La integral de Lebesgue en RN

Teoría y problemas

José M. Mazón Ruiz

Col·lecció: Educació. Laboratori de Materials, 71

ISBN: 978-84-9134-000-3

Matèria: ciències

Submatèries: matemàtiques

Idioma: castellà

Any ed.: 2017

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,5 cm

Pàgines: 296 pp.

16,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

La integral de Riemann, que s'estudia en els cursos d'Anàlisis d'una variable real, és un instrument útil per al càlcul elemental, no obstant això, no cobreix totes les necessitats de l'Anàlisi. Per això, en aquesta monografia, dedicada a la integració, s'estudia la integral de Lebesgue per a funcions de diverses variables. Aquesta integral representa un gran avanç pel que fa a la integral de Riemann ja que permet integrar major quantitat de funcions i fer-ho sobre una família més extensa que la dels conjunts mesurables Jordan; però sobretot, la teoria de Lebesgue proporciona un instrument de gran utilitat, els teoremes de la convergència, teoremes que permeten integrar terme a terme una successió de funcions. Aquesta monografia recull en una forma més elaborada diferents cursos impartits a la Universitat de València.

Citació

Mazón Ruiz, J. M. [José M.] (2017). La integral de Lebesgue en RN. Teoría y problemas. Universitat de València.

Mazón Ruiz, José M. La integral de Lebesgue en RN. Teoría y problemas. Universitat de València, 2017.

MAZÓN RUIZ, José M. La integral de Lebesgue en RN. Teoría y problemas. Valencia: Universitat de València, 2017. ISBN 978-84-9134-000-3.

Mazón Ruiz, José M. La integral de Lebesgue en RN. Teoría y problemas. Valencia: Universitat de València; 2017. 296 p.

Copiar al portapapeles