Herbes per a guarir. Un receptari medieval valencià del segle XV

Mercedes Gallent Marco

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 77

ISBN: 978-84-9134-573-2

Matèria: medicina

Idioma: català

Any ed.: 2020

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 162

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

El receptari objecte d’aquest treball es troba entre les fonts manuscrites de la Biblioteca Universitària de València. Gutiérrez de Caño el registrà en la seua obra ‘Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia’, on anota que procedia de la biblioteca de D. Vicente Hernández Máñez, bibliotecari de la Universitat entre els anys 1852 i 1865. Actualment, hi consta com a ‘Receptari mèdic’ (signatura M 652). El manuscrit recopila una sèrie de receptes destinades a guarir o alleujar diverses malalties que es manifesten en diferents parts o òrgans del cos, i cal inscriure’l entre els textos de terapèutica farmacològica o medicamentosa que es van elaborar els darrers segles de l’edat mitjana. L’estudi consta, en primer lloc, d’una introducció en la qual es contextualitza aquest tipus d’obra, es descriu el manuscrit (format, tipus de lletra, llengua…) i se n’analitza el contingut (productes emprats i manera d’administrar-los, malalties…). A continuació, es recull la transcripció íntegra del manuscrit. Finalment, s’han confeccionat dos glossaris que recopilen els productes citats en les receptes i les diverses patologies o afeccions a què s’hi fa referència.

Índex

Índex

Estudi introductori

La literatura terapèutica en l’edat mitjana

Coneixement del receptari

Descripció del manuscrit

Contingut del manuscrit

Criteris d’edició i transcripció

Bibliografia

Apèndix I. Taula de correspondències de la foliació arábiga i romana

Apèndix II. Foliació de l’índex i dels capítols i nombre de receptes per capítol

TEXT DEL RECEPTARI

Glossari de productes

Glossari de malalties

Citació

Gallent Marco, M. [Mercedes] (2020). Herbes per a guarir. Un receptari medieval valencià del segle XV. Universitat de València.

Gallent Marco, Mercedes. Herbes per a guarir. Un receptari medieval valencià del segle XV. Universitat de València, 2020.

GALLENT MARCO, Mercedes. Herbes per a guarir. Un receptari medieval valencià del segle XV. Valencia: Universitat de València, 2020. ISBN 978-84-9134-573-2.

Gallent Marco, Mercedes. Herbes per a guarir. Un receptari medieval valencià del segle XV. Valencia: Universitat de València; 2020. 162 p.

Copiar al portapapeles