Información alimentaria: etiquetado de los alimentos

Anotnio Cilla Tatay, Amparo Alegría Torán

Col·lecció: Educació. Laboratori de Materials

ISBN: 978-84-370-9285-0

Matèria: medicina

Idioma: castellà

Any ed.: 2014

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29 cm.

Pàgines: 198 pp.

25,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquest volum proporciona els continguts que formen part del curs de postgrau de la Universitat de València "Informació Alimentària: Etiquetatge dels aliments i eines en educació nutricional". Els diferents capítols d'aquest llibre aborden, després d'una revisió escarida de la relació alimentació i salut, aspectes bàsics de l'etiquetatge nutricional relatius a objectius del mateix, percepció del consumidor sobre la informació i comprensió de l'etiquetatge dels aliments, legislació, etiquetatge obligatori i nutricional. Atès que parteix del curs és a distància, cada capítol s'ha desenvolupat amb un format de text explicatiu acompanyat d'esquemes que faciliten la comprensió dels continguts, bibliografia i enllaços a documents electrònics per a consultes complementàries i un qüestionari d'avaluació amb les solucions corresponents.