La Ciència en la Història dels Països Catalans (vol. I)

I. Dels àrabs al Renaixement

Joan Vernet, Ramon Parés, dirs.

ISBN: 978-84-370-6047-7

Matèria: història, història de la ciència i documentaciò

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Coeditor: Institut d'Estudis Catalans

Any ed.: 2004

Enquadernació: cartoné

Format: 21 x 28 cm.

Pàgines: 634 pp.

50,00 €

Sinopsi

Detalles

La ciència i la tècnica sempre han ocupat un lloc en la història de tots els pobles, com la religió, la literatura o les belles arts. Unes vegades el seu dinamisme és palès, expansiu o receptiu, d'altres té un caire pobre o estancat. Sempre comprèn una part del que va passant cada dia en una mateixa societat i contribueix, poc o molt, a la seua configuració. El curs general de la ciència i de la tècnica conforma una construcció lògica sobreposada a la quotidianitat, que tracta d'enllaçar tots els punts d'una amplíssima tradició cultural. La Ciència en la Història del Països Catalans descriu el lloc de la ciència i de la tècnica pel que fa als pobles d'aquest àmbit, des del segle X als nostre dies, i aporta una perspectiva sorprenenet, en molt casos inèdita. Es tracta d'una edició extensa i rigorosa que només podia fer-se amb la col.laboració d'un gran nombre d'historiadors dels temps modern i contemporani. L'obra ha estat ordenada seguint un disseny comprensible i unitari i serà, de ben segur, un bon referent, tant per als estudiosos com per als simplement interessats en aquest aspecte de la història social dels pobles de llengua catalana.