Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del Derecho del Trabajo

Juan López Gandía

Col·lecció: Propuestas. Serie Monografías

ISBN: 978-84-370-6499-4

Matèria: dret, economia

Idioma: castellà

Coeditor: Editorial Tirant lo Blanch

Any ed.: 2006

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 21,5 cm

Pàgines: 608 pp.

39,00 €

Sinopsi

Detalles

El treball associat en cooperativa presenta tal complexitat reguladora que, si bé no pot considerar-se com un treball per compte d'altri regulat pel Dret del Treball, tampoc pot dir-se que es tracte sense més d'un treball autònom. En les cooperatives de treball associat l'aplicació del dret del treball es produeix per una doble via. Per un costat per la pròpia normativa cooperativa, inspirada en la laboral, que procedeix a la importació d'instituts laborals, si bé adaptats i modalitzats per a la seua aplicació i implantació en un terreny divers, encara que s'observa un procés de "deslaboralització" des de la LGC de 1999. I, d'un altre, mitjançant les pròpies normes laborals que s'estenen a les cooperatives. Així ocorre en les polítiques de foment de l'ocupació, la contractació a temps parcial, la prevenció de riscos laborals i la conciliació de la vida laboral i familiar, entre altres. El present treball procedeix a analitzar aquests dos processos mitjançant un estudi de la legislació aplicable, estatal i autonòmica, i dels diversos instituts laborals implicats i defensa la superació d'aquesta doble forma d'aplicació del Dret del Treball mitjançant la creació d'una relació laboral especial perquè el foment de les empreses d'economia social previst en l'art. 129 de la Constitució es duga a terme sobre la base de paràmetres que no suposen pitjors condicions de treball que l'empresa capitalista. Es tracta de garantir des de la llei unes condicions de treball que no devaluen el fenomen cooperatiu i que impedisquen l'aparició del cooperativisme espuri. Per a això és necessari tenir en compte més l'aspecte laboral que la seua especificitat societària, configurant des de la llei una relació laboral especial basada en un doble contracte, un laboral i un altre societari, en raó de les especialitats i diferències que presenten els socis treballadors. D'aquesta manera es resoldrien molts dels problemes aplicatius del Dret del Treball, que han impedit la configuració d'un vertader estatut professional dels drets dels socis treballadors enfront dels poders directius i disciplinaris de l'empresa com a organització separada, fins i tot autogestionada.

Citació

López Gandía, J. [Juan] (2006). Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del Derecho del Trabajo. Universitat de València.

López Gandía, Juan. Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del Derecho del Trabajo. Universitat de València, 2006.

LÓPEZ GANDÍA, Juan. Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del Derecho del Trabajo. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6499-4.

López Gandía, Juan. Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del Derecho del Trabajo. Valencia: Universitat de València; 2006. 608 p.

Copiar al portapapeles