Impacto psicosocial de la violencia de género

M. Vicenta Mestre, Ana M. Tur, Paula Semper

ISBN: 978-84-370-6988-3

Matèria: estudis feministes, psicologia i ciències de l'educació, sociologia i política

Submatèries: psicologia

Idioma: castellà

Any ed.: 2008

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 23 cm.

Pàgines: 172 pp.

15,00 €

Sinopsi

Detalles

Conscients del flagell social que constitueix la violència de gènere i el fort impacte que produeix en les víctimes, aquesta investigació aborda la realitat psicosocial de la població afectada, les dones víctimes de violència domèstica i els seus fills i filles, acollits als centres de serveis socials especialitzats per a dones víctimes de violència de gènere i/o amb problemes d'exclusió social de la Comunitat Valenciana. L'estudi incideix sobre les conseqüències que aquest tipus de violència té en la dona que la pateix i inclou a més l'impacte psicològic que provoca en els menors que han compartit els maltractaments cap a la mare o han estat observadors de la violència cap a ella en l'àmbit familiar.