Guia d'usos lingüístics (1)

Aspectes gramaticals

Antoni Ferrando Francés, coord.

M. Josep Cuenca, M. Pérez Saldanya, redactors

ISBN: 978-84-370-5345-5

Matèria: filologia

Submatèries: teoria i ensenyament

Idioma: català

Any ed.: 2002

Enquadernació: rústica

Format: 16,5 x 24 cm

Pàgines: 158

9,00 €

Sinopsi

Detalles

La Guia dóna resposta als problemes més importants que es plantegen els professionals i els estudiosos de la llengua d'una manera clara i entenedora, i aspira a ser una eina d'afirmació i autoestima dels trets singulars del valencià i, alhora, contribuir a la màxima cohesió interna de la nostra comunitat lingüística. Com també haurien de ser igualment conciliables el reconeixement i l'estima per la denominació pròpia de la llengua dels valencians, el valencià, amb el reconeixement i l'estima per la denominació llengua catalana, que la filologia romànica empra per a designar acadèmicament el conjunt de la comunitat lingüística de què formem part.

Biografía

Antoni Ferrando Francés  és catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat de València (UV). Ha estat director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i del Departament de Filologia Catalana de la UV. És membre de l’IIFV, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), de la Fundació Huguet, de Castelló, i corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, de Barcelona. Ha estat membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2001-2021), president de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (2012-2017), fundador i primer director de la revista ‘Caplletra’, de la col·lecció Biblioteca Sanchis Guarner de l’IIFV i codirector de la col·lecció Biblioteca Lingüística Catalana de la UV. S’ha especialitzat en història de la llengua, història de la cultura i edició de textos. Entre les seues publicacions destaquen ‘Consciència idiomàtica i nacional dels valencians’ (1980) ‘Els certàmens poètics valencians’ (1983), ‘Sobre el marc històric de “Curial e Güelfa”’ (1997), ‘El paper dels primers editors (1473-1523) en la fixació del català modern’ (1999), ‘Història de la llengua catalana’ (en col·laboració amb Miquel Nicolás, 2005, 2011), ‘De Xarq al-Andalus a Regne de València. La situació lingüística i sociolingüística a les terres valencianes al segle XIII’ (2010), ‘La gènesi romana d’una norma lingüística catalana de segle XV’ (2011), ‘La construcció de la norma cancelleresca catalana’ (2016), ‘Aportacions a l’estudi del català literari medieval’ (2018), ‘El model lingüístic de ‘Curial e Güelfa’’ (2018), ‘Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat’ (2018, 2019), ‘La poliglòssia en la predicació de Vicent Ferrer’ (2020), ‘Llorente i Blasco Ibáñez: entre la política i la literatura’ (2021), ‘Els orígens històrics del valencià’ (2023). Ha traduït i dirigit l’edició del ‘Llibre del Repartiment de València’ (1978) i ha estat editor dels ‘Estudis lingüístics i culturals sobre ‘Curial e Guelfa’’ (2012).  

Citació

Cuenca Ordinyana, M. J. [M. Josep] & Ferrando Francés, A. [Antoni] & Pérez Saldanya, M. [Manuel] (2002). Guia d'usos lingüístics (1). Aspectes gramaticals. Universitat de València.

Cuenca Ordinyana, M. Josep y Ferrando Francés, Antoni y Pérez Saldanya, Manuel. Guia d'usos lingüístics (1). Aspectes gramaticals. Universitat de València, 2002.

CUENCA ORDINYANA, M. Josep y FERRANDO FRANCÉS, Antoni y PÉREZ SALDANYA, Manuel. Guia d'usos lingüístics (1). Aspectes gramaticals. Valencia: Universitat de València, 2002. ISBN 978-84-370-5345-5.

Cuenca Ordinyana, M. Josep y Ferrando Francés, Antoni y Pérez Saldanya, Manuel. Guia d'usos lingüístics (1). Aspectes gramaticals. Valencia: Universitat de València; 2002. 158 p.

Copiar al portapapeles