Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana

Rafael Roca Ricart

Col·lecció: Oberta, 143

ISBN: 978-84-370-6846-6

Matèria: filologia, història

Submatèries: filologia catalana, història contemporània

Idioma: català

Any ed.: 2007

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 23 cm

Pàgines: 432 pp.

22,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Teodor Llorente Olivares (1836-1911) és un dels personatges més simbòlics i influents de la nostra cultura contemporània. Reivindicat pels membres de les generacions de 1909 i 1930 com a Mestre i Patriarca de les lletres valencianes, dels anys 1960 ençà ha estat reiteradament atacat i censurat. Se l'ha fet responsable de la no politització del moviment literari que liderà, cosa que ha portat a afirmar que la Renaixença valenciana fou un fracàs perquè es mantingué apolítica. Però els qui han considerat que l'aposta de Llorente per l'apoliticisme era digna de condemna no han tingut en compte detalls com ara que els ratpenatistes de la fi del segle XIX van ser repetidament acusats de separatistes per escriure en una llengua diferent de la castellana.

Índex

Índex

ÍNDEX
PRÒLEG de Vicent Simbor
I. Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana
II. L’intens mestratge de Marià Aguiló
1. L’etapa valenciana d’Aguiló (1858-1861)
1.1 Aguiló i els primers Jocs Florals de València (1859)
2. Nou ocasions en què els amics es retroben
- 2.1 Als Jocs Florals de Barcelona (1866 i 1868)
- 2.2 A València (1876)
- 2.3 A Montpeller (1878)
- 2.4 Als Jocs Florals de Barcelona (1880 i 1885)
- 2.5 A Poblet i Santes Creus (1882)
- 2.6 A Barcelona (1888 i 1893)
3. L’«endreça» del Llibret de versos (1885)
4. Las Provincias i Aguiló
- 4.1 La defunció d’Aguiló (1897)
- 4.2 Llorente i l’homenatge a Aguiló (1909)
III. La difícil relació amb Constantí Llombart
1. Llorente i Lo Rat-Penat. Calendari Llemosí (1874-1883)
2. La fundació de Lo Rat Penat (1878)
- 2.1 Llombart i els Jocs Florals (1879-1892)
- 2.2 La traducció castellana de Canigó (1886-1888)
- 2.3 L’homenatge de Lo Rat Penat a Verdaguer (1886)
3. Las Provincias i Llombart
- 3.1 L’Almanaque «Las Provincias» i Llombart
- 3.2 Un nou plagi de Llombart (1873)
4. La defunció de Llombart (1893)
5. L’homenatge de Lo Rat Penat a Llombart (1896)
IV. La filial simpatia envers Vicent Blasco Ibáñez
1. L’etapa ratpenatista
2. L’etapa antiratpenatista
3. Admiració i cordialitat recíproques
- 3.1 Las Provincias i Blasco Ibáñez
- 3.2 La relació epistolar
- 3.3 L’homenatge (1903) i la coronació (1909) de Llorente
- 3.4 La defunció de Llorente (1911)
4. «Que tingues, fi ll meu, molts enemics.»
V. L’admirable exemple de Víctor Balaguer
1. L’inici de les relacions (1859-1868)
2. El diàleg ideològic
3. Primera visita de Balaguer a València (1876)
4. Segona visita de Balaguer a València (1880)
- 4.1 El banquet polític
- 4.2 La vetlada literària
- 4.3 Els Jocs Florals de Lo Rat Penat
5. Tercera visita de Balaguer a València (1891)
6. Una intensa relació epistolar
- 6.1 La Flor Natural que no pogué arribar a ser
- 6.2 Entre la política i la literatura
7. Las Provincias i Balaguer
- 7.1 Llorente, divulgador de l’obra balagueriana
- 7.2 La defunció de Balaguer (1901)
VI. L’íntima amistat amb Jacint Verdaguer
1. L’inici de les relacions (1865-1880)
- 1.1 La publicació de L’Atlàntida (1878)
- 1.2 La publicació d’Idil·lis i cants místics (1879)
- 1.3 Les dues trobades de 1880: el Mil·lenari de Montserrat i els Jocs Florals de Barcelona
2. Els Jocs Florals de Lo Rat Penat de 1881: la consolidació de l’amistat
3. La pràctica d’una amistat madura (1881-1902)
- 3.1 L’«Oda a Barcelona» i la visita de Llorente (1883)
- 3.2 Notícies de Verdaguer a Lo Rat-Penat. Periódich Lliterari Quincenal i els Jocs Florals de Barcelona (1885)
- 3.3 La publicació de Canigó (1885-1886)
- 3.4 Notícies de Verdaguer a Las Provincias (1888)
- 3.5 La traducció del poema verdaguerià «L’Arpa» (1889)
- 3.6 Notícies de Verdaguer a Las Provincias (1889)
- 3.7 Els Jocs Florals de Barcelona i les festes de Santa Maria de Ripoll (1893)
- 3.8 L’última trobada dels amics i la «crisi» de Verdaguer
- 3.9 Llorente, divulgador de l’obra verdagueriana
4. La defunció de Verdaguer: noves mostres d’afecte (1902-1904)
5. Llorente i l’homenatge a Verdaguer (1908)
6. Apèndix
VII. L’emotiva fraternitat amb Miquel Costa i Llobera
1. Las Provincias i Costa i Llobera
- 1.1 Nou poemes
- 1.2 Tres ressenyes
- 1.3 Altres articles i referències
2. Costa i Llobera i les noces d’argent de Lo Rat Penat (1906)
3. Llorente, traductor de Costa i Llobera
4. Els mallorquins a València (1909)
- 4.1 El banquet de Lo Rat Penat
- 4.2 La vetlada literària a bord del «Miramar»
5. Mallorca i la coronació de Llorente (1909)
VIII. L’entusiasta admiració envers Frederic Mistral
1. Primers contactes amb els poetes de Provença
2. Els Jocs Florals de Barcelona (1868)
3. La fundació de l’Acadèmia d’Oc (1876)
4. Les noces de Mistral (1876)
5. Les festes llatines de Montpeller (1878)
6. L’homenatge a Maria Llorente Falcó (1880)
7. La poesia «Carta à F. Mistral», de Querol (1898)
8. L’homenatge a Llorente (1903)
9. La primera visita de Llorente a Mistral (1903)
10. La segona visita de Llorente a Mistral (1905)
11. Mistral i les noces d’argent de Lo Rat Penat (1906)
12. L’episodi de les cadenes del port de Marsella (1907)
13. L’homenatge a Mistral (1909)
14. La visita de Sanchis Sivera a Mistral (1910)
15. La defunció de Llorente (1911)
IX. La participació en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906)
X. L’èxit de la Renaixença valenciana.
BIBLIOGRAFIA

Citació

Roca Ricart, R. [Rafael] (2007). Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana. Universitat de València.

Roca Ricart, Rafael. Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana. Universitat de València, 2007.

ROCA RICART, Rafael. Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana. Valencia: Universitat de València, 2007. ISBN 978-84-370-6846-6.

Roca Ricart, Rafael. Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana. Valencia: Universitat de València; 2007. 432 p.

Copiar al portapapeles