Product Documents

Los hábitos de movilidad en la Universitat de València (2005-2006)

Problemas de acceso a los campus y sostenibilidad

Juan M. Albertos, Joan Noguera, María D. Pitarch, Julia Salom

Col·lecció: Desarrollo Territorial, 3

ISBN: 978-84-370-6750-6

Matèria: economia, geografia

Idioma: castellà

Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Any ed.: 2008

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 23 cm

Pàgines: 192 pp.

15,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Les pautes de mobilitat quotidiana entre lloc de residència i lloc de treball o d'estudi són un element fonamental de la qualitat de vida dels universitaris, amb notables implicacions per a la sostenibilitat urbana i la protecció del medi ambient. Des d'aquesta noble perspectiva, aquest estudi presenta i analitza els resultats de la I Enquesta sobre Hàbits de Mobilitat de la Universitat de València (2005-2006). Els universitaris fan un ús notable del transport col·lectiu, però en els últims anys s'està produint un cert abandó d'alguns mitjans de transport públic, que no és compensat per més ús de la bicicleta. Es fa així necessària l'elaboració d'un Pla de Mobilitat Universitària, integrat en una estratègia de mobilitat metropolitana, en el qual les administracions públiques i la Universitat adquirisquen compromisos per a avançar cap a un model més sostenible.

Índex

Índex

Contenidos

Agradecimientos

1. Introducción. Objetivos y estructura del trabajo

I.ª PARTE. DIAGNÓSTICO

2. El contexto poblacional y territorial de la movilidad universitaria

2.1. La población universitaria. Su distribución en los campus

2.2. La inserción territorial de los campus de la Universidad en el Área Metropolitana de Valencia

3. Infraestructuras y modos de transporte para el acceso

a los campus de la Universitat de València

3.1. El acceso peatonal y en bicicleta

3.2. La sostenibilidad del modelo: vehículo privado vs. transporte público

3.3. El transporte público

3.3.1. Renfe Cercanías

3.3.2. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

3.3.3. Empresa Municipal de Transportes de Valencia

3.3.4. ¿EMT vs. Metrovalencia?

3.3.5. Autobuses metropolitanos

3.4. Intermodalidad e integración metropolitana

4. Infraestructuras e iniciativas propias

de la Universitat de València

4.1. La oferta de espacios de parking

4.1.1. Espacios de parking para bicicleta

4.1.2. Espacios de parking para automóviles

4.2. Convenios con operadores de transporte

II.ª PARTE: ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE MOVILIDAD

EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

5. Metodología

6. Características generales de la población y de la movilidad universitaria

6.1. Distribución por edad y sexo

6.2. Lugar de residencia y lugar de trabajo o estudio

6.3. Frecuencia de acceso a la Universidad

7. Disponibilidad de medios de transporte privados

7.1. Disponibilidad de vehículo propio

7.2. Disponibilidad de carné de conducir

8. Pautas de la movilidad universitaria

8.1. Reparto modal de los desplazamientos

8.1.1. El desplazamiento a pie

8.1.2. Conjunto de modos de transporte utilizados

8.1.3. Modos utilizados en el tramo más largo del recorrido

8.1.4. Modos utilizados en último lugar para acceder a los campus

8.2. Pautas de utilización del vehículo privado

8.3. Horas de llegada y de salida

8.4. Distancias recorridas y tiempos de viaje

8.5. Uso de títulos transporte económicos y disfrute de ayudas

8.6. La movilidad entre campus del PAS y el PDI

8.7. Discapacidades y pautas de movilidad

9. Grado de satisfacción con pautas de movilidad y procesos de cambio

9.1. Mejoras propuestas por usuarios del transporte público

9.2. Gasto en transporte

9.3. Satisfacción con el modo de transporte utilizado actualmente y deseos de cambio manifestados

9.4. Mejoras demandadas para un mayor uso del transporte público

9.5. Mejoras demandadas para un mayor uso de la bicicleta

III.ª PARTE: CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTAS

10. Diagnóstico-resumen de la situación actual y prospectiva a corto y medio

11. Propuestas de actuación en un nuevo escenario de movilidad

IV.ª PARTE: ANEXO

Cuestionarios

Citació

Albertos, J. M. [Juan M.] & Noguera Tur, J. [Joan] & Pitarch, M. D. [M. Dolores] & Pitarch, M. D. [M. Dolores] & Salom, J. [Julia] (2008). Los hábitos de movilidad en la Universitat de València (2005-2006). Problemas de acceso a los campus y sostenibilidad. Universitat de València.

Albertos, Juan M. y Noguera Tur, Joan y Pitarch, M. Dolores y Pitarch, M. Dolores y Salom, Julia. Los hábitos de movilidad en la Universitat de València (2005-2006). Problemas de acceso a los campus y sostenibilidad. Universitat de València, 2008.

ALBERTOS, Juan M. y NOGUERA TUR, Joan y PITARCH, M. Dolores y PITARCH, M. Dolores y SALOM, Julia. Los hábitos de movilidad en la Universitat de València (2005-2006). Problemas de acceso a los campus y sostenibilidad. Valencia: Universitat de València, 2008. ISBN 978-84-370-6750-6.

Albertos, Juan M. y Noguera Tur, Joan y Pitarch, M. Dolores y Pitarch, M. Dolores y Salom, Julia. Los hábitos de movilidad en la Universitat de València (2005-2006). Problemas de acceso a los campus y sostenibilidad. Valencia: Universitat de València; 2008. 192 p.

Copiar al portapapeles