Product Documents

El braç militar de Catalunya

(1602-1714)

Eduard Martí Fraga

Col·lecció: Història, 176

ISBN: 978-84-9134-011-9

Matèria: història

Submatèries: història moderna

Idioma: català

Any ed.: 2016

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 234 pp.

18,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Al 1715 José Patiño informava a Felip V que el Braç Militar de Catalunya «se había hecho formidable y se entrometía en todas las materias de estado, publicándose celadores de la observancia de sus fueros». Aquest llibre pretén explicar com funcionava el Braç Militar i entendre de quina manera el seu desenvolupament històric en va fer una institució clau per entendre la Guerra de Successió a Catalunya. Preguntar-se pel Braç Militar suposa endinsar-se en els trets específics de la noblesa catalana al segle xvii, una noblesa que en aquell moment pateix una crisi d’identitat a nivell europeu. En aquest context: quin paper van tenir els membres de l’estament militar? Qui controlava la institució i quina va ser la reacció de la noblesa catalana davant la crisi generalitzada de l’estament? La resposta a aquesta i altres preguntes les podreu trobar dins les planes d’aquesta obra.

Índex

Índex

INTRODUCCIÓ

I. EL VELL I EL NOU BRAÇ MILITAR

 El Braç Militar abans de 1602

 La creació de les ordinacions

II. EL BRAÇ MILITAR PER DINS.

 Del claustre al palau, de la caixa a l’armari

 Un braç de militars

 La Junta Plenària i l’assistència al braç

 Un comú no insaculat

III. LA COMPOSICIÓ DEL BRAÇ MILITAR I LES JUNTES MENORS

Els oficials del Braç Militar

 Una elit dirigent tancada?

 Els advocats, el secretari i l’andador

 Les juntes menors del Braç

IV. EL DESPERTAR DE LA NOBLESA CATALANA (1602-1699)

 Abans dels Segadors

 Un prestigi creixent (1640-1699)

 Algunes valoracions

V. UNA NOVA INSTITUCIÓ PER LA DEFENSA DE LES CONSTITUCIONS? (1700-1705)

 Introducció

 Els primers enfrontaments (1700-1702)

 Canvi de guió: el cas d’Arnald Jäger

 La Corona reacciona

 Un braç militar o un braç constitucional?

VI. LA CONSOLIDACIÓ DEL BRAÇ MILITAR (1706-1714)

 Introducció

 Les Corts de 1705 i la Conferència dels Tres Comuns

 El Braç i Carles III

 El nou paper director

BALANÇ FINAL

ANNEXOS

 Annex 1: Els oficials del Braç Militar (1622-1714)

 Annex 2: Temes tractats pel Braç Militar (1623-1714)

BIBLIOGRAFIA

Citació

Martí Fraga, E. [Eduard] (2016). El braç militar de Catalunya. (1602-1714). Universitat de València.

Martí Fraga, Eduard. El braç militar de Catalunya. (1602-1714). Universitat de València, 2016.

MARTÍ FRAGA, Eduard. El braç militar de Catalunya. (1602-1714). Valencia: Universitat de València, 2016. ISBN 978-84-9134-011-9.

Martí Fraga, Eduard. El braç militar de Catalunya. (1602-1714). Valencia: Universitat de València; 2016. 234 p.

Copiar al portapapeles