Product Documents

Sintaxi i semàntica de l'article (2a ed.)

Antonio Briz Gómez, Manuel Prunyonosa Tomás

Col·lecció: Biblioteca Lingüística Catalana, 4

ISBN: 978-84-370-0631-4

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Any ed.: 1990

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 132 pp.

6,00 €

Disponible en formato electrónico:

Índex

Índex

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ

1. ORIGEN I DESENVOLUPAMENT DE L'ARTICLE

2. ESTATUT GRAMATICAL DE L'ARTICLE

3. PARADIGMA

4. LA FUNCIÓ DETERMINADORA DELS ARTICLES

4.1. El tractament lògic dels articles

4.2. La teoria gramatical de la determinació (Doctrina del coneixement previ)

5. LA FUNCIÓ DETERMINADORA-CONTEXTUAL DELS ARTICLES: LA TEORIA DE L'ACTUALITZACIÓ

5.1. La teoria de l'actualització: una nova formulació de la teoria del coneixement previ

5.2. Unes altres concepcions significatives dels articles

5.2.1. Concreció/Abstracció

5.2.2. Inclusivitat/Exclusivitat

6. LA FUNCIÓ "LÒGICO-ESTRUCTURAL" DELS ARTICLES: EL MODEL ESTRUCTURAL

7. UNA PROPOSTA INTEGRADORA: L'ANÀLISI TEXTUAL DELS ARTICLES

7.1. Introducció

7.2. Les funcions primàries de l'article

7.2.1. La funció sintagmàtica oracional

7.2.2. La funció textual

7.2.2.1. La necessitat d'un canvi de perspectiva

7.2.2.2. Quin és el valor de l'article des d'aquesta nova perspectiva textual?

7.2.2.3. Les condicions textuals per a l'ús dels articles

7.2.2.4. L'article zero

7.2.2.5. L'anomenat article genèric

7.2.2.6. Article, demostratiu, possessiu i pronom personal de tercera persona

7.2.2.7. Unicitat i especificitat

7.2.2.8. Conclusió

8. MECANISMES DE SUBSTANTIVACIÓ. EL VALOR I LA FUNCIÓ DELS ARTICLES: UNA NOVA PROPOSTA MULTILATERAL

8.1. El·lipsi i substantivació

8.2. Despronominalització i substantivació

8.3. D'altres factors que intervenen en el procés de substantivació

8.4. Substantivació i lexicalització

8.4.1. Substantivació i lexicalització dels adjectius de persona i éssers animats

8.4.2. Substantivació i lexicalització dels adjectius referits a coses

8.5. Les construccions article + adjectiu, article +de + nom i article + oració de relatiu

8.5.1. La construcció Article + Adjectiu

8.5.2. El (neutre)+Adjectiu

8.5.3. Article + Adverbi de grau + Adjectiu

8.5.4. Article + Adjectiu en aposicions

8.5.5. Article + Adjectiu possessiu

8.5.6. Article + DE + Nom i Article + Oració de relatiu

8.5.6.1. Article + DE + Nom

8.5.6.2. Article + Oració de relatiu

8.5.7. Article + Infinitiu

9. SOBRE ELS USOS DE L'ARTICLE

BIBLIOGRAFIA

Citació

Briz Gómez, A. [Antonio] & Prunyonosa Tomás, M. [Manuel] (1990). Sintaxi i semàntica de l'article (2a ed.). Universitat de València.

Briz Gómez, Antonio y Prunyonosa Tomás, Manuel. Sintaxi i semàntica de l'article (2a ed.). Universitat de València, 1990.

BRIZ GÓMEZ, Antonio y PRUNYONOSA TOMÁS, Manuel. Sintaxi i semàntica de l'article (2a ed.). Valencia: Universitat de València, 1990. ISBN 978-84-370-0631-4.

Briz Gómez, Antonio y Prunyonosa Tomás, Manuel. Sintaxi i semàntica de l'article (2a ed.). Valencia: Universitat de València; 1990. 132 p.

Copiar al portapapeles