Product Documents

Patologia quirúrgica osteoarticular

Generalitats

Manuel Sanchis-Guarner Cabanilles

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 50

ISBN: 978-84-370-5260-1

Matèria: medicina

Idioma: català

Any ed.: 2002

Enquadernació: rústica

Format: 24 x 16 cm

Pàgines: 302 pp.

19,00 €

Sinopsi

Detalles

En aquest volum s'estudia l'estructura general, la morfologia bàsica i la funció dels distints elements que constitueixen el sistema locomotor: músculs, tendons, ossos i articulacions, i es descriu la fisiopatologia de la seua reacció davant les agressions traumàtiques i infeccioses. L'enfocament, eminentment pràctic, fa d'aquesta obra un eina important, no sols per a l'estudiant sinó per a aquells professionals de la medicina que han de tractar pacients portadors de patologies traumàtiques.

Índex

Índex

Índex
PRÒLEG del Dr. José María López Piñero
PRESENTACIÓ
Capítol 1. Estructura i funció dels músculs estriats
1. Estructura i funció dels músculs estriats
2. Traumatismes musculars
2.1 Mecanisme de producció
2.2 Ferides musculars
2.3 Contusions musculars
2.4 Ruptures musculars
2.5 Hèrnies musculars
3. Síndromes compartimentals
3.1 Etiologia
3.2 Quadre clínic
3.3 Diagnòstic
3.4 Tractament de la fase aguda
3.5 Seqüeles.
Capítol 2. Estructura i funció dels tendons. Ferides tendinoses
1. Estructura i funció dels tendons
1.1 Estructura dels tendons
1.2 Annexos tendinosos. L’aparell de lliscament
1.3 Vascularització dels tendons 1.4 L’envelliment del tendó
2. Respostes tendinoses a les agressions
2.1 La resposta del tendó a la infecció
2.2 La resposta del tendó al traumatisme
2.3 Cicatrització dels tendons
2.4 La cicatrització després de la sutura tendinosa.
3. Ferides tendinoses
3.1 Diagnòstic clínic
3.2 Exploració quirúrgica
3.3 Tractament
4. Ferides dels tendons flexors dels dits de la mà
4.1 Exploració clínica
4.2 Tractament
Capítol 3. Tenosinovitis i paratendinitis
1. Introducció
1.1 Etiologia
1.2 Classificació.
2. Afeccions dels tendons intrasinovials (tenosinovitis)
2.1 Tenosinovitis agudes
2.2 Tenosinovitis cròniques.
3. Afeccions dels tendons extrasinovials (paratendinitis)
3.1 Paratendinitis serosa i supurada
3.2 Paratendinitis seca o crepitant
Capítol 4. Ruptures i luxacions tendinoses. Bursitis i ganglions
1. Ruptures tendinoses
1.1 Introducció
1.2 Anatomia patològica general
1.3 Manifestacions clíniques en general
1.4 Tractament en general
1.5 Localitzacions més freqüents
2. Desinsercions musculars
3. Luxacions tendinoses
4. Bursitis
4.1 Etiologia
4.2 Anatomia patològica
4.3 Clínica i diagnòstic
5. Quistos sinovials. Ganglions
5.1 Fisiopatologia
5.2 Localitzacions juxtaarticulars més freqüents
Capítol 5. Estructura i morfologia dels ossos
1. L’os com a peça esquelètica
1.1 Tipus de teixit ossi
1.2 Composició del teixit ossi 1.3 Morfologia òssia.
2. Vascularització òssia
2.1 Vascularització dels ossos llargs
2.2 Vascularització dels ossos curts i plans
3. Estructura i funció de la fisi
3.1 Estructura de la fisi
3.2 La funció de la fisi. Factors que hi influeixen
4. Maduració i remodelació òssia
4.1 Epífisi
4.2 Metàfisi
4.3 Diàfisi
4.4 Finalitat de la remodelació òssia. Factors que hi influeixen.
Capítol 6. Estructura i funció de les articulacions. Mètodes de valoració diagnòstica articular
1. Anatomia articular
1.1 Estructura de les diartrosis.
2. La funció de les articulacions
3. Mètodes de valoració diagnòstica articular
3.1 Exploració de la mobilitat articular
3.2 Exploració de l’estabilitat
3.3 Diagnòstic per la imatge
3.4 Mètodes invasius d’exploració articular
Capítol 7. Esquinços i luxacions. Ferides articulars
1. Traumatismes articulars tancats: esquinç, luxació
1.1 Introducció. L’estabilitat articular
1.2 Esquinç
1.3 Luxació
2. Traumatismes articulars oberts: ferides articulars
2.1 Concepte
2.2 Etiologia. Localització
2.3 Classificació. Evolució
2.4 Manifestacions clíniques
2.5 Evolució
2.6 Tractament
Capítol 8. Infeccions osteoarticulars agudes
1. Introducció
2. Osteomielitis aguda hematògena (OAH).
2.1 Epidemiologia
2.2 Etiologia
2.3 Patogènia i anatomia patològica
2.4 Quadre clínic i diagnòstic
2.5 Proves diagnòstiques
2.6 Graus de seguretat diagnòstica
2.7 Tractament
2.8 Pronòstic i complicacions
