Product Documents

Economia espanyola i del País Valencià

Vicent Soler, ed.

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 79

ISBN: 978-84-370-6025-5

Matèria: economia

Idioma: català

Any ed.: 2004

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 674 pp.

40,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquest llibre pretén que el lector conega de manera senzilla, però amb tot el rigor que reclama la matèria, quina és la realitat econòmica valenciana i espanyola e el marc europeu. Una realitat immersa en uns nous escenaris determinats perl procés de globalització i per la generalització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Així mateix, proporciona la informació necessària per aprofundir en el coneixement dels factors determinants del creixement econòmic i de les característiques i comportaments dels agents econòmics i socials, particularment dels tres agents institucionals de més incidència: la Generalitat Valenciana, el Govern d'Espanya i la Unió Europea. És un llibre deudor de l'enorme cabal de recerca econòmica realitzat els darrers

Índex

Índex

Índex
PRÒLEG per Vicent Soler
PRIMERA PART
MARC GENERAL
Capítol 1. Creixement i canvi estructural Vicent Soler
1.1 Introducció
1.2 Perspectiva històrica comparada: etapes principals
1.3 Creixement i canvi estructural
1.4 Factors de creixement i de benestar
1.5 Nous escenaris econòmics
1.6 Polítiques públiques i esforç empresarial
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
SEGONA PART
FACTORS DE CREIXEMENT
Capítol 2. Economia i territori (1): marc físic i medi ambient Francesc Hernández, Aurèlia Bengochea
2.1 Marc físic
2.2 Recursos naturals
2.3 Activitat econòmica i efectes ambientals
2.4 Principals problemes ambientals
2.5 La qualitat ambiental a la Comunitat Valenciana
2.6 La política ambiental a Europa: reptes a curt termini
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
Capítol 3. Economia i territori (2): organització del territorio Josep Sorribes
3.1 El territori també compta
3.2 L’estratègia territorial europea
3.3 L’organització del territori: diferents escales espacials, diferents problemes
3.4 Una política per al territori
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
Capítol 4. Capital humà i mercat de treball Clemente Hernández, Rafael Lostado
4.1 Introducció
4.2 L’evolució de l’oferta i de la demanda de treball
4.3 Les característiques de l’oferta i de la demanda de treball
4.4 Els costos laborals i l’evolució dels salaris
4.5 Les polítiques i les institucions del mercat de treball
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
Capítol 5. Capital físic i capital tecnològic Ernest Reig, Manuel López Estornell
5.1 Introducció
5.2 El capital privat
5.3 El capital públic
5.4 La distribució territorial de l’estoc de capital físic
5.5 El capital tecnològic
5.6 Causes del nivell relatiu d’estoc tecnològic del País Valencià
5.7 La política autonòmica en R+D
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
Capítol 6. Els recursos financers Emili Tortosa, Aurelio Martínez
6.1 Introducció
6.2 Capacitat o necessitat de finançament: el sector real
6.3 La canalització de l’estalvi cap a la inversió
6.4 Els balanços regionals
6.5 El finançament dels sectors econòmics
6.6 El sistema financer i el desenvolupament regional
6.7 Les institucions financeres monetàries
6.8 Les institucions financeres no monetàries
6.9 Altres mercats financers
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
TERCERA PART
SECTORS PRODUCTIUS
Capítol 7. El sector agrari José Honrubia
7.1 Introducció
7.2 Evolució i importància del sector
7.3 Característiques tecnicoproductives d’un model d’ajust estructural incomplet
7.4 L’agricultura a temps parcial (ATP)
7.5 La política agrària: els problemes de l’agricultura valenciana
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
Capítol 8. El sector industrial Cristóbal Andrés Ramo, Francisco Mas Verdú
8.1 Introducció
8.2 Evolució, importància i estructura del sector
8.3 Característiques estructurals
8.4 Localització i especialització productiva
8.5 Política industrial
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
Capítol 9. El sector serveis Salvador Gil Pareja, Andrés J. Picazo
9.1 Introducció
9.2 Evolució i importància dels serveis
9.3 Estructura del sector i especialització productiva
9.4 Productivitat i eficiència
9.5 Política sectorial: la liberalització dels serveis
9.6 Conclusions i perspectives de futur
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
Capítol 10. El sector turístic José M. Nácher, Andrés García Reche
10.1 L’economia del turisme
10.2 Evolució del turisme a Espanya i la Comunitat Valenciana
10.3 Característiques estructurals del sector
10.4 Polítiques turístiques i perspectives de futur
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
Capítol 11. El sector de la construcció i el mercat immobiliari Paloma Taltavull
11.1 Introducció
11.2 Característiques estructurals del sector a la Comunitat Valenciana
11.3 El sector residencial. Determinants de creixement, evolució, cicles residencials i equilibri de mercat
11.4 La política econòmica lligada al mercat immobiliari
11.5 Previsions de futur
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
QUARTA PART
SECTOR EXTERIOR
Capítol 12. El sector exterior en el marc de la Unió Europea J. Ismael Fernández, Francisco Requena
12.1 Introducció
12.2 Àmbit comercial
12.3 Àmbit financer
12.4 La internacionalització de l’empresa
12.5 Un nou escenari per a les relacions internacionals
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
Capítol 13. El sector públic J. L. Martínez Zahonero, Víctor Fuentes
13.1 Introducció
13.2 Les funcions econòmiques del sector públic
13.3 Estructura del sector públic
13.4 Activitat fiscal i financera del sector públic
Pràctiques
Referències bibliogràfiques
GLOSSARI
PERFIL DELS AUTORS

Citació

Soler Marco, V. [Vicent] (2004). Economia espanyola i del País Valencià. Universitat de València.

Soler Marco, Vicent. Economia espanyola i del País Valencià. Universitat de València, 2004.

SOLER MARCO, Vicent. Economia espanyola i del País Valencià. Valencia: Universitat de València, 2004. ISBN 978-84-370-6025-5.

Soler Marco, Vicent. Economia espanyola i del País Valencià. Valencia: Universitat de València; 2004. 674 p.

Copiar al portapapeles