Els dèficits de la realitat i la creació del món (2ª ed.)

Ramon Lapiedra Civera

Col·lecció: Encuadres, 8

ISBN: 978-84-9134-541-1

Matèria: ciències

Submatèries: física

Idioma: català

Any ed.: 2020

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 306

14,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Tot el que s’esdevindrà en aquest món està escrit en algun lloc o, al contrari, podria ser previst perquè hi ha els antecedents que ho predeterminen? El doctor Lapiedra, en un esforç reeixit per fer-nos entenedora la qüestió, aborda el tema del determinisme des de la mecànica quàntica, una disciplina física que únicament permet fer prediccions estadístiques d’acord amb el que s’anomena la interpretació ortodoxa de la teoria. Descriu l’essència dels experiments dels darrers cinquanta anys que han permès confirmar aquesta interpretació indeterminista de la mecànica quàntica contra una escapatòria residual, la qual s’acaba de bandejar amb el concurs del problema que planteja l’origen del món i amb el concurs de la cosmologia actual del Big Bang. Finalment, l’autor raona la possibilitat de magnificació macroscòpica de les incerteses quàntiques i les conseqüències que això podria tenir per a la naturalesa de la vida, de la vida humana en particular, i de la història.

Índex

Índex

Índex

Pròleg a aquesta edició, per Armando Pérez Cañellas

Pròleg a la primera edició, per J. Bernabeu Alberola

Nota de l’autor a aquesta edició

Nota de l’autor a la primera edició

Introducció

1. Què sabem de bàsic sobre la realitat física o la mecànica quàntica

1.1 La funció d’ona

1.2 Les relacions d’incertesa

1.3 La coherència dels estats i l’experiment de la doble escletxa

1.4 L’espín

1.5 La indiscernibilitat de les partícules idèntiques

2. El gat de Schrödinger i la interpretació del procés de mesura en mecànica quàntica

2.1 L’experiment mental del gat de Schrödinger

2.2 El col·lapse de la funció d’ona com a fet objectiu

2.2.1 Encara el gat de Schrödinger

2.2.2 Les possibles raons d’una confusió

2.2.3 Col·lapse d’un sistema aïllat

2.2.4 Col·lapse sense amplificació macroscòpica? La resposta dels experiments

2.2.5 L’experiment mental del gat de Schrödinger amb temps de vol diferents: consideració final

2.2.6 A tall de resum

2.2.7 La interpretació dels diversos mons

2.2.8 La interpretació estadística de la mecànica quàntica

2.2.9 Els dos tipus de mesures en mecànica quàntica

2.3 Decoherència i món macroscòpic

2.4 Del descrèdit als dèficits ontològics de la realitat quàntica

3. La violació experimental de les desigualtats de Bell

3.1 Consideracions preliminars

3.2 L’experiment d’Einstein-Podolsky-Rosen

3.3 Discontinuïtats quàntiques i propagació d’informació

3.4 Les desigualtats de Bell

3.5 Les desigualtats de d’Espagnat i altres dificultats per al realisme

4. Consciència, realisme i mecànica quàntica

4.1 Matèria i consciència

4.2 Ordinadors i consciència

4.3 Determinisme psicològic i mecànica quàntica

4.4 La vida i la història

4.5 Sistemes vius i mecànica quàntica: respostes aleatòries i desigualtats de Bell

5. La creació primigènia

5.1 Consideracions preliminars

5.2 L’Univers actual

5.3 El model del Big Bang. De la primera deumil·lèsima de segon a la recombinació de l’hidrogen

5.3.1 Consideracions generals. L’aniquilació muó-antimuó

5.3.2 El desacoblament dels neutrinos

5.3.3 L’aniquilació electró-positró

5.3.4 La síntesi de l’heli

5.3.5 La recombinació de l’hidrogen i el desacoblament matèria-radiació

5.4 Abast i dificultats de la versió ordinària del model del Big Bang

5.4.1 El problema de la planor

5.4.2 El problema de l’homogeneïtat global

5.4.3 El problema de les inhomogeneïtats locals observades

5.5 L’Univers inflacionari i la solució de les tres dificultats

5.6 Les dades observacionals i la determinació del model

5.7 Energia de l’Univers, creació i escuma quàntica

Consideracions finals

Apèndix. Demostració de les desigualtats de d’Espagnat

Referències bibliogràfiques

Índex analític

Sobre l’autor

Citació

Lapiedra Civera, R. [Ramon] (2020). Els dèficits de la realitat i la creació del món (2ª ed.). Universitat de València.

Lapiedra Civera, Ramon. Els dèficits de la realitat i la creació del món (2ª ed.). Universitat de València, 2020.

LAPIEDRA CIVERA, Ramon. Els dèficits de la realitat i la creació del món (2ª ed.). Valencia: Universitat de València, 2020. ISBN 978-84-9134-541-1.

Lapiedra Civera, Ramon. Els dèficits de la realitat i la creació del món (2ª ed.). Valencia: Universitat de València; 2020. 306 p.

Copiar al portapapeles