Polinomios, matrices y cuádricas

José Martínez Verduch, Rafael López Machí

Col·lecció: Educació. Laboratori de Materials, 70

ISBN: 978-84-370-9995-8

Matèria: ciències

Submatèries: matemàtiques

Idioma: castellà

Any ed.: 2016

Format: 21 x 29 cm

Pàgines: 242 pp.

13,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Volum dedicat i orientat a un dels tòpics de la teoria de invariants, que ha estat inclòs de forma permanent al programa del grau de matemàtiques, en concret, a les classificacions mètrica i afí de les equacions quàdriques. En el desenvolupament dels resultats, es pressuposen coneguts pel lector els continguts d'un curs bàsic d'Àlgebra Lineal i Geometria, encara que per facilitar la lectura, es recorden alguns criteris de notació. Uns altres, que potser no es van incloure en un curs inicial, s'incorporen com a apèndixs al final de l'apartat en el qual s'utilitzen. En cada capítol es proposa una secció d'exercicis fàcilment ampliable, la resolució dels quals es facilita amb la guia dels nombrosos exemples que s'han anat introduint en el text paral·lelament a la presentació dels conceptes.

Citació

López Machí, R. [Rafael] & Martínez Verduch, J. [José] (2016). Polinomios, matrices y cuádricas. Universitat de València.

López Machí, Rafael y Martínez Verduch, José. Polinomios, matrices y cuádricas. Universitat de València, 2016.

LÓPEZ MACHÍ, Rafael y MARTÍNEZ VERDUCH, José. Polinomios, matrices y cuádricas. Valencia: Universitat de València, 2016. ISBN 978-84-370-9995-8.

López Machí, Rafael y Martínez Verduch, José. Polinomios, matrices y cuádricas. Valencia: Universitat de València; 2016. 242 p.

Copiar al portapapeles