Product Documents

Manual de Treball Social (2a ed.)

M. José de Rivas Huesa

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 37

ISBN: 978-84-370-5485-8

Matèria: sociologia i política

Idioma: català

Any ed.: 2002

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 24 cm

Pàgines: 254 pp.

17,00 €

Sinopsi

Detalles

Amb el reconeixement del dret de les persones a la satisfacció de les seues necessitats i de l'obligació social corresponent, sorgeix un nou concepte de treball social, diferent al d'assistència social anterior, que es posa al servei de l'acompliment dels drets humans. Des d'un enfocament humanista i crític, relacionant la teoria social amb les dades empíriques, aquest manual planteja una reflexió actualitzada dels processos sociohistòrics que han originat aquest nou concepte i pràctica de treball social, alhora que introdueix el lector en l'anàlisi dels problemes socials més rellevants en l'actualitat, en els seus efectes sobre persones i grups concrets, i en polítiques i metodologies d'intervenció social que es discuteixen i es configuren avui en dia, des de l'àmbit local fins al transnacional.

Índex

Índex

INTRODUCCIÓ

1.1 El context i la mentalitat socials

1.2 Les formes tradicionals d’ajuda social

1.2.1 Caritat privada i socors mutus

1.2.2 L’acció pública: la legislació, les llars de treball i els hospitals

1.2.3 Emergència d’una assistència organitzada i tecnificada. Fonaments i experiències precursores del treball social

1.3 Resum del període

1.3.1 Trets constants i diferencials en les experiències precursores del treball social

Capítol 2. Professionalització de l’assistència social (1869-1948)

2.1 El context social

2.2 El pensament científic sobre la societat

2.3 L’ajuda social

2.3.1 L’intervencionisme estatal i la filantropia privada

2.4 La professionalització de l’assistència social

2.4.1 L’assistència individualitzada de la Charity Organization Society

2.4.2 L’assistència comunitària dels Centres Socials de barri

2.4.3 Mary Ellen Richmond: professionalització de l’assistència i primera conceptualització del treball social de casos

2.4.4 Desenvolupaments posteriors del mètode de casos. Les orientacions psicodinàmiques

2.4.5 La formació en assistència social

2.5 Resum del període

2.5.1 Característiques i tendències en l’assistència social

Capítol 3. Del concepte i pràctica d’assistència social al de treball

social (des del 1948)

3.1 El context social. Els drets humans

3.2 L’ajuda social

3.2.1 L’estat social i de benestar espanyol

3.2.2 Crisi o viabilitat de l’estat del benestar

3.3 El treball social: models d’intervenció i procés d’institucionalització

3.3.1 El mètode de treball social amb grups

3.3.2 El treball social comunitari

3.3.3 Institucionalització general del treball social

3.3.4 Models i enfocaments actuals en treball social

Capítol 4. Les persones per al treball social

4.1 Aportacions teòriques a la comprensió de les persones

4.1.1 Alguns conceptes bàsics sobre el comportament humà

4.1.2 Sobre el caràcter social humà. La socialització

4.2 El client o usuari del treball social

4.3 Col·lectius humans socialment vulnerables

4.3.1 Les dones

4.3.2 Els ancians

4.3.3 Els infants

4.3.4. Les persones sense llar

Capítol 5. Els problemes objecte del treball social

5.1 Els problemes socials objecte del treball social

5.2 Les necessitats humanes: caràcter i classificacions

5.3 Problemes socials actuals

5.3.1 La desocupació

5.3.2 La pobresa

5.3.3 La marginació i l’exclusió social

5.3.4 Desocupació, pobresa i exclusió com a fases d’un procés social

5.4 Polítiques contra la pobresa i l’exclusió social

5.4.1 Polítiques socials a Europa

5.4.2 Política social a l’Estat espanyol

Capítol 6. La metodologia del treball social

6.1 Pràctica social i teòrica, ciència natural i social

6.2 El treball social, de pràctica social a pràctica metòdica. Els mètodes en el treball social

6.3 El mètode bàsic de treball social: fases o subprocessos generals

6.3.1 Estudi o investigació

6.3.2 Diagnòstic social

6.3.3 Planificació

6.3.4 Intervenció social

6.3.5 Avaluació

6.4 Introducció a les tècniques bàsiques

6.4.1 Anàlisi de documents

6.4.2 Observació directa

6.4.3 Entrevista. La relació de treball social

6.5 La participació social com a requisit de la metodologia del treball social

6.6 Els recursos socials: classificació. La interdisciplinarietat. Les institucions socials

Capítol 7. El concepte de treball social

7.1 La pràctica professional del treball social

7.1.1 Conceptes previs: estatus, funció, paper social

7.1.2 Funcions del treball social

7.1.3 Continguts del rol professional

7.1.4 Altres aspectes socials del rol professional

7.2 Cap a una conceptualització del treball social

7.2.1 Constants en l’evolució i en la pràctica del treball social

7.2.2 Constants en les definicions del treball social

7.2.3 El treball social com a mediació: extensió, intensitat, finalitat

7.3 La fonamentació ètica del treball social

7.3.1 Ètica i moral humanes. Les qüestions ètiques en el treball social

7.3.2 De les necessitats als valors i als drets

7.3.3 Condicions de legitimitat del treball social

7.4 La deontologia del treball social

7.4.1 Els principis ètics del treball social

7.4.2 Els codis d’ètica professional

Bibliografia

Citació

Rivas Huesa, M. J. [M. José de] (2002). Manual de Treball Social (2a ed.). Universitat de València.

Rivas Huesa, M. José de. Manual de Treball Social (2a ed.). Universitat de València, 2002.

RIVAS HUESA, M. José de. Manual de Treball Social (2a ed.). Valencia: Universitat de València, 2002. ISBN 978-84-370-5485-8.

Rivas Huesa, M. José de. Manual de Treball Social (2a ed.). Valencia: Universitat de València; 2002. 254 p.

Copiar al portapapeles