2.9 Formes clíniques especials
3. Artritis sèptica aguda
3.1 Epidemiologia
3.2 Etiopatogènia
3.3 Quadre clínic
3.4 Mètodes complementaris de diagnòstic
3.5 Tractament
3.6 Pronòstic i complicacions.
Capítol 9. Infeccions osteoarticulars cròniques
1. Osteomielitis crònica
1.1 Classificació. Tipus
1.2 Etiopatogènia
1.3 Manifestacions clíniques
1.4 Diagnòstic
1.5 Anatomia patològica
1.6 Classificació anatomoclínica
1.7 Diagnòstic diferencial
1.8 Tractament
1.9 Evolució i pronòstic
1.10 Complicacions.
2. Tuberculosi osteoarticular
2.1 Introducció
2.2 Localització
2.3 Patogènia
2.4 Clínica
2.5 Exploració
2.6 Diagnòstic
2.7 Tractament
Capítol 10. Fractures. Generalitats
1. Introducció. Definició de fractura
2. Mecanisme de producció de les fractures
3. Classificació de les fractures
3.1 Classificació segons la relació del focus de fractura amb l’exterior
3.2 Classificació segons els desplaçaments
3.3 Classificació segons l’estabilitat
3.4 Classificació segons la morfologia del traç de fractura
3.5 Classificació segons la seua localització.
4. Diagnòstic de les fractures
4.1 Manifestacions clíniques
4.2 Exploració radiogràfica.
5. Complicacions de les fractures
Capítol 11. Consolidació òssia. Principis del tractament de les fractures
1. Consolidació òssia
1.1 Introducció
1.2 Reparació del teixit ossi esponjós mort i consolidació de les fractures d’os esponjós
1.3 Reparació del teixit ossi compacte mort i consolidació de les fractures diafisials tractades amb mètodes incruents. (Esquema clàssic de la consolidació)
1.4 Reparació del teixit ossi compacte mort i consolidació de les fractures diafisials sotmeses a immobilització rígida
1.5 L’esquema actual de la consolidació de les fractures diafisials
1.6 Factors d’estímul de la formació de teixit ossi en la reparació de les fractures.
2. Principis del tractament d’una fractura
Capítol 12. Tractament conservador de les fractures
1. Introducció
2. Tractament inicial de les fractures
3. Tractament conservador de les fractures
3.1 Introducció
3.2 Tractament de les fractures per mitjà d’embenat enguixat
3.3 Tractament funcional de les fractures
3.4 Tractament de les fractures per mitjà de traccions
Capítol 13. Tractament quirúrgic de les fractures
1. Introducció
1.1 Història
1.2 Característiques del tractament quirúrgic
1.3 Indicacions del tractament quirúrgic
2. Fonaments de l’osteosíntesi
3. Tècnica general de l’osteosíntesi
3.1 Instrumental
3.2 Sistemes de fixació òssia (osteosíntesi)
4. Osteotaxi. Fixadors externs
Capítol 14. Patologia del call de fractura
1. Consolidació viciosa (call viciós)
1.1 Etiologia del call viciós
1.2 Tipus de call viciós
1.3 Clínica del call viciós
1.4 Tractament del call viciós.
2. Retard de consolidació i pseudoartrosi
2.1 Definició
2.2 Concepte de consolidació
2.3 Factors que afecten el procés de consolidació
2.4 Tipus clínics de retards de consolidació i de pseudoartrosi
2.5 Diagnòstic de la pseudoartrosi
2.6 Tractament del retard de consolidació i de la pseudoartrosi.
Capítol 15. Fractures dels xiquets. Epifisiòlisis traumàtiques
1. Característiques de l’os infantil
2. Classificació de les lesions òssies infantils
3. Fractures específiques de la infància
3.1 Curvatura plàstica
3.2 Fractura en rodet, en tor o en canya de bambú
3.3 Fractura en tija verda.
4. Fractures no específiques de la infància
4.1 Factors condicionants del tractament
4.2 Criteris per al tractament quirúrgic.
5. Fractures fisials (epifisiòlisis traumàtiques)
5.1 Epidemiologia
5.2 Mecanismes de producció
5.3 Classificació
5.4 Anatomia patològica
5.5 Clínica i diagnòstic
5.6 Pronòstic
5.7 Tractament
5.8 Complicacions.
Bibliografia
Índex analític

Citació

Sanchis-Guarner Cabanilles, M. [Manuel] (2002). Patologia quirúrgica osteoarticular. Generalitats. Universitat de València.

Sanchis-Guarner Cabanilles, Manuel. Patologia quirúrgica osteoarticular. Generalitats. Universitat de València, 2002.

SANCHIS-GUARNER CABANILLES, Manuel. Patologia quirúrgica osteoarticular. Generalitats. Valencia: Universitat de València, 2002. ISBN 978-84-370-5260-1.

Sanchis-Guarner Cabanilles, Manuel. Patologia quirúrgica osteoarticular. Generalitats. Valencia: Universitat de València; 2002. 302 p.

Copiar al portapapeles