Product Documents

Metodologia en infermeria

Empar Benavent, Ramón Camaño, Andrés Cuesta

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 30

ISBN: 978-84-370-3937-4

Matèria: medicina

Idioma: català

Any ed.: 1999

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 24 cm

Pàgines: 250 pp.

16,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquest manual pretén orientar els futurs professionals de la infermeria en la tasca d'aprenentatge dels coneixements fonamentals per a la seua formació i la posterior pràctica professional. A més de proporcionar els coneixements específics d'aquesta activitat sanitària, aquestes pàgines acosten l'estudiant a la metodologia necessària per tal d'optimitzar el procés d'atenció d'infermeria (PAI).

Índex

Índex

Índex
INTRODUCCIÓ
PART I
Capítol 1. La infermeria com a ciència de la salut
1.1 Infermeria, art i ciència.
1.2 Teoria enfront de pràctica
Capítol 2. Aplicació del mètode de les ciències a la infermeria. Història del procés d’atenció d’infermeria
2.1 Introducció.
2.2 Fase d’iniciació
2.3 Fase d’identificació i anàlisi, des del 1955 fins a l’actualitat
PART II
Capítol 3. El procés d’atenció d’infermeria (PAI)
3.1 Introducció
3.2 Definició de PAI
3.3 Necessitat del PAI
3.4 Etapes del PAI
Capítol 4. Valoració
4.1 Introducció
4.2 Definició de valoració. Fases
4.3 Fase de recollida de dades
4.3.1 Variables que afecten la recollida de dades
4.3.2 Fonts d’informació
4.3.3 Mètodes
4.4 Fase d’anàlisi i síntesi
4.5 Fase d’identificació de la resposta i enunciat del problema
Exercicis
Capítol 5. Diagnòstic
5.1 Introducció.
5.2 Definició del diagnòstic d’infermeria
5.3 Diferència entre diagnòstic d’infermeria (DI) i diagnòstic mèdic (DM)
5.4 Avantatges de l’ús del diagnòstic d’infermeria
5.5 Problemes interdependents
5.5.1 Introducció
5.5.2 Definicions de problema interdependent
5.5.3 Anàlisi de la definició de problema interdependent
5.6 Components del diagnòstic d’infermeria
5.7 Tipus de diagnòstics d’infermeria
5.7.1 Diagnòstic de salut
5.7.2 Diagnòstic real d’infermeria
5.7.3 Diagnòstic de risc
5.7.4 Diagnòstics dubtosos
5.8 Procés diagnòstic d’infermeria
5.8.1 Consideracions sobre el procés diagnòstic
5.8.2 Error diagnòstic
5.8.3 Etapes del procés diagnòstic
Exercicis
Capítol 6. Etapa de planificació
6.1 Introducció
6.2 Etapa de planificació
6.2.1 Definició
6.2.2 Fases
6.3 Fase de priorització. Criteris
6.4 Fase de formulació d’objectius: definició
6.4.1 Classificació dels objectius
6.4.2 Criteris per a la formulació d’objectius
6.4.3 Formulació de l’objectiu
6.5 Fase de definició d’activitats: tipus
6.5.1 Característiques de les intervencions
6.5.2 Procediment per a la determinació d’activitats
6.6 Fase de registre del pla
6.6.1 Directrius per a la redacció d’intervencions d’infermeria
Exercicis
Capítol 7. Execució
7.1 Introducció
7.2 Definició i fases
7.3 Fase de preparació
7.4 Fase d’intervenció
7.5 Fase de documentació
Exercicis
Capítol 8. Avaluació.
8.1 Introducció.
8.2 Definició d’avaluació
8.3 Fase de recollida de dades i comparació amb els objectius
8.4 Fase de judici
8.5 Fase de revisió i ajust del pla
8.6 Avaluació de la qualitat de les atencions d’infermeria
BIBLIOGRAFIA
ANNEXOS
Annex A. Taxonomia diagnòstica: NANDA 1994
Annex B. Patrons funcionals i categories diagnòstiques
Annex C. Patrons de resposta humana: definicions
Annex D. Patrons funcionals: definicions
Annex E. Diagnòstics d’infermeria
– Patró 01: Percepció-cura de la salut
– Patró 02: Nutricional-metabòlic
– Patró 03: Eliminació
– Patró 04: Activitat-exercici
– Patró 05: Son/descans
– Patró 06: Cognitiu-perceptiu
– Patró 07: Autopercepció emocional
– Patró 08: Rol/relacions
– Patró 09: Sexualitat-reproducció
– Patró 10: Resposta-tolerància a l’estrès
– Patró 11: Valors i creences

Citació

Benavent, E. [Enric] & Camaño Puig, R. [Ramón] & Cuesta Zambrana, A. [Andrés] (1999). Metodologia en infermeria. Universitat de València.

Benavent, Enric y Camaño Puig, Ramón y Cuesta Zambrana, Andrés. Metodologia en infermeria. Universitat de València, 1999.

BENAVENT, Enric y CAMAÑO PUIG, Ramón y CUESTA ZAMBRANA, Andrés. Metodologia en infermeria. Valencia: Universitat de València, 1999. ISBN 978-84-370-3937-4.

Benavent, Enric y Camaño Puig, Ramón y Cuesta Zambrana, Andrés. Metodologia en infermeria. Valencia: Universitat de València; 1999. 250 p.

Copiar al portapapeles