Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència

Lluís Alcanyís

Pres.: J. M. López Piñero Est. i ed.: Antoni Ferrando

ISBN: 978-84-370-4031-8

Matèria: filologia, història de la ciència i documentaciò

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Any ed.: 1999

Enquadernació: cartoné

Format: 26 x 18 cm

Pàgines: 180 pp.

60,00 €

Biografía

Antoni Ferrando Francés  és catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat de València (UV). Ha estat director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i del Departament de Filologia Catalana de la UV. És membre de l’IIFV, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), de la Fundació Huguet, de Castelló, i corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, de Barcelona. Ha estat membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2001-2021), president de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (2012-2017), fundador i primer director de la revista ‘Caplletra’, de la col·lecció Biblioteca Sanchis Guarner de l’IIFV i codirector de la col·lecció Biblioteca Lingüística Catalana de la UV. S’ha especialitzat en història de la llengua, història de la cultura i edició de textos. Entre les seues publicacions destaquen ‘Consciència idiomàtica i nacional dels valencians’ (1980) ‘Els certàmens poètics valencians’ (1983), ‘Sobre el marc històric de “Curial e Güelfa”’ (1997), ‘El paper dels primers editors (1473-1523) en la fixació del català modern’ (1999), ‘Història de la llengua catalana’ (en col·laboració amb Miquel Nicolás, 2005, 2011), ‘De Xarq al-Andalus a Regne de València. La situació lingüística i sociolingüística a les terres valencianes al segle XIII’ (2010), ‘La gènesi romana d’una norma lingüística catalana de segle XV’ (2011), ‘La construcció de la norma cancelleresca catalana’ (2016), ‘Aportacions a l’estudi del català literari medieval’ (2018), ‘El model lingüístic de ‘Curial e Güelfa’’ (2018), ‘Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat’ (2018, 2019), ‘La poliglòssia en la predicació de Vicent Ferrer’ (2020), ‘Llorente i Blasco Ibáñez: entre la política i la literatura’ (2021), ‘Els orígens històrics del valencià’ (2023). Ha traduït i dirigit l’edició del ‘Llibre del Repartiment de València’ (1978) i ha estat editor dels ‘Estudis lingüístics i culturals sobre ‘Curial e Guelfa’’ (2012).  

Citació

Alcanyís, L. [Lluís] & Ferrando Francés, A. [Antoni] & López Piñero, J. M. [José María] (1999). Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència. Universitat de València.

Alcanyís, Lluís y Ferrando Francés, Antoni y López Piñero, José María. Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència. Universitat de València, 1999.

ALCANYÍS, Lluís y FERRANDO FRANCÉS, Antoni y LÓPEZ PIÑERO, José María. Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència. Valencia: Universitat de València, 1999. ISBN 978-84-370-4031-8.

Alcanyís, Lluís y Ferrando Francés, Antoni y López Piñero, José María. Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència. Valencia: Universitat de València; 1999. 180 p.

Copiar al portapapeles