Product Documents

Els problemes actuals de l'estètica

Luigi Pareyson

Pres.: Xavier Giner

Traducció: M. Josep Cuenca

Col·lecció: Estètica&Crítica, 9

ISBN: 978-84-370-3317-4

Matèria: art, filosofia

Submatèries: teoria i ensenyament

Idioma: català

Coeditor: Fundació General de la Universitat. Patronat Martínez Guerricabeitia

Any ed.: 1997

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 20 cm

Pàgines: 218 pp.

14,00 €

Índex

Índex

INTRODUCCIÓ

ELS PROBLEMES ACTUALS DE L’ESTÈTICA

I. NATURALESA, LÍMITS I OBJECTIUS DE L’ESTÈTICA

1. Extensió del terme.-

2. Caràcter filosòfic de l’estètica.-

3. Caràcter concret de l’estètica.-

4. Estètica i crítica.-

5. Estètica i poètica.

II. DEFINICIÓ DE L’ART

1. Tres definicions de l’art: l’art com a fer, conèixer o expressar.-

2. L’art com a formativitat.

III. AUTONOMIA I FUNCIONS DE L’ART

1. Extensió i especificació de l’art.-

2. L’art i les altres activitats.-

3. Art i vida.-

4. El problema de l’autonomia de l’art.-

5. Art i filosofia.-

6. Art i moralitat.-

7. L’art sacre.-

8. Art i utilitat.

IV. CONTINGUT I FORMA

1. Diversos significats dels termes «forma» i «contingut».-

2. Estètica de la forma i estètica del contingut.-

3. Intimisme i tecnicisme: formació del contingut i formació de la matèria.- 4. Unitat de forma i contingut: humanitat i estil.-

5. Més enllà del contingudisme i el formalisme.-

6. Argument, tema, contingut.-

7. Art representatiu.-

8. Art expressiu.-

9. Art abstracte.-

10. Art i natura.

V. QÜESTIONS SOBRE EL CONTINGUT DE L’ART

1. El sentiment en l’art.-

2. Sentiments precedents, continguts i coincidents.-

3. Sentiments subsegüents.-

4. Biografia i poesia.-

5. De l’art a la biografia.-

6. De la biografia a l’art.

VI. PERSONALITAT I SOCIABILITAT EN L’ART

1. Impersonalitat o personalitat de l’art?-

2. Crítica de l’impersonalisme artístic.-

3. Art i persona.-

4. Art i societat.-

5. Condicionabilitat o determinisme social de l’art.-

6. Personalitat o insularitat de l’art.-

7. Sociabilitat de l’art.-

8. Influx de la societat sobre l’art.-

9. Influx de l’art sobre la societat.

VII. ART I HISTÒRIA

1. Possibilitat o impossibilitat de la història de l’art.-

2. Historicitat i especificació de l’art.-

3. La història en l’obra i l’obra en la història: temporalitat i intemporalitat.-

4. Originalitat i continuïtat: tradició i imitació.-

5. Aspectes comuns i singularitat: escoles, estils, gèneres, formes.-

6. Funció de la història de l’art.

VIII. LA MATÈRIA ARTÍSTICA

1. El problema de l’exteriorització física de l’art.-

2. Necessitat de l’exteriorització física de l’art.-

3. Coincidència de fisicitat i espiritualitat en l’obra d’art.-

4. El problema de la matèria d’art.-

5. Adopció d’una matèria artística.-

6. El problema de la tècnica en l’art.-

7. Disciplina, ofici, preceptística.-

8. El problema de la multiplicitat de les arts.-

9. El fonament de la diversitat de les arts.

IX. EL PROCÉS ARTÍSTIC

1. La llei de l’art.-

2. La formació de l’obra: invenció i execució.-

3. Creació i descoberta; intent i organització.-

4. Inspiració i treball.-

5. Relacions entre el procés artístic i l’obra d’art.-

6. Definitivitat i obertura.

X. LECTURA DE L’OBRA D’ART

1. Fruïció i contemplació de l’obra d’art.-

2. Els problemes de l’execució de l’obra d’art: l’execució i les diverses arts.-

3. Les relacions entre l’obra i l’execució.-

4. Els problemes de la interpretació.-

5. Infinitud del procés interpretatiu.-

6. Multiplicitat i personalitat de les interpretacions.-

7. Els problemes del judici estètic: sensibilitat i pensament.-

8. Gust personal i judici universal.

Citació

Cuenca Ordinyana, M. J. [M. Josep] & Giner, X. [Xavier] & Pareyson, L. [Luigi] (1997). Els problemes actuals de l'estètica. Universitat de València.

Cuenca Ordinyana, M. Josep y Giner, Xavier y Pareyson, Luigi. Els problemes actuals de l'estètica. Universitat de València, 1997.

CUENCA ORDINYANA, M. Josep y GINER, Xavier y PAREYSON, Luigi. Els problemes actuals de l'estètica. Valencia: Universitat de València, 1997. ISBN 978-84-370-3317-4.

Cuenca Ordinyana, M. Josep y Giner, Xavier y Pareyson, Luigi. Els problemes actuals de l'estètica. Valencia: Universitat de València; 1997. 218 p.

Copiar al portapapeles