat de notari. La consolidación de la auctoritas del notario en Valencia en el reinado de Martín el Humano (1396-1410)

Los notarios del Papa. De oficio tabellionatus: nombramientos de notarios en la cancillería pontificia durante el pontificado de Calixto III (1455-1458)

In hoc signo vinces. Notarios apostólicos valencianos en la curia romana

Documento y sociedad. El testamento en la Valencia medieval

De la oralidad al documento. Del testamento oral al breu de comiat

Locura y muerte a finales de la Edad Media. El testamento de micer Joan Mercader

Los archivos notariales valencianos

Bibliografía notariado valenciano

Citació

Pons Alós, V. [Vicent] (2022). Los notarios y su documentación. Diplomática notarial valenciana. Universitat de València.

Pons Alós, Vicent. Los notarios y su documentación. Diplomática notarial valenciana. Universitat de València, 2022.

PONS ALÓS, Vicent. Los notarios y su documentación. Diplomática notarial valenciana. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9133-536-8.

Pons Alós, Vicent. Los notarios y su documentación. Diplomática notarial valenciana. Valencia: Universitat de València; 2022. 360 p.

Copiar al portapapeles