Product Documents

Los tributos de la tierra

Fiscalidad y agricultura en España (siglos XII-XX)

Rafael Vallejo Pousada, ed.

Col·lecció: Història, 43

ISBN: 978-84-370-7042-1

Matèria: economia, història, sociologia i política

Submatèries: història contemporània, història medieval, història moderna

Idioma: castellà

Coeditor: Universidad de Córdoba, Universidad de Vigo

Any ed.: 2008

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 662 pp.

40,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

La terra ha estat històricament el principal factor de producció, el manteniment de la subsistència i la reproducció de l'espècie humana, el suport dels seus sistemes de vida i l'organització social i política. El producte dels camps, fruit de les persones que els conreen, s'escampa per tot el teixit socioeconòmic de les nostres societats històriques i alimenta no només les vides dels particulars i les seues organitzacions col·lectives, sinó també la més important d'aquestes organitzacions, l'Estat, l'origen i la naturalesa canviant del qual no es poden entendre sense l'impost. En el llibre s'aborden, des de diverses òptiques i metodologies, i amb un rigor notable, moltes de les qüestions que es van debatre, primer, en la Trobada d'Investigadors sobre Fiscalitat i Agricultura i, després, en el XI Congrés d'Història Agrària, ambdós celebrats el 2005.

Índex

Índex

Prólogo. Rafael Vallejo Pousada

EDAD MEDIA

Fiscalidad y agricultura en la Edad Media

Crédito y fiscalidad en las villas rurales de Mallorca (1315-1410)

La sisa de la carn. Ganadería, abastecimiento cárnico y fiscalidad en los municipios valencianos bajomedievales

La fiscalidad agraria en el señorío de Villena en la Baja Edad Media

Fiscalidad urbana y distribución y consumo de la producción agrícola en Valencia (siglos XIV-XV)

Fiscalidad real y señorial y repoblación en el Reino de Mallorca

Del almagram a las particiones de frutos. Las cargas agrarias en las aljamas musulmanas del Reino de Valencia

La fiscalidad sobre el azafrán: Una «cuestión de estado» en la Cataluña del siglo XV

Producción agraria e impuesto municipal directo. La tasación de la tierra en los padrones de riqueza valencianos (siglos XIV-XV)

EDAD MODERNA

Fiscalidad y agricultura en la España moderna

Algunas notas sobre las repercusiones de la fiscalidad real en el mundo rural castellano en el siglo XVII

La fiscalidad en Getafe según el Catastro de Ensenada (1752-1754)

El reconocimiento de la realidad agraria a través de dos fuentes fiscales: Rentas Provinciales versus Única Contribución.

El caso de Cuenca (1749-1774)

La presión del fisco real y de la fiscalidad privada sobre la explotación agrícola en el Coto de Cudeiro (Ribeiro de Ourense) a mediados del siglo XVIII

Fiscalidad, manufactura y actividad agraria en la época moderna, un caso local (Alcoi, 1444-1816)

EDAD CONTEMPORÁNEA

Fiscalidad y agricultura en la España contemporánea: una aproximación historiográfica

«Entradas y salidas». Sobre contabilidades agrarias y fiscalidad en Cataluña (1815-1930)

Distribución social y efectos socioeconómicos de la fiscalidad rústica liberal. Aproximación a partir de la evolución de la presión fiscal agraria en el siglo XIX en la campiña de Córdoba

Fiscalidad liberal, cambios en la distribución de la carga contributiva y transformación del modelo agrario. Mallorca (1845-1900)

La presión fiscal sobre la producción de plátanos en Canarias: una aproximación desde las empresas

La Hacienda pública española y la crisis agraria de finales del siglo XIX: la recaudación tributaria como síntoma

Fraude fiscal y cuestión catastral entre finales del XIX y principios del XX: el ejemplo cordobés del conde de Torres Cabrera

Propiedad municipal, hacienda local y reforma tributaria en Extremadura (1750-1936)

Tributación y conflictos en la Navarra liberal (1841-1888)

Citació

Vallejo Pousada, R. [Rafael] (2008). Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España (siglos XII-XX). Universitat de València.

Vallejo Pousada, Rafael. Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España (siglos XII-XX). Universitat de València, 2008.

VALLEJO POUSADA, Rafael. Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España (siglos XII-XX). Valencia: Universitat de València, 2008. ISBN 978-84-370-7042-1.

Vallejo Pousada, Rafael. Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España (siglos XII-XX). Valencia: Universitat de València; 2008. 662 p.

Copiar al portapapeles